Întrebări legate de dependența populației creștine autohtone față de principalele centre ecleziastice (Roma/Constantinopol) -II… Miercuri, mai 18 2022 

Azi am încercat să lămuresc (cât de cât) întrebările de ieri… Nu prea pot zice că am avansat prea mult, dar… să grăim despre cele aflate…

1. Satele numite Păulești, din Putna și din Prahova: Primul apare în documente în 1507, al doilea – în 1587. Deci, într-o epocă în care ambele state medievale românești se găseau bine „ancorate” în relația cu Patriarhia constantinopolitană, care ar fi trebuit să ducă la dezvoltarea unor nume de forma Pavelești… Un alt „impediment” al apariției acestor așezări în veacul al XVI-lea este legat de cât de „permisivă” ar fi fost, în acea vreme, elita politică românească (Domnia, boierimea), față de fondarea unor sate de țărani liberi, după cum „trădează” sufixul -ești, utilizat, preponderent, în asemenea situații. Astfel de sate puteau apărea, mai sigur, înainte de fondarea statelor medievale extracarpatice, deci – înainte de 1300… Așa că, pare-se, rămânem la vechiul patronim românesc (nu „catolic”!) Paul, folosit acum un mileniu (poate, până pe la începutul veacului al XIII-lea)… Mai „săpăm”, că doar nu e grabă! 🙂

2. Prezența antroponimului Bogdan: Pe lângă atestarea, ca nume de persoană, la Păncești, într-o arie cu romano-catolici, în veacul al XVIII-lea (după Catagrafia rusă din 1772-1774), oiconimele (nume de localități) cu același sufix -ești, cu rol de plural colectiv, pentru localități dezvoltate din obști țărănești, deci, de forma Bogdănești, pe lângă prezența lor în zone românești majoritar ortodoxe din Oltenia (Vâlcea), Muntenia (Prahova), Basarabia (Hotin, Bălți) și Ardeal (Alba), este consemnată atestarea, în Moldova, în aceleași condiții, atât în arii ortodoxe (din județele interbelice Fălciu, Tutova, Baia), cât și în județe unde atestările sunt atât din arii ortodoxe, cât și în cele catolice (în județele interbelice Bacău și Iași).

Deocamdată, ne abținem de la concluzii… Tot „săpăturile” – pentru toponimie, dar, mai ales, întru descoperiri antroponimice detaliate (atât în timp, cât și în spațiu!) – vor clarifica situația! A(ve)m niște presupuneri, dar este prematur să le dăm „glas” aici!…

Unul dintre antroponimele românești legate de păstorit – argument în favoarea continuității traco-daco-romane și românești la nord de Dunăre Miercuri, apr. 6 2022 

În cursul de Geografie istorică, publicat în 2019, la Editura Universității ieșene, am analizat, într-un capitol amplu, particularitățile istorico-geografice ale păstoritului, nu doar în spațiul românesc, sau, la un nivel superior, în cel carpato-balcanic, ci incluzând în analiză și evoluțiile din spațiul romanic (vest-)european. La acest nivel, limbile romanice au moștenit, cu intensități diferite, formele pecorarius și berbecarius, de la care au rezultat diferite nume. În cazul celui de-al doilea, am presupus că, la un moment dat, probabil, începând cu veacul al IV-lea d. Hr., în latina populară, s-a trecut la o formă mai scurtă – *bercarius, care a dat pe Bergeiro – în portugheză, Bergar – în spaniolă și catalană, Bergier – în occitană, Berger – în franceză, Bercaro – în italiană și Bercar – în română.

Ca urmare a faptului că, spre finalul secolului al III-lea, mai exact în anii 271-275 d. Hr., armata și administrația romană s-au retras din Dacia nord-dunăreană, arealul fostei provincii n-a participat la această inovație lingvistică, păstrând un derivat de la forma lungă, berbecarius – și anume, pe Berbecar. Româna este, astfel, singura limbă romanică în care s-au conservat atât această formă, mai veche – Berbecar, cât și cea scurtă, apărută după inovația amintită – Bercar. Cel mai bun argument în acest sens este dat de hărțile repartiției celor două forme în spațiul carpato-balcanic, publicate în cursul amintit, la p. 209 (pentru Berbecar, cu varianta Berbecaș) și la p. 210 (pentru Bercar). Astfel, majoritatea regiunilor românești – inclusiv Basarabia și Transnistria, precum și Dobrogea – au coeficienți mai mari ca 1 (superiori mediei carpato-balcanice), frecvența mai mare a acestui nume la nord de Dunăre (inclusiv în sudul Ungariei!) putând fi explicată prin conservarea formei derivate din cea latinească mai veche (berbecarius), în vreme ce forma mai scurtă (evoluată din *bercarius) se regăsește mai ales în vecinătatea arealului pontic (Dobrogea, sudul Basarabiei și al Transnistriei, Crimeea), în arii ce au aparținut și după secolul al III-lea Imperiului roman. Atestarea acestei ultime forme și în Muntenia, Moldova, părțile centrală și nordică ale Basarabiei și Transnistriei se poate explica prin migrarea, ulterioară, dinspre zona pontică a unor purtători ai numelui Bercar.

Cum spațiul românesc este singurul care conservă și varianta mai veche – devenită Berbecar în română -, probabil, aceasta a fost păstrată, în fosta provincie romană Dacia (la nord de Dunăre), după retragerea aureliană, de daco-romanii rămași pe loc! Deși ideea este amintită mai mult cu caracter de ipoteză (urmând să vedem, prin consultarea surselor onomastice mai vechi, care a fost difuzia anterioară a celor două forme în spațiul românesc), este demnă de luat în seamă!…

Avatarurile bazei de date legate de antroponimele creștine vechi românești… Duminică, apr. 3 2022 

Zilele trecute a venit, spre verificare, o versiune a unui articol, trimis spre publicare… Între recomandări figurează câteva legate de unele variante ale acestor nume creștine vechi. Fie este vorba despre forme slave (multe, asemănătoare cu ale noastre – legate de antroponimul Văsâi) – pe care trebuie să le elimin, fie – de completări (!) ale celor românești (pentru variante ale lui Crăciun și/sau Sânziane). Ca o plăcută surpriză, este reconfortant să constați cum onomasticieni polonezi știu (mai bine!) uneori, lucruri pe care ar fi trebuit să le fi știut eu, mai de dinainte, dar… mi-au „scăpat”!… Dar, de aceea există lingviști/filologi, nu?

În fine, asta nu era o problemă – sau n-ar trebui să fie! – însă, ca de multe alte ori, modificarea mai multor foi de lucru, și nu într-un fișier, ci în mai multe, poate dur(e)a!… Acum e vorba doar de două fișiere, dar, în ambele, a fost necesară adaptarea, corijarea și/sau completarea datelor, la nivel național și/sau regional și, apoi, recalcularea datelor finale, atât în valori absolute, cât și procentuale și, în final, la nivel de coeficienți de distribuție spațială… Cum, de ceva vreme, am adăugat, în unul dintre fișiere, și datele referitoare la variantele – nu puține! – existente atât în lumea romanică occidentală, cât și în cea balcanică (dalmată, albaneză), ale numelor creștine vechi românești, la nivel regional continental (european), a mai fost de lucru și în aceste foi.

Urmează refacerea hărților legate de antroponimele afectate de modificări, apoi rescrierea analizei legate de aceste reprezentări cartografice și, în final, chiar a unora dintre concluzii… Așa că vin la rând câteva zile „pline”! Nu că precedentele ar fi fost mai altfel!… 🙂

Alte completări legate de semnificația toponimelor de forma Ohaba Sâmbătă, apr. 2 2022 

Aseară am finalizat inventarierea datelor onomastice, atât pentru numele Frâncu, cu numeroase variante și derivate (câteva zeci), cât și pentru Cârlea și Cârloman. A urmat prelucrarea informației, atât la nivel mondial pe țări, cât și la nivel de regiuni carpato-balcanice și la cel al județelor din spațiul românesc. Hărțile legate de localizarea coeficienților de distribuție spațială evidențiază, la nivel regional, toate regiunile spațiului românesc – inclusiv Basarabia! – pentru numele Frâncu, plus Croația panonică (semn că nu toți frâncii = românii panonici – ce au fost incluși în marca creată, în vestul Ungariei de Imperiul franc condus de Carol cel Mare – au plecat de acolo în secolele X-XI; tot ei au creat, prin evoluția, sub influență slavă, în secolul al IX-lea, a lui a urmat ȘI de r, nu doar de n, în â, de la Carolus Magnus formele Cârlea și Cârloman, aduse și păstrate, ulterior, în spațiul românesc actual). Numele Cârlea iese în evidență, mai ales în Ardeal și Oltenia, dar și Moldova și București-Ilfov, în vreme ce derivatul său, Cârloman, mai rar atestat azi, este localizat doar în regiuni extracarpatice: Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Notăm, însă, că, dacă utilizăm cartografierea, prin analiză multivariată (cu ajutorul clasificării ierarhice ascendente), ce permite reprezentarea, pe aceeași hartă, a mai multor variabile, repartiția spațială a numelor Ohaba (toponime), Frâncu și Cârlea+Cârloman (antroponime) evidențiază, atât la nivel județean, cât și la nivel regional, pentru toate cele trei nume, Banatul, Oltenia și Ardealul! Dacă la nivel județean ies în evidență, alături de toate județele bănățene (Timiș-Torontal, Severin, Caraș), doar Hunedoara (din Ardeal) și Gorj (din Oltenia), repartiția regională peste medie a acestor nume acoperă, pentru toate 3 antroponimele, exact cele trei provincii istorice românești: Banat, Ardeal și Oltenia! Există și clase în care ies în evidență, peste medie, câte două nume, sau doar unul, dar singurele arii în care apar toate cele trei nume sunt regiunile menționate!

Quod erat demonstrandum!

Noi completări legate de semnificația toponimelor de forma Ohaba… Luni, mart. 28 2022 

De ieri seară, profitând de minutele de ne-somn 🙂 de dinainte de a adormi, au „încolțit” câteva idei:

Ohabele trebuie puse „în legătură” atât cu extensiunea Daciei romane – care acoperea, în lini mari, Banatul, Oltenia și Ardealul – cât și, ca o consecință a acestei romanizări timpurii și intense (cu începuturi în secolele II-III), cu prezența, între hidronime, a mai multor nume de ape, date și unor cursuri mici, moștenite din aceste vremuri…

-dacă opiniile lui Silviu Dragomir, potrivit căruia instituțiile românești/româno-slave anterioare pătrunderii ungurești în Transilvania și Banat provin, mai degrabă, ca semnificație, nu de la Bizanț, ci dinspre Imperiul carolingian (!) sunt veridice, concordând, astfel, cu cele avansate de P. P. Panaitescu – care opina că, până în veacul al X-lea, limba română s-a scris cu caractere latine (urmare a legăturilor cu Roma și cu Occidentul franc!), trebuie văzută aria de extensiune a frâncilor, despre care, de vreo două decenii, am bănuieli că nu sunt romanici (italieni și/sau francezi) catolici, ci români alungați, din veacul al X-lea, de maghiari, din fosta „marcă” pannonică a Imperiului carolingian (dovezile ar fi atât numele Frâncu, cât și patronime precum Cârlea și Cârloman, create doar de români „vestici” care l-au rotacizat și pe n, nu doar pe l, așa cum fac, până azi, la „extremele” ariei cu rotacizanți, atât istroromânii, cât și moții și maramureșenii, ori muntenii slavizați din Carpații polono-slovaci)

-dacă „marca” pannonică era condusă de un marchiz, ca toate „mărcile” de graniță (un fel de districte militare), pe filieră româno-slavă – atât prin frâncii români alungați de maghiari din Pannonia, cât și prin sârbo-croații din vestul Balcanilor – a pătruns, la noi, instituția banatului/băniei, condusă de un ban, dezvoltată atât în actualul Banat și în Oltenia de azi (numită, secole la rând, Bănia Craiovei), cât și la sud de Dunăre, după cum o atestă toponimul Bănișor, notat, ca nume de stradă, la Sofia, capitala Bulgariei. Probabil că ar trebui „săpat” pentru a vedea ce extensie au atât toponimele de forma Băneasa, Valea luban = Valea lui Ban și altele, cât și antroponimele derivate de la tema Ban…

Din inventarierea, incompletă, a distribuției numelui Frâncu/Frîncu în spațiul românesc, se întrevede o prezență importantă atât în aria cu vechile Ohabe (sincer, nu sunt surprins!), cât și în diferite arii extracarpatice „atinse” atât de migrația ardelenească, cât și de persistența, până azi, a catolicilor… Probabil, după anul 1000, al creștinării maghiarilor, sub Vajk/Voicu-Szent Istvan/Sfântul Ștefan, care „privea” spre Roma, mai ales prin ardeleni și bănățeni, s-a insistat, din veacul al XI-lea, ca noi, românii, să rămânem sub oblăduirea Bizanțului, acceptând ortodoxia și formele onomastice greco-slave, hirotonirea de mitropoliți de către Constantinopol, slavona, ca limbă de cult și alfabetul chirilic, pentru limba română… Dacă am fi rămas și noi, în continuare, sub „umbrela” Romei, probabil, mulți dintre noi am fi vorbit, azi, ungurește!… În schimb, este posibil ca, rămânând atașați de Roma, să fi supraviețuit românii balcanici, pentru că n-ar mai fi „căzut” sub asimilarea greco-slavă!…

Ipoteza e „în lucru”, are „goluri”, dar unele lucruri încep să se (între)vadă!…

Repartiția geografică a toponimelor de forma Ohaba Duminică, mart. 27 2022 

Plecând de la un articol publicat, în perioada interbelică, de Silviu Dragomir, în revista clujeană Dacoromania, am reușit, ieri, să definitivez (provizoriu, probabil! 🙂 ), fișierul Microsoft Excel cu datele legate de toponimele de acest tip. Pe lângă forma Ohaba apar și variante, diminutivale, Ohăbița sau Hobița. Se adaugă, în județul Hunedoara, și toponimul Hobiceni, care, în forma Hobiceni-Uricani este fostul nume, de până în 1918, al actualului oraș Uricani. Acesta nu (prea) poate fi luat în calcul, însă, deoarece atestă migrația întemeietorilor așezării din vechile sate hațegane Hobița și Uric.

Așa cum amintește, în respectivul articol, reputatul profesor ardelean, frecvența acestor nume este însemnată – eu am găsit 31, adăugând și statisticile lui Silviu Dragomir, care citează monografii ungurești ale comitatelor ardelene și bănățene, se ajunge la 59 de ocurențe. Oricum ar fi, toată această concentrare se găsește în colțul sud-vestic al spațiului românesc, acoperind Banatul, Oltenia și mare parte din Ardeal (marginile sale vestică și sudică). Repartiția toponimelor de acest fel – legate de slavul ohabiti = a ocroti, a scuti de dări – acoperă, atât la nivel județean, cât, mai ales, regional, teritoriul Daciei romane și sugerează dezvoltarea, acum circa un mileniu, a unei alcătuiri statale românești (sau româno-slave), anterioare pătrunderii maghiarilor în Transilvania și Banat.

Cum, în această dimineață, am definitivat și hărțile brute, după prelucrarea lor – și a celor legate de numele Țăran – materialele cartografice pentru articolele de prezentat la Conferința Societății Geografice Române de la Focșani vor fi, practic, finalizate! Exact la timp, deoarece mai sunt și alte (multe) lucruri de făcut!… 🙂

P.S. Definitivarea hărților se amână deoarece am… uitat de inventarierea variantelor occidentale romanice derivate de la latinescul terraTerran, Teran, Terrien ș.a.m.d. – care vor trebui cartografiate, de asemenea, la nivel mondial pe țări și la cel european – pe regiuni (NUTS2 sau echivalent).

Considerații legate de distribuția geografică a patronimului Țăran (II) Sâmbătă, mart. 26 2022 

Am definitivat azi, în linii mari, inventarierea purtătorilor numelui Țăran, de la nivel comunal și județean pe spațiul românesc, la nivel regional – pentru spațiul carpato-balcanic și, respectiv, la nivel de țări, pe Glob.

Plecând de la cel mai general nivel – cel al statelor Lumii – trebuie să spunem, dintru început, că din cei peste 12600 de purtători ai acestui nume – cu zeci de variante și derivate – 10500 se regăsesc în spațiul românesc. În România se găsesc 54,7% dintre aceștia, urmată de R. Moldova – 23,7% și Ucraina – 8,7%. Cu peste 100 de ocurențe se mai remarcă Rusia, Bielorusia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Germania. Cu excepția Germaniei și a Rusiei – unde este posibil să fie vorba, mai ales, de migranți plecați din spațiul românesc -, în celelalte țări este vorba, probabil, de român(ofon)i, mai mult sau mai puțin asimilați de etnia majoritară.

Preponderența atestărilor în spațiul carpato-balcanic este ilustrată de cele aproape 12 mii de consemnări. Dintre regiunile românești, doar Crișana și Oltenia adună sub 1% fiecare (mai puțin de 90 de ocurențe), lucru valabil, peste Prut, doar pentru Găgăuzia (doar 25 de atestări). Chiar și Transnistria are câteva sute de atestări, lucru valabil și pentru regiunea Odesa și pentru Bugeac. La sud de Dunăre, unde atestările nu ating, în nici o regiune, 100 de înregistrări, se remarcă regiunea nord-vestică a Bulgariei, dar și Attica și Macedonia Centrală din Grecia. Extremitatea nord-vestică a Bulgariei aparține regiunii timocene, cu o veche populație românească, la fel și zonele macedonene grecești, de aici având loc, probabil, migrații spre aria capitalei elene.

În spațiul românesc, la nivel de județe, cele mai multe atestări se regăsesc în fostul județ bucovinean Câmpulung, cu peste 1000 de ocurențe (aproape 10%)!… Cu peste 300 de consemnări se remarcă, în ordine descrescătoare, Timiș-Torontal, Constanța, Neamț, Bacău, Mureș, București, Vlașca. În câteva județe – Dorohoi, Olt, Odorhei, Tutova, Bichiș, Cenad, Jugastru, Tulcin, Caliacra – nu am consemnat nici un asemenea nume. Dacă județele din vestul Crișanei, cele transnistrene sau cel de pe litoralul sud-dobrogean se remarcă atât prin intervale mici de apartenență la statul român, cât și prin ponderi modeste ale elementului românesc, dintre județele ce se găsesc și azi (în altă configurație administrativă) între hotarele României, doar pentru Odorhei există o explicație – ponderea modestă a elementului românesc. Absența unor asemenea atestări în Dorohoi, Tutova și Olt este, însă, cel puțin surprinzătoare.

Există, totuși, posibilitatea ca, pe viitor, pe măsură ce vom face completări acestor date, să găsim atestări și aici. Așa cum am mai văzut și cu alte ocazii, pe de-o parte, mai există astfel de situații, oarecum curioase, iar pe de alta – datele au mai fost completate, ulterior primelor constatări cu noi descoperiri.

Încheiem aceste scurte considerații cu mențiuni (deocamdată) ale unor nume din lumea romanică occidentală, derivată de la termeni precum terre, terra, tierra…, evoluați din latină, ca și românescul țară: Teran, Terran, Terrien, Terrano și altele. Rămâne să inventariem și aceste forme, a căror prezență – în italiană, franceză, spaniolă, portugheză… – arată convergența și vechimea atât a lor, cât și a celei românești, în mod similar cu atestările, numeroase, ale unor forme romanice vestice, asemănătoare numelor vechi creștine românești!…

De unde este „dă pământ” Negru Vodă? Marți, feb. 15 2022 

Titlul conține o formulare… oltenească, pentru a exprima originea, locul natal al cuiva și am folosit-o fiindcă acest legendar conducător, asupra căruia (încă) planează o „aură” de mister, a fost, pare-se, voievod al celorlalți olteni, al celor din Țara Oltului. Nu-i putem spune, la vremea când va fi domnit el, „Țara Făgărașului”, deoarece, chiar dacă Făgărașul exista, anterior anului 1291 (când apare prima dată în documente), reședința voievodală nu s-a aflat aici. Până pe la 1220 a fost la Cârța, iar în următoarele decenii, după „ruperea” acesteia din voievodat (s-a creat aici o mănăstire catolică cisterciană), decenii marcate fie de rezistența localnicilor la presiunile Regatului maghiar, fie de efectele invaziei tătare din 1240-41, centrul voievodatului a ființat, temporar, la Voivodeni, fixându-se la Făgăraș abia spre sfârșitul veacului al XIII-lea (probabil, după 1290 – anul refugierii lui Negru Vodă la sud de Carpați, probabil învins de oastea maghiară, sau chiar după 1291 – anul repunerii magistrului Ugrinus în stăpânirea Făgărașului, de către Dieta de la Alba Iulia). Confirmarea instalării – definitive – a centrului Țării Oltului la Făgăraș este întărită și de înzestrarea localității cu o cetate redutabilă, care a supraviețuit până astăzi!

Înainte de a discuta despre importanța Voivodenilor ca reședință voievodală temporară, folosită, probabil, și de Negru Vodă (posibil, ultimul voievod independent al Țării Oltului!), să spunem ceva despre semnificația numelui. Acesta, ca derivat cu sufixul -eni, moștenit de români de la vechii slavi, ar însemna satul voievodului. Deși atestarea documentară a așezării – probabil a părții acesteia numită, până în perioada comunistă, Voivodenii Mari – este mai târzie, se pare că existența sa e mai veche, ființând o localitate aici, cel puțin în veacul al XIII-lea. Un atu în plus îl constituie și centralitatea geografică a localității, situată la distanțe aproximativ egale de limitele estică și vestică ale Țării Oltului. Acest voievodat a fost „amputat” în mai multe etape, de pe la anul 1200 (sau chiar un pic mai devreme) de către Regatul maghiar. Primele pierdute, la acest moment, au fost satele de pe dreapta Oltului, imediat după fiind rupte atât partea vestică (în aval de actuala comună Porumbacul de Jos), cât și cea estică (actuala comună Hoghiz). Apoi, în jurul anului 1220 Țara Oltului pierde însăși vechea sa reședință, Cârța, care va reveni, însă, în componența Țării Făgărașului câteva secole mai târziu. Tot în secolul al XIII-lea este ruptă încă o bucată din partea estică (aria actualelor comune Comăna, Părău și Șercaia), dar aceasta a fost reintegrată Țării Oltului câteva decenii mai târziu…

Pe lângă centralitatea în cadrul Țării Oltului, Voivodenii (Mari) se află în apropierea satului Sâmbăta de Sus, unde, ulterior, voievodul muntean Constantin Brâncoveanu a ridicat o mănăstire, dar putem presupune că importanța, ca reședință religioasă, poate chiar a unui episcop local, este mai veche. Asemenea „perechi” de reședință voievodală, respectiv religioasă, avem atât în cazul primei capitale a Țării Oltului – Cârța – cât și în cel al ultimeia – Făgărașul. Astfel, în vecinătatea Cârței a ființat un centru religios la Scorei (unde este amintit, chiar și după apariția mănăstirii cisterciene de la Cârța, un egumen, în veacul al XV-lea), iar în vecinătatea Făgărașului este menționat, spre finalul secolului al XV-lea, chiar un episcop, Macarie, cu reședința la Galați (azi, cartier al Făgărașului). Dacă Sâmbăta (de Jos), ca și Făgărașul au fost date magistrului Ugrinus (sau unui înaintaș al lui) undeva înainte de invazia tătară, el reprimindu-și moșiile pierdute în 1291, cealaltă Sâmbătă (de Sus) putea găzdui o reședință religioasă importantă, în proximitatea noii capitale voievodale de la Voivodeni, în intervalul 1220-1290.

Mai mult decât atât: putem bănui, acum, și de unde ar fi putut fi „dă pământ” Radu Negru sau Negru Vodă: încă dinainte de realizarea urbariilor Țării Făgărașului, de către administrația principatului Transilvaniei (după 1600), avem atestări, la Pojorta, ale numelui Negru, într-o formă maghiarizată – Negruj. Este posibil ca purtătorii acestui nume să fie rude cu voievodul refugiat la sud de munți în 1290, dintre cei care au decis să rămână în Țara Oltului. Urbariile marchează, deja, trecerea la o formă derivată, probabil, după „model moldo-muntean” (influențat de folosirea slavonei ca limbă de cancelarie), un genitiv slav, devenit Negre sau chiar Negrea. „Procedeul” s-a petrecut, mai târziu, și cu alte nume caracteristice Țării Oltului. În apropiere, la Drăguș, s-a născut vestitul patriot Ion Codru Drăgușanu, dar, azi, urmașii săi din acest sat se numesc Codrea. La fel, în estul Țării Oltului, urmașii lui Aron Pumnu din Cuciulata poartă numele Pumnea. În aceste condiții, ce ne împiedică să credem că, înainte de 1290, voievodul Țării Oltului, cu sediul la Voivodeni, acest Radu Negru, să fi ajuns în scaunul voievodal și pentru că acesta se afla în proximitatea reședinței, fiind originar din Pojorta vecină. De fapt, din Pojorâta, deoarece, conform consemnărilor documentare, până în secolul al XIX-lea și acest sat făgărășean așa se numea! Așa s-ar explica și noul sat, fondat de originari din Pojorâta Țării Oltului, în viitoarea Bucovină, fapt evidențiat într-un articol publicat acum câțiva ani.

Oricine privește o hartă a Țării Oltului, va observa că, între Voivodeni (reședința voievodală), Sâmbăta de Sus (importantă reședință religioasă) și Pojor(â)ta (posibila localitate de origine a lui Negru Vodă) sunt doar câțiva kilometri. Așa încât, chiar dacă doar cu caracter de „ipoteză de lucru”, lansăm această opinie: Negru Vodă s-a născut la Pojorta, sau, în perioada cât Voivodenii au fost reședință voievodală, familia sa se găsea deja în această localitate. De-altfel, în favoarea unei asemenea opinii pledează și existența, la sud de Pojorta a vechii sale cetăți, de la poalele Munților Făgărașului, cunoscută azi sub numele de „cetatea de la Breaza”, oarecum eronat. De ce? Satul Breaza a apărut mai târziu, pe moșia satului Pojorta, în veacul al XVI-lea, încă, brezenii recunoscând că sunt vecinii (țărani aserviți ai) boierilor pojorteni!

Concluzionând, în proximitatea temporarei reședințe voievodale de la Voivodeni și a centrului religios de la Sâmbăta de Sus, voievodul Țării Oltului din partea finală a secolului al XIII-lea (ante 1290), Negru Vodă, era, probabil, originar din Pojor(â)ta, având și o cetate de refugiu, pe moșia satului său, azi în limitele actualului sat Breaza.

Iarăși, despre smerenie în cercetarea științifică… Și nu numai despre smerenie… Luni, feb. 14 2022 

Zilele trecute, în cursul unor noi documentări, pentru unele din temele de cercetare „în lucru”, am mai dat, iarăși, și peste alte elemente care să confirme faptul că activitatea științifică legată de o anumită temă, odată completată, capătă doar statutul de „final provizoriu”!… Și, în această idee, am scris, acum mai bine de un an, acest articol, tot pe blog. Despre ce ar fi vorba, concret? Pe de o parte, am descoperit date noi, complete, referitoare la primele alegeri parlamentare românești de după Unirea din 1918, pentru Ardeal (zonă unde, mai ales pentru alegerile din 1919, 1920 și 1922, informațiile publicate în Monitorul Oficial sunt incomplete), iar pe de alta – într-un articol din presa locală – alte două toponime din aria actualei comune Ucea, din Țara Oltului, dintre care unul este Braniște.

În aceste condiții, pe de-o parte, va trebui să actualizez bazele de date, atât cea legată de alegerile românești (în cel puțin 3 fișiere… „înrudite”!), cât și cea cu demnitarii din spațiul românesc (unii parlamentari apar în plus, alții lipsesc!), iar pe de alta – să modific atât baza de date cu stratificarea istorică a toponimelor din Țara Oltului (elaborată încă din vara anului 1996, dinaintea susținerii lucrării de licență și actualizată deja, în alte câteva rânduri, pe măsură ce am mai descoperit și alte toponime!), cât și baza de date, hărțile și textul prezentării despre toponimul Braniște. De fapt, în parte, aceste actualizări s-au și făcut, ieri (cele legate de stratificarea istorică a toponimelor, de datele referitoare la braniști și de textul prezentării), iar restul urmează să se realizeze. Fiind obișnuit deja cu asemenea activități (nici nu mai știu de când și de câte ori am mai făcut așa ceva), a devenit o operațiune firească, deși nu e deloc plăcută… Dar, s-a dovedit, atât ce-am scris în primul paragraf, mai sus, legat de „finalul provizoriu”, cât și relativ la constatările din postarea precedentă despre smerenie, din septembrie 2020…

Actualizând datele referitoare la braniști am dat, în fișierul respectiv (un inventar al numelor de acest fel și sursele unde a fost găsit), și peste precedentele postări referitoare la subiect. Una, prima, trimitea la stadiul documentării atunci când am prezentat comunicarea (octombrie 2017) și am și publicat-o (după un an), cuprinzând și primele actualizări realizate anul trecut cu datele culese în anii anterior, iar celelalte două surprind alte stadii, intermediare, tot de anul trecut, ale continuării documentării, deși – nici ele nu sunt complete! Astfel, referințele legate de totalul toponimelor de acest fel nu cuprind alte două asemenea nume, descoperite, între timp, tot în Ardeal, care ridicaseră numărul total al numirilor legate de Braniște la 148, în tot spațiul carpato-balcanic. Cu cel găsit la Ucea de Sus se fac 149, din care 140 sunt în spațiul românesc, reprezentând 93,96% din total. Când ai aproape 94% toponime de forma Braniște, cu variante și derivate, create de români, în zone românești, a mai afirma, precum cei doi autori maghiari, deja menționați în unul din articolele precedente, că toponimele de această formă au fost moștenite de unguri direct de la slavi, e chiar o opinie tendențioasă! Mai cu seamă că, cu toate eforturile subsemnatului de a găsi măcar un nume de formă maghiară, creat de maghiari – fie în Secuime, fie în Ungaria de azi – căutările au fost zadarnice!

De fapt, nu, greșesc, n-au fost zadarnice: au completat, considerabil, cu aceste forme maghiar(izat)e, Branistye, inventarul toponimelor ardelenești de acest fel, consemnate cu ortografie maghiară, deci deformate, atestate, toate, în zone cu majorități etnice românești! Cei doi autori au și recunoscut, în articolul scris de ei că nu se pricep la toponimie. Ar trebui să se priceapă, înainte de a-și da cu părerea, așa cum ar trebui să învețe și a „citi” repartiția geografică a unor asemenea toponime, să le coreleze cu originea apelativului și cu preponderența etnică a populației din zonele unde au apărut ele. Și, de asemenea, să acumuleze, prin documentare, prin lectură, multe cunoștințe de legislație medievală, referitoare la măsurile luate de autoritățile acelor vremi, în Țările Române (inclusiv în Transilvania!), fie că a fost vorba de voievod, boieri sau de mănăstiri ortodoxe, de a opri tăierea pădurii, inclusiv cu scopul ocrotirii fondului cinegetic! Adică – să aibă oleacă de cultură generală!

Așadar, și acești doi autori ar trebui să învețe să fie smeriți, înainte de a face afirmații fără acoperire științifică, ba chiar cu substrat revizionist (nedeclarat, dar evident!), care să „demonstreze”, pentru străinii nefamiliarizați cu realitățile acestei părți de Europă, „caracterul maghiar” al Transilvaniei! Publicarea acelui material cu păreri tendențioase în această epocă, în care, pe de-o parte, putler practică, din 2014, „turismul cu tancul la vecini”, iar dictatorul de la Budapesta, orban, se vede, cel puțin o dată pe an, de peste un deceniu (din 2010!), cu cel de la Kremlin, nu este deloc întâmplătoare!… Iar la Budapesta, în mai 2019, în Piața Eroilor, o mulțime de pancarte „deplângeau” așa-zisa „nedreptate” făcută Ungariei, la Trianon, în 4 iunie 1920… Să ne amintim de 30 august 1940 și de Diktatul de la Viena, când alt dictator, hitler, i-a dat lui horthy, dictatorul maghiar de atunci, Nordul Transilvaniei! Ce-au de spus despre asta, autorii maghiari în cauză??? Știu ei, oare, că istoria se repetă???

Acum trei ani, m-au acuzat, nefondat, de „naționalism”! Invit pe oricine, să vină cu argumente, care să „demonstreze” – din declarații, atitudini, studii, articole, cărți, postări pe blog, etc – unde, când și mai ales DACĂ am „promovat”, vreodată, cât de puțin „naționalismul”, xenofobia, rasismul, discriminarea unui om sau a unui grup sau altele asemenea! Vor găsi, mai degrabă, materiale care au promovat, mereu, spiritul de conviețuire etnică și confesională, înțelegerea între diferitele grupuri etno-lingvistice și confesionale, de la noi sau din alte părți. Vor descoperi că am promovat, mereu, atât contribuția altor grupuri etno-confesionale la istoria, cultura și civilizația din spațiul românesc, dar, în egală măsură, și contribuția românească la istoria, cultura și civilizația neamurilor care ne înconjoară! Mai degrabă, aș putea să-i acuz eu, acum, de revizionism unguresc, promovat discret, nedeclarat! Să demonstreze, cu dovezi, cu argumente, că nu e așa!

Noi direcții de cercetare deschise de lucrul la evoluția teritorială a Făgărașului… Marți, ian. 25 2022 

S-a finalizat deja procesul de desenare a fondurilor de hartă pentru întreaga evoluție a Făgărașului în ultimul mileniu (începând cu cetatea de pământ, cu întărituri de lemn, atestată arheologic, documentar și toponimic, ca ființând în secolele XI-XIII). Ieri am notat, pe un layer (strat) separat și toponimia din împrejurimile așezării. Este un „strat” diacronic, în care am inclus diferite toponime notate pe hărțile topografice din ultimii 300 de ani, sau în diferite alte surse documentare și statistico-onomastice (urbarii, conscripții), începând de acum mai bine de 4 secole…

S-a realizat și delimitarea (convențională, aproximativă) a cartierelor făgărășene. Cred că voi mai face o verificare a felului cum se „închide” fiecare poligon ce delimitează, de regulă, o latură a unei străzi din ariile construite ale orașului și, după aceea, va urma operațiunea de codare a fiecărui cartier, cu coduri alfa-numerice, deja stabilite pentru fiecare cartier. Va fi nevoie de multă atenție, dar n-are cum să fie mai greu decât a fost la desenarea fiecărui poligon cu mouse-ul! Practic, în Adobe Illustrator, este nevoie de trecut, la rubrica „Attributes”, codul alfa-numeric al fiecărui cartier în fiecare poligon inclus în acea subdiviziune a târgului! Similar, aceleași coduri vor figura în prima coloană a fișierului Microsoft Excel în care se vor insera datele demografice și teritoriale (suprafața) pe cartiere și pe întregul târg.

Vor fi unele situații cu „semne de întrebare”, cum este, de pildă, „cartierul” apărut, din veacul al XVII-lea, după popularea zonei Ciuta/Vadkert. Aceasta „acoperă”, parțial cel puțin, porțiuni din actualele cartiere Vasile Alecsandri și Tudor Vladimirescu. Cum primul e mai „central” și, deci, mai „vechi”, se va atribui, strict convențional, codul cartierului Vasile Alecsandri, unde, de altfel, se și află, și azi, de 3 secole, Mănăstirea Franciscană! Tot convențional, primul nucleu al așezării, din locul numit Cetatea Veche, populat în secolele XI-XIII, înainte de invazia tătară, va fi atribuit cartierului Veteranilor (actual), în aria căruia s-a aflat și fosta Fabrică de cărămidă pe locul căreia s-au făcut descoperirile arheologice de acum câteva decenii, ce confirmă existența fostei fortificații…

Dacă, despre evoluția teritorială, precum și a nomenclaturii stradale, am mai vorbit, în condițiile în care există perimetrele construite delimitate, se poate calcula suprafața (în kilometri pătrați și/sau în hectare) a fiecărui cartier și, știind populația pe străzi, agregate pe cartiere, se află populația fiecărei asemenea subdiviziuni a așezării, putându-se preciza, pe fiecare etapă, și evoluția demografică, nu doar cea teritorială a orașului. Asta înseamnă inclusiv calcularea densității populației urbane, pe cartiere și pe intervale istorice… Adică, un fel de geografie urban-istorică!… Deci – „front de lucru” cât cuprinde! Cum să zic că „mă plictisesc”, când, de ani de zile tot spun că „nici măcar n-am timp să mă gândesc că mă plictisesc!”??? 🙂

Pagina următoare »