Dacă despre tezaurul toponimic românesc se știu destul de multe, această operă fiind în diverse stadii de realizare, pentru diversele componente ale spațiului românesc, în ceea ce privește o lucrare similară care să trateze, din punct de vedere istoric, geografic, etimologic, statistic, numele de persoană nu se știe (aproape) nimic. În acest sens, deși intențiile sunt vechi, spre a nu părea că este „laudă de sine”, nu am vorbit până acum. Ținând cont de faptul că această activitate presupune atât inventarierea surselor de documentare, găsirea unui nivel administrativ cât mai detaliat la care să se realizeze introducerea informațiilor antroponimico-statistice, introducerea acestor informații într-un fișier, la nivelul acestor unități administrative și prelucrarea ulterioară a acestor date, cât și realizarea textului și a materialului cartografic legat de fiecare din aceste nume, etc. și că un asemenea demers este extrem de cronofag, chiar dacă se lucrează pe o arie de dimensiuni reduse, am decis, în urmă cu doi ani, actualizarea și completarea unei baze de date antroponimice mai vechi cu o cât mai mare parte din cantitatea de material antroponimic ce poate fi inventariată, pentru Țara Oltului. Datele au fost introduse în calculator și prelucrate, atât la nivelul localităților actuale, cât și al unităților administrative  elementare (municipii, orașe, comune). Informația onomastică acoperă un interval pornind de la încadrarea acestui teritoriu, ca parte a Daciei romane la Imperiu și până la începutul mileniului actual, dar, în fapt, este vorba de două intervale: perioada romană (secolele II-III d. Hr.) și intervalul cuprins între secolul al XII-lea și zilele noastre. Sursele de documentare includ colecțiile de inscripții din perioada romană (pentru secolele II-III), colecțiile de documente istorice (pentru perioada medievală), urbariile și catagrafiile din secolele XVII-XIX, Anuarul SOCEC al României Mari – pentru perioada interbelică și listele electorale pentru anul 2004, la aceste lucrări ce acoperă diverse intervale de timp, adăugându-se lucrări de referință publicate de Ioan Cavaler de Pușcariu, Ștefan Pașca, C. Stan.

Vom reveni cu alte elemente legate de documentare, aspecte metodologice, periodizarea evoluției antroponimiei și altele.