26 Mai – Sărbătoarea Sfântului Apostol Carp Vineri, mai 26 2023 

Azi este celebrat Sfântul Apostol Carp, unul dintre ucenicii Sfântului Paul. Sărbătoarea este înscrisă atât în calendarul ortodox român, cât și în cel greco-catolic, ori în cel al Patriarhiei Ecumenice. De asemenea, această sărbătoare apare și în calendarul „pe stil vechi” al Patriarhiei ruse și în cel al Mitropoliei Moldovei, subordonată bisericii moscovite, fiind marcată în data de 8 iunie.

Dacă despre transformarea numelui de trib al carpilor în antroponimul Carp, localizat, continuu și cu frecvență mare, în Moldova și Basarabia, din epoca medievală până azi, am mai vorbit, să spunem câteva cuvinte despre cei doi episcopi numiți în actele din primele secole creștine, latinizat, Carpus, așa cum îi consemnează, în Oriens christianus, prelatul catolic francez Michel Le Quien (1740). Primul dintre ei a intrat că învățăcel la Sfântul Apostol Paul, care, mai întâi, l-a însărcinat cu organizarea Episcopiei Troadei, în nord-vestul Asiei Mici, după care, probabil, la cererea lui, Carpus a venit mai aproape de traco-dacii lui, fiind desemnat întâi-stătătorul Episcopiei Veriei, în Tracia.

Alături de acesta, pomenit ca Apostol în calendar, a mai existat un al doilea Carpus, care a activat, tot că episcop, la Pergam și la Thyatira, în vestul Asiei Mici. Acesta a suferit moarte de martir,în secolul al doilea (după surse grecești), sau al treilea (după cele latine).

Prezența unor carpi la sud de Dunăre, în primele secole creștine, este atestată și toponimic. Ammianus Marcellinus aminteste un Vicus Carporum (=satul carpilor) aproape de Carsium (Hârșova), în Dobrogea (vecină cu Moldova și Basarabia, unde, după izvoare elene și romane, locuiau carpii), datat pentru veacurile II-III, iar în nord-estul Bulgariei de azi este localizată o așezare numită Carpudama (poate, o deformare de la *Carpodava).

În concluzie, românii au cel puțin două motive de a fi păstrat numele de trib al carpilor în onomastică. Primul se leagă de acești doi episcopi creștini, numiți, latinește, Carpus, aceasta explicând de ce, chiar dacă mai rar, numele apare, din Evul Mediu, și în alte regiuni (Oltenia, Ardeal). Al doilea motiv (care explică frecvența mare a numelui Carp în Moldova și Basarabia) ține de creștinarea prin romanizare a strămoșilor noștri (urmașii carpilor hotărând să-și perpetueze numele pe cale antroponimică).

Iar frecvența mare a formelor slave răsăritene- Karpiuk, Karpenko, Karpov, Karpovski, etc,se explică prin faptul că, după adoptarea creștinismului de către Rusia kieveană (988),fiind o eparhie subordonată Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a preluat, între multele antroponime creștine (în forme slave estice ca Andreyev, Nikolaychuk, Konstantinov, Mikhailenko și altele) și pe Carpus, cu forme și derivate caracteristice lumii ortodoxe est-slave.

Încă un text… Sâmbătă, mai 20 2023 

… „găzduit”, de ieri, de site-ul Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei.

O întrebare pentru mai-marii ortodoxiei românești… Joi, mai 18 2023 

La Cernăuți s-a votat, recent, scoaterea în afara legii a eparhiei ucrainene subordonate „patriarhiei” moscovite (regret, dar nu pot scrie termenul patriarhiei” cu majusculă, atâta vreme cât „întâi-stătătorul” ei e un kaghebist!). E o decizie politică, așa cum sublinia și unul din cei doi consilieri regionali de etnie română care au votat „împotrivă”. Cei doi nu sunt anti-ucraineni, dar au insistat pe caracterul politic al unei măsuri care privește resorturi religioase!…

Urmăresc chestiunea de ani de zile și ceva „nu se leagă”… Să explic,în câteva cuvinte… După 1940/1944, Biserica românească nimerită sub ocupantul sovietic a fost „unită”, fără nici un comentariu, cu „patriarhia” moscovită… Nu tu consultări, decizii canonice, etc, șamd, șcl… Situația a rămas la fel și din/după 1991, după proclamarea independenței republicilor sovietice, inclusiv a Ucrainei. După 2014, când Ucraina a „descoperit” că „fratele mai mare” rus e agresor, și nu prieten, au început demersurile pentru atașarea ortodoxiei din Ucraina de Patriarhia Ecumenică, pe baza adeziunii Rusiei Kievene din 988. Astfel, a (re)apărut o eparhie ucraineană nesubordonată Moscovei…

Toate bune și frumoase, până la… limba liturgică!… Noua eparhie ucraineană independentă de Moscova impune limba ucraineană în toate parohiile!… Cea mai veche, subordonată Moscovei lasă parohiilor românești libertatea utilizării limbii române. De înțeles, astfel, pentru un etnic român din Ucraina că, fără a fi „iubitor de kiril”, el va prefera „patriarhia” moscovită, eparhiei (pro-Constantinopol) de la Kiev!… Acum vine, însă, întrebarea care ne interesează pe noi: de 9 ani de zile, de când Rusia practică „turismul cu tancul” în Ucraina, UNDE A FOST PATRIARHIA ROMÂNĂ??? Așa cum există o Episcopie românească la Vârșeț (Serbia), pentru ortodocșii români din Serbia, și chiar una la Jula, pentru puținii ortodocși români din Ungaria, după cum există și o Mitropolie a Basarabiei la Chișinău, toate subordonate Bisericii Ortodoxe de la București, de ce nu s-a întreprins NIMIC, pentru crearea unei eparhii ROMÂNEȘTI, în Ucraina (cel puțin una!), la Cernăuți???

P.S. Nu întreb(ăm) degeaba: iată cum (nu) a răspuns, după două luni (!!!) Ucraina la decizia Chișinăului de înlocuire a stalinistei „limbi moldovenești” cu limba română! Dacă are cineva impresia că statul ucrainean se va comporta diferit în privința limbii române în bisericile (românești!) din Ucraina, se înșeală amarnic!… Vina (cea mai mare!), însă, NU e la Kiev, ci la București!!!

Actualizare (20 mai 2023): Iată cum „înțeleg” reprezentanții Bisericii Ucrainene autocefale să preia „controlul” asupra lăcașurilor de cult ortodoxe din regiunea Cernăuți! Cuvintele sunt de prisos!

Actualizare (25 mai 2023): Despre cum (NU) au trecut la calendarul „pe stil nou” majoritatea românilor din Ucraina!

„Debut” la Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei Joi, mai 11 2023 

Tocmai a apărut primul text elaborat spre publicare pe site-ul Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Acesta poate fi lecturat aici.

De la Crăciun la Paște… Joi, apr. 20 2023 

Christos a Înviat!

Revenim astăzi asupra unor completări/modificări făcute, în săptămâni și luni de zile, în fișierele cu evidența demnitarilor din spațiul românesc (și, prin extensie, din spațiul carpato-balcanic)… Pe 13 decembrie se încheiase sintetizarea datelor legate de parlamentarii aleși/desemnați în diferite adunări, din/după 1831, deci de la momentul din care, în general, „aleșii” neamului au devenit legislatori în urma votului popular. A doua zi am actualizat/completat materialul cartografic brut, urmând ca, după Sărbătorile de Iarnă (Crăciun, Anul Nou, Bobotează/Sfântul Ion) să purced la definitivarea acestuia.

Doar că, după aieste Sărbători, au apărut elemente noi, legate de numele creștine vechi românești… Mai întâi, a trebuit să-l (re)consider pe Carp, la care, de ani buni (vreo 6-7!) m-am tot „codit” să trec, nu la analiza, dar nici măcar la inventarierea distribuției sale (crono-)spațiale la nivelul/nivelele situat(e) superior celui județean… Principalul motiv era legat de temerea că formele (est-)slave – Karpov(a), Karpyuk, Karpenko, etc – ar fi net superioare numeric celei românești – Carp(u) – și ar trebui să admit, pe baza evidențelor statistice și geografice, că ultima (atestată, preponderent în estul spațiului românesc, adică, mai ales în Basarabia și Moldova) derivă din cele slave! O suită de descoperiri a dus, însă, la modificarea nu doar a argumentației despre vechimea – traco-dacă, traco-daco-romană și românească – a lui Carp(u), evoluat dintr-o formă, latinizată, Carpus, ci și despre cum a pătruns acest nume (ca parte a onomasticii din calendarul creștin al Bizanțului) în antroponimia est-slavă, acum mai bine de un mileniu, prin creștinarea Rusiei kievene, în anul 988! La români există, acum, două motive, extrem de serioase, ale prezenței lui Carp(u) în onomastică: primul, păstrat de urmașii traco-dacilor din tribul carpilor, ca nume de persoană, mai ales la moldoveni (90% din atestările actuale se regăsesc în Moldova – peste 5000 – și în Basarabia – peste 4000 – dintr-un total de mai bine de 10 mii de ocurențe!) și al doilea, prin cei doi episcopi cu numele Carpus (unul, activ ca ucenic al Sfântului Apostol Paul/Pavel, în primul secol creștin (pomenit în calendarele ortodoxe – al Bizanțului și al Patriarhiei Române – la 26 mai, dar și în cel greco-catolic românesc, la aceeași dată, precum și în cele ortodoxe pe stil vechi difuzate de Patriarhia moscovită și de Mitropolia Moldovei, subordonată acesteia, la 8 iunie = 26 mai, dar pe stil vechi!, iar al doilea – prezent, în secolele II/III, în Asia Mică, devenit martir), toți românii l-au preluat și păstrat ca nume creștin, alături de Ioan, Gheorghie, Vasilie, Ilie, Maria, Dimitrie, Nicolae etc. De fapt, atestarea în calendarul rusesc a lui Carpus, la 8 iunie, arată că numele a fost luat, alături de Andrii, Ghiorghi, Vasili, Evghenii, Nikolai, Dmitrii și altele, ca nume de sfânt din calendarul bizantin, odată cu creștinarea rușilor, așa explicându-se numărul mare de forme est-slave și al purtătorilor acestora.

A fost adăugat, la numele creștine vechi românești, și Barbură, evoluat spre Barbu(l), din cel latinesc, Barbara. Firește că asta a însemnat atât completarea inventarierii acestui nume, de la nivel local, pe comune și județe, pentru spațiul românesc, la cel mondial, pe țări (trecând prin nivelul regional, atât pentru spațiul carpato-balcanic, cât și pentru tot spațiul european, incluzând și Caucazul, Turcia și chiar Siberia rusească!), cât și a celei legată de Carp(u)… Prilej cu care am (re)descoperit că inventarierea episcopilor din primele secole creștine (și nu numai), realizată acum vreo 5 ani, era neterminată, lipsind cam o treime din primul volum al lucrării Oriens christianus a lui Michel le Quien. O bună parte din episcopiile asiatice nu fuseseră inventariate, iar acolo, pe lâng martirul Carpus, apare și celălalt, fostul ucenic al Sfântului Apostol Paul/Pavel, ca întemeietor al episcopiei de la Troia (!), de unde, probabil, s-a „cerut” mai aproape de casă, fiind desemnat episcop la Veria Traciei, dar și multe alte nume traco-daco-romane și chiar… românești (!), până spre zorii Evului Mediu. Spicuim dintre aiestea: un Dacius, în veacul al IV-lea, în Bithynia, un Vulpem, în același veac, în Phrygia Secunda, un Bassianus (= Băceanu?), în Asia, în secolul al V-lea, un Sabatius (latinizarea lui Sabbatius,nume tracic, purtat și de tatăl lui Justinian), în aceeași provincie și un Domninus, în Hellespontus – în același veac, un alt Sabbatius, în Lydia, un Basiliscus, în Hellespontus – în secolul al VI-lea, din nou – un Basiliscus, în Phryigia pacatiana – în veacul al VIII-lea și un Inger – pe la 820, la Niceea (Bithynia)…

Ținând cont și de faptul că mama împăratului Constantin cel Mare, împărăteasa Elena, era tot traco-frigiană din aceeași Bithynie, a „încolțit” presupunerea că, deși elementul tracic microasiatic nu va fi fost prea însemnat numeric (Dan Dana, în Onomasticon Thracicum dă un total de vreo 50 de nume bithyniene, de vreo 4 ori mai puține decât cele daco-moesiene, însemnând un procent extrem de modest din cele 1500 de nume pantrace!), totuși, așa modest cum a fost, el s-a romanizat, măcar într-o mică parte, ducând și la apariția unei extrem de neînsemnate „elite” traco-frigiano-romane și chiar românești!? Atestări de nume ca Dacius (etnonim trimițând la daci!), Basiliscus (formă traco-romană, derivată de la Basilius, cu sufixul traco-dacic, latinizat –iscus!), Bassianus (urmaș de păstori daco-romani, originari din Bacea!), Sab(b)atius, ori Domninus (un derivat din latinescul popular domnus, evoluat spre domnu în română!) nu sunt deloc întâmplătoare. Atestările rare – una, până la 3 mențiuni pe secol (cu precizarea că în veacul al VII-lea nu avem nici o mențiune!) – confirmă însemnătatea modestă a elementului traco-frigian (romanizat) și faptul că acel Inger (prezent tot la Niceea) – ortografie greco-latină, fără diacritice pentru un posibil românesc Înger, în zorii veacului al IX-lea (când poporul român era deja format) arată că cei care au apucat să devină român(ofon)i au fost și mai puțini, nefiind urmat și de alți membri ai unei elite românești microasiatice par să dovedească o asemenea ipoteză… O cităm, deocamdată, cu rezerve, având de „lucrat” la consolidarea sa cu alte argumente. Încheiem acest paragraf cu precizarea că, într-un asemenea context, atestările „turcești” actuale ale unor forme „românești” în Asia Mică (de pildă, forme derivate de la Moș și/sau Bătrân) nu mai sunt chiar așa de… uluitoare!…

Firește că adăugirile (cel puțin câteva sute!) făcute la lista cu ierarhii depinzând de Biserica de la Constantinopol au dus și la „bulversarea” datelor legate de demnitarii din spațiul carpato-balcanic, iar cu completările (alte câteva zeci) găsite în Onomasticon Thracicum a fost necesară actualizarea și în lista demnitarilor din spațiul românesc. Am constatat (deloc cu plăcere, ba dimpotrivă!) că, inclusiv pentru spațiul românesc, circa un sfert din cele câteva zeci de demnitari din primele secole creștine (localizați, majoritatea, în Dobrogea, dar și peste Carpați) fuseseră inventariați, dar nu erau adăugați în evidențele de acest tip!… Au urmat și alte actualizări, cu date găsite în lucrarea preotului Ion Ionescu, Începuturile creștinismului românesc daco-romani, care menționează, argumentat, existența a doi probabili episcopi în secolul al II-lea, în Dacia romană, la Potaissa/Turda și Gilău… Cartea amintită a servit, dealtfel, ca „punct de plecare” și pentru inventarierea antroponimelor legate de nume provenind de la termenii de origine (greco-)latină preut/preot/preft(u) și piscup… Iar „lista” acestor nume rămâne deschisă, urmând, într-un viitor apropiat, să fie completată cu atestările derivate de la râmeț și sau râmeție, termeni derivați nu din maghiarul remete (cum afirmă, în Dicționar onomastic românesc, N. A. Constantinescu), ci din latinescul eremitus!

Așa că definitivarea listei cu demnitarii (care s-a îmbogățit, mai ales la finalul antichității și în epoca medievală, până spre anul 1500, cu peste 1200 de noi intrări!) a permis, ieri, actualizarea și a hărților brute, urmând să trecem la definitivarea atât a lor, cât și a celor cu datele (actualizate și ele) legate de miniștrii și prim-miniștrii din spațiul românesc, pentru ultimele (aproape) două secole. În acest ultim caz – al miniștrilor – actualizările au mers până la 31 decembrie 2022. Dacă reușesc definitivarea și a acestor hărți, cred că e pentru prima dată, în ultimii (cam) 10 ani, când voi avea material cartografic cuprinzând miniștrii din toate ținuturile românești de la 1831 încoace!…

O ultimă precizare: forma de salut pascal de la început, care începe cu Christos arată „dilema” în care mă găsesc (încă)… Dacă argumentele părintelui Ion Ionescu referitoare la vechimea creștinismului românesc (daco-roman, dar adus în forma siriano-antiochiană, în secolele II-III, de legionari din armata romană dislocați din Palestina și/sau Siria!) sunt concludente, totuși, cum rămâne cu prezența, frecventă, a antroponimului Paul în zone majoritar ortodoxe, inclusiv cu derivatele sale toponimice, de forma Păulești, Păuliș, Păuca??? Avut-am au ba legături cu Biserica Romei???

O comparație între Israel și România (despre corupție și nu numai)*… Duminică, mart. 19 2023 

Actualul premier al statului evreu, acuzat de corupție, vrea să „pună pumnul în gură” Justiției. Au ieșit, de săptămâni de zile, în stradă, la proteste, mii, zeci de mii, sute de mii de israelieni, chiar și dintre rezerviștii care fac, adesea, voluntariat, întru apărarea țării. La noi, în schimb, după protestele masive din 2017-2019, s-a „așternut” o „liniște” asurzitoare, care a permis „aleșilor neamului (prost)” să obțină noi „succesuri” împotriva… anti-corupției!…

Comparați (dacă aveți ce)!…

*Îmi cer scuze față de israelieni, deoarece comparația de mai sus îi dezonorează (ca să nu spun mai mult)!…

Biruință a limbii române peste Prut! Joi, mart. 16 2023 

Prin votul de astăzi al Parlamentului de la Chișinău a venit „obștescul sfârșit” al „limbii moldovenești”!

Fie-i țărâna ușoară! Odihnă veșnică și promotorilor ei din ultimul veac!

Mihai Șora, Omul, a plecat spre Ceruri!… Sâmbătă, feb. 25 2023 

Azi a plecat dintre noi filosoful, Omul Mihai Șora!… O prezentare a activității Domniei Sale se poate urmări aici.

De vorbă cu domnul academician Mihai Șora, în Piața Unirii, lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza, 10 decembrie 2017

Drum lin spre Ceruri!

Dumnezeu să-l ierte! Odihnească-se în pace!

O reacție de toată lauda… Miercuri, feb. 15 2023 

… venită din partea Ligii Studenților din Iași. E interesant și util de citit tot mesajul, care arată că viitorul societății umane, în general și al celei românești, în special, arată, totuși bine! E îmbucurător și dătător de speranțe faptul că tinerii susțin păstrarea adevăratelor reprere moral-creștine ale societății! Mesajul este clar, mai ales pentru personUlitățile aflate, dintr-o eroare, și complet trecător, în „fruntea” țării!… Cinste studenților, rușine personUlităților!

Ca de obicei, atragem atenția „poliției gândirii”, că, „până la noi ordine”, în România, conform Constituției țării și Declarației Universale a Drepturilor Omului, libertatea de exprimare este garantată!

Ziua Poetului Grigore Vieru… Marți, feb. 14 2023 

Poetul basarabean Grigre Vieru s-a născut la 14 februarie 1935… Ar trebui omagiat pentru cât a luptat, nu doar „cu condeiul”, ci mai ales cu fapta, pentru libertatea și unitatea colțului de Românie de dincolo de Prut… Așa apare, într-o scurtă prezentare, a altor români năpăstuiți, cei din regiunea Cernăuți… Noi îl omagiem pe cel care, atât de profund și grăitor ne-a spus „Și-atunci când taci, taci tot în limba ta!” ori „Nu suntem săraci de-avere, / Ci săraci de mângâiere!”, tot prin versuri, cu o „Scrisoare din Basarabia

Cu vorba-mi strâmbă şi pripită

Eu ştiu că te-am rănit spunând

Că mi-ai luat şi grai şi pită

Şi-ai năvălit pe-al meu pământ.

În vremea putredă şi goală

Pe mine, frate, cum să-ţi spun,

Pe mine m-au minţit la şcoală

Că-mi eşti duşman, nu frate bun.

Din Basarabia vă scriu,

Dulci fraţi de dincolo de Prut.

Vă scriu cum pot şi prea târziu,

Mi-e dor de voi si vă sărut.

Credeam ca un noroc e plaga,

Un bine graiul cel sluţit.

Citesc azi pe Arghezi, Blaga –

Ce tare, Doamne-am fost minţit!

Cu pocăinţă nesfârşită

Mă rog iubitului Isus

Să-mi ierte vorba rătăcită

Ce despre tine, frate, am spus.

Din Basarabia vă scriu,

Dulci fraţi de dincolo de Prut.

Vă scriu cum pot şi prea târziu,

Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Aflând că frate-mi eşti, odată

Scăpai o lacrimă-n priviri

Ce-a fost pe loc şi arestată

Şi dusă-n ocnă la Sibiri.

Acolo-n friguroasa zare,

Din drobul mut al lacrimii

Ocnaşii scot şi astăzi sare

Şi nu mai dau de fundul ei.

Din Basarabia vă scriu,

Dulci fraţi de dincolo de Prut.

Vă scriu cum pot şi prea târziu,

Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Sursa: https://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/grigore-vieru/scrisoare-din-basarabia.html

Pagina următoare »