Pentru o (şi) mai bună înţelegere a lucrurilor… Vineri, mart. 20 2009 

… prezentate pe blogu’ de tzurcă, azi:

new-coreldraw-x3-graphic3

Completar la un măsur al Uniunului European… Miercuri, mart. 18 2009 

A apărut zilii trecuţi un comunicat conform căruia nu mai este permis adresareul cu formuli de genul feminin, măsur promulgat de Uniunul European, aşa cum arată articolul de aici. În completareul acestui deciz, propun extindereul acestui măsur la toţi cuvinţii de gen feminin, care să primească varianţi numai de masculin. Astfel, numii de staţi urmează să devină: Româniu, Ungariu, Belgiu, Elveţiu, Staţii Uniţi ai Americului, Rusiu, Chinu, etc… Continenţii se vor chema Antarcticu, Asiu, Africu, Europu şi aşa mai departe… Localitaţii Româniului cu numi feminini vor deveni Timişoaru, Suceavu, Tulceu, Constanţu, Craiovu, Reşiţu, etc., iar ceilalţi elemenţi geografici – Mareul Negru, Dunăreul, Moldovul, Bistriţul, Bistrul, Târnavul Mare, Târnavul Mic, Câmpiul colinar al Jijiului, Colinii Tutovului, Câmpiul Român, Dealii Vestici şi alţii. De asemeneu, numii istorici se vor scrie/citi/rosti Moldovu, Dobrogeu, Munteniu, Olteniu, Crişanu, Transilvaniu, Ţarul Bârsului, Ţarul Vranceului, Ţarul Lovişteului, etc… Toţi cetăţenii români cu numi feminini vor trebui să şi-i schimbe cu varianţi precum: Elen, Mariu, Ilean, Ecaterin, Mihael, Mirel, Lilian, Andreeu…

De asemeneu, Uniunul European să înfiinţeze un Poliţiu al Limbului care să promoveze implementareul corect în toţi staţii Uniunului a măsurilor adoptaţi. Pe de alt part, cetăţenii europeni să fie informaţi prin mass-mediu şi de către partizii şi formaţiunii politici care participă la alegerii pentru Parlamentul European din lunul iuniu.

Reprezentanţii Academiului Român să ia măsuri neîntârziaţi pentru reformareul vocabularului limbului român în aşa fel încât toţi cuvinţii feminini să fie trecuţi la masculin. Astfel, ca exempli ce se pot da, se vor folosi formii: un cuvânt-doi cuvinţi, un universitat-doi universitaţi, un examen-doi exameni, un şcoal-doi şcoali, un liceu-doi licei, un spital-doi spitali, un policlinic-doi policlinici, un benzinăriu/benzinăr-doi benzinării/benzinări, un magazin-doi magazini, un alimentar-doi alimentari, un bancu/banc-doi banci, un cas-doi casi/caşi, un bloc-doi bloci, un macarau-doi macarai, un blog-doi blogi, un comitet-doi comiteţi, un femeiu-doi femei, un doamn-doi doamni, un domişoar-doi domnişoari, un duduiu-doi dudui, un fat-doi faţi, un mam-doi mami, un tat-doi taţi, un popor-doi popori, un oraş-doi oraşi, un municipiu-doi municipi, un comun-doi comuni, un sat-doi saţi, un televizor-doi televizori… Disciplinii ştiinţifici şi de învăţământ se vor chema agronomiu, zootehniu, medicin, geologiu, istoriu, geografiu, fizic, chimiu, matematic, limbul şi literaturul român, geomorfologiu, geografiul uman şi alţii. Dacă vor fi situaţi când nu se poate găsi un formul adecvat, Academiul Român să înfiinţeze un comisiu care să găsească formii corecţi, corespunzători.

Recomandăm Guvernului şi Parlamentului să ia măsuri pentru promovareul şi promulgareul acestui propuner prin ordonanţ de urgenţ şi/sau legu. Eu deja m-am „conformat”, după cum se vede… 🙂

Publicul întreabă, Radio Erevan răspunde… Sâmbătă, mart. 14 2009 

Întrebare: De ce a ajuns aşa de târziu criza în România?

Răspuns: Din cauza infrastucturii!…

Reorganizarea administrativă a României (un eseu) Joi, mart. 12 2009 

            Această propunere vine în continuarea precedentelor materiale prezentate deja pe această temă. Pe scurt, propunerea noastră se referă la următoarele (eventuale) diviziuni administrative, notate cu caractere bold (între paranteze sunt menţionate reşedinţele unităţilor administrative propuse, cu italice):

   A. Regiunea Prut-Siret (Moldova), cu centrul la Iaşi, formată din judeţele:

1)    Siretul Superior (reşedinţă de ales între Botoşani şi Suceava), format din ţinuturile Baia (Paşcani sau Fălticeni), Botoşani (Botoşani), Câmpulung (Câmpulung Modovenesc), Dorohoi (Dorohoi), Rădăuţi (Rădăuţi), Suceava (Suceava)

2)    Iaşi (reşedinţa la Iaşi), format din ţinuturile Fălciu (Huşi), Iaşi (Iaşi), Tutova (Bârlad) şi Vaslui (Vaslui)

3)    Bacău (reşedinţa la Bacău), format din ţinuturile Bacău (Bacău), Neamţ (Piatra-Neamţ), Roman (Roman) şi Trotuş (Oneşti)

   B. Regiunea Dunărea de Jos, cu centrul la Galaţi, formată din judeţele:

1)    Siretul Inferior (reşedinţa la Galaţi), format din ţinuturile Covurlui (Galaţi), Putna (Focşani) şi Tecuci (Tecuci)

2)    Buzău (reşedinţa la Brăila), format din ţinuturile Brăila (Brăila), Buzău (Buzău) şi Râmnicul Sărat (Râmnicul Sărat)

3)    Dobrogea (reşedinţa la Constanţa), format din ţinuturile Constanţa (Constanţa), Delta (Tulcea), Istria (Medgidia), Măcin (Babadag)

   C. Regiunea Muntenia, cu reşedinţa la Ploieşti, formată din judeţele:

1)    Prahova-Dâmboviţa (reşedinţa la Ploieşti), format din ţinuturile Dâmboviţa (Târgovişte), Prahova (Ploieşti) şi Săcuieni/Teleajen (Vălenii de Munte)

2)    Ialomiţa-Ilfov (reşedinţa la Bucureşti), format din ţinuturile Burnaz-Mostiştea (Olteniţa), Călăraşi (Călăraşi), Ialomiţa (Slobozia), Ilfov (Buftea), Vlaşca (Giurgiu)

3)    Argeş-Olt/Oltul Inferior (reşedinţa la Piteşti), format din ţinuturile Argeş (Piteşti), Muscel (Câmpulung), Olt (Slatina), Teleorman (Alexandria)

4)    Municipiul Bucureşti

   D. Regiunea Oltenia, cu reşedinţa la Craiova, formată din judeţele:

1)    Jiul Superior (reşedinţa la Târgul Jiu), cu ţinuturile Gorj (Târgul Jiu), Motru (Motru) şi Vâlcea (Râmnicul Vâlcea)

2)    Jiul Inferior (reşedinţa la Craiova), cu ţinuturile Balta (Calafat), Dolj (Craiova), Mehedinţi (Drobeta-Turnul Severin), Romanaţi (Caracal)

   E. Regiunea Banat-Crişana, cu reşedinţa la Timişoara, formată din judeţele:

1)    Timiş (reşedinţa la Timişoara), cu ţinuturile Caraş (Reşiţa), Cenad (Sânnicolaul Mare), Lugoj/Timiş-Bega (Lugoj), Severin (Caransebeş), TimişTorontal (Timişoara), Torontal/Cenad (Jimbolia)

2)    Crişuri (reşedinţa la Oradea), cu ţinuturile Arad (Arad), Crişul Alb/Zarand (Ineu), Crişul Negru (Beiuş), Crişul Repede (Oradea), Salonta (Salonta)

   F. Regiunea Someş-Tisa, cu reşedinţa la Cluj-Napoca, formată din judeţele:

1)    Maramureş (reşedinţa la Baia Mare) cu ţinuturile Carei (Carei), Chioar-Gutâi (Baia Mare), Maramureş (Sighetul Marmaţiei), Satul Mare (Satul Mare), Sălaj (Zalău)

2)    Cluj (reşedinţa la Cluj-Napoca), cu ţinuturile Cluj (Cluj-Napoca), Năsăud (Bistriţa), Someş (Dej), Turda (Turda)

   G. Regiunea Ardeal, cu reşedinţa la Braşov, formată din judeţele:

1)    Oltul Superior (reşedinţa la Braşov), cu ţinuturile Braşov (Braşov), Ciuc (Miercurea-Ciuc), Trei Scaune (Sfântul Gheorghe)

2)    Sibiu (reşedinţa la Sibiu), cu ţinuturile Făgăraş (Făgăraş), Sibiu (Sibiu), Târnava Mare (Mediaş sau Sighişoara)

3)    Alba-Hunedoara (reşedinţa la Alba-Iulia), cu ţinuturile Alba (Alba-Iulia), Hunedoara (Deva), Târnava Mică (Blaj), Ţara Moţilor (Brad), Jiul Ardelean/Parâng-Retezat (Petroşeni)

4)    Mureş (reşedinţa la Târgul Mureş), cu ţinuturile Gurghiu (Reghin), Mureş (Târgul Mureş), Odorhei (Odorheiul Secuiesc)  

     Macroregiunile vor fi în număr de 3, cuprinzând fiecare două sau trei regiuni, după cum urmează:

I. Macroregiunea Moldova-Dunărea de Jos (reşedinţa la Iaşi), cu regiunile Prut-Siret (Moldova) şi Dunărea de Jos

II. Macroregiunea Muntenia-Oltenia (reşedinţa la Bucureşti), cu regiunile Muntenia şi Oltenia

III. Macroregiunea Transilvania-Banat (reşedinţa la Cluj-Napoca), cu regiunile Banat-Crişana, Someş-Tisa şi Ardeal

 

Concluzionând, ar fi vorba de 3 macroregiuni, formate din 7 regiuni, compuse din 20 de judeţe, alcătuite din 76 de ţinuturi. Fiecare provincie/regiune are între 2 şi 4 judeţe şi de la 9 la 14 ţinuturi. Ultimele, cu o suprafaţă medie de circa 3000 de kmp, sunt, în general, şi foarte apropiate între ele ca întindere. Pe de altă parte, şi macroregiunile sunt apropiate între ele, cât de cât: macroregiunea Moldova-Dunărea de Jos are 2 regiuni, 6 judeţe şi 24 de ţinuturi, macroregiunea Muntenia-Oltenia cuprinde tot 2 regiuni, 6 judeţe (inclusiv Capitala, asimilată acestui nivel administrativ) şi 19 ţinuturi, în vreme ce, peste munţi, macroregiunea Transilvania-Banat grupează 3 regiuni, 8 judeţe şi 33 de ţinuturi (aici fiind singurul element mai net de diferenţiere).

Vor exista ţinuturi care vor avea în componenţă două sau mai multe municipii – Baia (cu Paşcani şi Fălticeni), Hunedoara (cu Deva şi Hunedoara), Târnava Mare (cu Mediaş şi Sighişoara), Teleorman (cu Alexandria, Turnul Măgurele şi Roşiori de Vede) etc – dar şi ţinuturi în care reşedinţa va avea doar statut de oraş: Măcin (Babadag), Ilfov (Buftea), Crişul Alb/Zarand (Ineu) ş.a. Pe de altă parte, cele 3 macroregiuni încearcă să se suprapună peste cele 3 vechi state medievale româneşti (Transilvania, cu Banatul, Ţara Românească, Moldova), ţinând cont şi de puternica influenţă moldovenească în nordul Munteniei propriu-zise şi al Dobrogei, dar şi de apartenenţa, temporară, în prima parte a secolului al XV-lea atât a Dobrogei, cât şi a sudului Moldovei la Ţara Românească (pe baza căreia am şi diferenţiat provincia/regiunea Dunărea de Jos). Nomenclatura unităţilor administrative ţine cont fie de numele vechilor provincii istorice (Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, etc.), fie de unele nume cu importanţă istorică (Istria, Zarand, Chioar), fie de numele unor elemente fizico-geografice – râuri (Dunărea, Oltul, Prutul, Siretul, Mureşul, Tisa ş.a.m.d.) sau unităţi montane (Gutâi, Parâng, etc.), ori de câmpie/luncă (Burnaz, Balta) – sau de numele reşedinţei respectivei diviziuni administrative.

Legat de această propunere, se mai cuvine să facem câteva precizări. În legătură cu numele unor regiuni, pentru Prut-Siret (Moldova) am ales această variantă fiind vorba de un teritoriu aparţinând bazinelor celor doi mari afluenţi ai Dunării. De asemenea, denumirea Siretul Superior pentru cel mai nordic judeţ al acesteia „împacă” oarecum posibilul „conflict” între cele mai importante oraşe de aici, Suceava şi Botoşani (este posibil ca atributele administrative judeţene să fie chiar partajate între cele două centre). Am considerat necesară, pe de altă parte, reînfiinţarea unui ţinut Trotuş, cu reşedinţa la Oneşti (acesta a mai funcţionat în Evul Mediu).

Aflat în sudul Moldovei (istorice), judeţul numit Siretul Inferior „împacă” şi el dificultatea de a extinde nume precum Putna sau Covurlui, ori recurgerea, prea frecventă, la numele reşedinţei (Galaţi, în acest caz). Deşi tot Galaţii au fost menţionaţi drept reşedinţă a regiunii Dunărea de Jos (şi pe considerentul situării pe malul fluviului), problema capitalei acestei unităţi rămâne, ţinând cont şi de prezenţa în componenţa sa a Constanţei. Probabil, chiar cu reşedinţa la Galaţi, regiunea Dunărea de Jos va putea avea anumite servicii regionale descentralizate la Constanţa. Tot legat de judeţele dobrogene (actuale), deşi nu rezolvă problema inegalităţii demografice, divizarea judeţelor Tulcea şi Constanţa în patru ţinuturi estompează inegalităţile în privinţa suprafeţei acestor unităţi inferioare viitoarelor judeţe. Pe de altă parte, crearea unui nou judeţ Buzău, cuprinzând cele trei judeţe interbelice menţionate şi acordarea acestui nume ţine cont de faptul că cea mai mare parte a cursului acestui râu le traversează. Mai adăugăm, în fine, că aceasta ar fi singura (viitoare) regiune ce ar cuprinde câte un judeţ din câte o provincie istorică diferită: unul moldovenesc (Siretul Inferior), unul dobrogean (numit chiar Dobrogea) şi unul muntenesc (Buzău). Regiunea se suprapune, fie şi parţial, atât peste ţinutul omonim creat de Carol al II-lea în 1938, cât şi peste actuala regiune de dezvoltare de Sud-Est.

În regiunea Muntenia am considerat necesară apariţia, ca ţinuturi, a unităţilor administrative centrate pe Olteniţa (Burnaz-Mostiştea) şi Vălenii de Munte (Săcuieni/Teleajen). Al doilea este un vechi judeţ, desfiinţat în prima parte a veacului al XIX-lea, iar reşedinţa primului va deveni, probabil, un port important, în perspectiva finalizării lucrărilor la Canalul navigabil Bucureşti-Dunăre. Alegerea centrului regional la Ploieşti are în vedere, pe lângă descongestionarea Capitalei (care ar fi reşedinţă a prea multor nivele administrative) şi faptul că apropierea de Bucureşti (şi de Aeroportul „Henri Coandă”) facilitează chiar această alegere.

În regiunea Oltenia lucrurile par chiar mai simple, deşi, şi aici, s-ar impune reînfiinţarea unor foste judeţe medievale (tot la nivel de ţinuturi): Motru, care să gestioneze bazinul râului omonim, arie cu probleme legate de reconversia post-minerit şi Balta (acoperind, parţial suprafaţa vechiului judeţ de Baltă), care ţine cont de dezvoltarea viitoare a Calafatului în urma inaugurării podului peste Dunăre, care îl leagă de Vidin.

Regiunea Banat-Crişana reuneşte cele două provincii istorice vestice ale României. Ţinând cont şi de faptul că reşedinţele voievodatelor lui Menumorut (Biharea) şi Glad (Cenad) se regăsesc în cuprinsul judeţelor (viitoare) Crişuri şi Timiş, reşedinţele acestora au fost desemnate la Oradea şi Timişoara. Numele celor două judeţe ţine cont de principalele râuri care le traversează. În calitate de ţinuturi, având în vedere dimensiunile foarte mari ale actualelor judeţe (Arad, Bihor, Caraş-Severin şi Timiş), dar şi decupajul judeţean interbelic, am considerat necesară înfiinţarea unor ţinuturi centrate pe Lugoj (Lugoj/Timiş-Bega, care încorporează partea de nord a judeţului interbelic Severin), Jimbolia (Torontal/Cenad), Ineu (Crişul Alb/Zarand – un comitat desfiinţat de Ungaria după 1870), Beiuş (reşedinţa jumătăţii sudice a Bihorului în anii 1940-1944) şi Salonta (cel mai important centru urban din sud-vestul actualului judeţ Bihor).

Numele regiunii Someş-Tisa scoate în prim-plan principalele râuri ale nordului Transilvaniei, respectiv Maramureşului istoric. Cele două judeţe ar fi coordonate de cele mai importante centre din această parte a ţării: Cluj-Napoca şi Baia Mare. Am considerat necesară, pe de altă parte, apariţia unor ţinuturi centrate pe Baia Mare (partea de est a judeţului Satul Mare interbelic) şi Carei (vestul fostului judeţ Sălaj din perioada interbelică).

În regiunea Ardeal am considerat oportună apariţia unor ţinuturi centrate pe Reghin, Brad şi Petroşeni (în acest ultim caz avansând şi revenirea numelui aşezării la forma mai veche, mai aproape de cea firească, românească, în locul actualului Petroşani, de influenţă maghiară).

Mai adăugăm şi că oraşele de peste 150000 locuitori (sau chiar cele pornind de la 100000) vor putea să se organizeze în sectoare sau districte urbane, care să rezolve problemele cetăţenilor mai bine, fiind situate mai aproape de cetăţeni decât primăria aşezării urbane respective şi/sau unele servicii subordonate acesteia. Aceste aşezări urbane, cu rang de municipiu, ar avea statut asemănător ţinutului, iar sectoarele/districtele urbane ar fi echivalente comunelor, oraşelor şi municipiilor mai mici de 100000 (sau 150000) de locuitori.

Propunerea nu este perfectă, ci stârneşte, deja comentarii, critici, controverse… Acestea fiind spuse, aşteptăm discuţiile.

P.S. În varianta iniţială, nivelul regional (NUTS 2) se referea la provincii/regiuni. Am renunţat la termenul de provincie, el fiind mai nimerit pentru a defini subdiviziunile cu caracter istoric ale ţării.

La mulţi ani, cu bucurie!… Miercuri, mart. 11 2009 

… mamei, Făgăraşului şi celor două sate Sâmbăta – de Jos şi de Sus! Făgăraşul şi un sat Sâmbăta, nespecificat, sunt atestate documentar la 11 martie 1291. Neştiind exact despre care este vorba, le-am menţionat pe ambele…

http://www.youtube.com/watch?v=zS0LUqGZ0_I

http://www.dunav.org.il/dances/romania/crihalma.html

(Câteva) principii legate de reforma administrativă… Duminică, mart. 8 2009 

Am pomenit, deja, aici, despre provinciile istorice româneşti. După discuţii cu colegii (în special cu George – a se vedea şi blogu’ de tzurcă), considerăm că reforma administrativă ar trebui să aibă în vedere, ca principii, următoarele:

– crearea unor judeţe mai mari decât cele actuale, nu neapărat obligatoriu, prin „coagularea” a două sau mai multe unităţi administrative actuale de acest tip (ci, în general, a fostelor judeţe interbelice), în aşa fel încât acestea să nu depăşească un număr de 20 şi să se suprapună, pe cât posibil, peste vechile provincii istorice menţionate (cele 9 care, integral sau parţial, aparţin azi României). Aceste judeţe ar trebui să pună în valoare centrele urbane, cu o populaţie de cel puţin 100000 de locuitori. Judeţele ar continua să fie conduse de prefecţi aleşi de legislativele judeţene* şi de Consilii Judeţene alese prin vot. Acestea, însă, trebuie să beneficieze de autonomie, în plan financiar-economic, sanitar-educaţional-cultural, etc.;

– înfiinţarea nivelului LAU 1 (prezentarea tuturor nivelelor unităţilor teritorial-statistice ale Uniunii Europene se regăseşte la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introannex_regions_en.html), – fost NUTS 4 – care să fie fostele judeţe interbelice (inclusiv crearea unora, acolo unde este necesar sau dacă aceste foste judeţe interbelice erau, şi atunci, prea mari şi/sau prea populate). Acestea, echivalente plăşilor interbelice, ar putea purta numele de ţinuturi, unitate administrativă istorică în Moldova, până în 1862, utilizată şi în 1938-1940, de Carol al II-lea (când au fost grupate în 10 ţinuturi, judeţele interbelice ale României). Motivaţia alegerii unui nume autohton pentru acest nivel este dată, pe de-o parte, de faptul că ţinuturile moldoveneşti antebelice erau mai mici decât judeţele munteano-oltene şi inclusiv decât actualele asemenea unităţi administrative, iar pe de alta – deoarece s-ar suprapune, în bună măsură, peste reînfiinţatele judeţe interbelice, cu care vechile ţinuturi moldoveneşti anterioare anului 1862 au şi corespuns, la est de Carpaţi, în anii 1862-1950. Reşedinţele lor se vor afla, pe lângă cele ale noilor judeţe, în fostele centre de judeţ şi în noi reşedinţe, în cazul unor ţinuturi nou-înfiinţate. Acestea vor avea, pe cât posibil, rang de municipiu şi o populaţie de cel puţin 30000 de locuitori. Ţinuturile vor fi coordonate de pretori/subprefecţi, numiţi de Guvern (se poate opta şi pentru alegerea lor, prin vot) şi de consilii ţinutale, rezultate în urma alegerilor.

– nivelul LAU 2 (fost NUTS 5) – cel al municipiilor, oraşelor şi comunelor actuale va fi menţinut, dar cu un număr sensibil mai mic decât cel de azi, care trece de 3100 de asemenea unităţi. Credem că un număr de sub 2000 de asemenea unităţi ar fi rezonabil (urmând să fie redus, prin comasare, în special numărul de comune), asigurând noilor unităţi de asemenea nivel forţa demografică, economică, socială, de a se autogospodări, inclusiv prin asigurarea veniturilor financiare pe care să le valorifice pe baza autonomiei locale. Acestea vor fi conduse, în continuare de primari şi de consilii locale, alese prin vot. Se va proceda, cel puţin, la revizuirea statutului de muncipiu, acordat în prezent, în destule cazuri, unor oraşe care nu întrunesc condiţiile necesare;

– Capitala ar rămâne echivalentul judeţului, în vreme ce sectoarele sale ar fi asimilate nivelului comunei (ca şi în prezent). Capitala va avea, în continuare, un prefect – numit de Guvern -, un primar general, primari de sector şi consilii – Consiliul General şi consiliile locale de sector – toate alese prin vot. Ar fi de discutat, în vederea descentralizării, inclusiv ideea ca unele instituţii să se mute din Bucureşti. Nu ar fi de evitat, în perspectivă, nici o viitoare idee de transfer, treptat, al capitalei spre altă localitate, cu o poziţie mai centrală.

– în locul actualelor regiuni de dezvoltare se pot institui, ca nivel NUTS 2, regiunile, în număr de 7-8, grupând, fiecare, 4-5 noi judeţe. Aceste regiuni vor respecta, pe cât posibil, vechiul decupaj istoric al provinciilor istorice româneşti. De asemenea, termenul actual de macroregiuni poate fi menţinut, ca NUTS 1, tot prin gruparea, câte două (în general), a viitoarelor provincii. Acestea ar putea beneficia de autonomie regională, de Consilii Regionale şi de un executiv regional, condus de un Director/Guvernator/Preşedinte al regiunii. Regiunile vor prelua, prin descentralizare, multe din atributele puterii centrale, actualmente girate de Capitală. Reşedinţele regionale se vor fixa, pe cât posibil, în metropolele de nivel regional, cu o populaţie de peste 200000 de locuitori (Iaşi, Galaţi, Craiova, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Ploieşti…).

Propunerea are caracter orientativ, fiind, fireşte, criticabilă… Într-o postare viitoare vom reveni cu o delimitare, tot orientativă, concretă, a acestor unităţi, cel puţin până la nivelul LAU 1/NUTS 4.

* Conducătorii unităţilor administrative de acest nivel (ţinuturile moldoveneşti, judeţele munteano-oltene) erau desemnaţi de domnitor. Ulterior, legislaţia românească specifică faptul că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, atât înainte de 1938, cât şi după 1989. Dacă mergem spre „rădăcinile” eomanităţii noastre, vom observa, de asemenea, că provinciile romane aveau conducători desemnaţi de împărat (numiţi legatus augusti), dar numai în parte. Astfel, în anul 68 d. Hr, din cele 36 de provincii ale Imperiului, 15 erau conduse de legatus augusti, iar 21 – de proconsuli aleşi de Senatul roman. Primele erau numite provincii imperiale, iar celelalte – provincii senatoriale. După 106 d. Hr., încorporarea Daciei ca parte a Imperiului s-a făcut cu statutul de provincie imperială. Totuşi, având în vedere faptul că o bună parte a provinciilor romane erau conduse de reprezentanţi desemnaţi de Legislativul roman (Senatul), dar şi faptul că preşedinţii (guvernatorii generali) ai Comunităţilor autonome din Spania sunt desemnaţi prin votul Parlamentelor acestor Comunităţi, am optat pentru alegerea prefecţilor judeţeni (dar şi ai directorilor/guvernatorilor/preşedinţilor regiunilor) prin votul legislativelor de la acest nivel: consiliile judeţene (respectiv consiliile regionale).

La mulţi ani!… Duminică, mart. 8 2009 

… din toată inima, pentru doamne şi domnişoare, mame, soţii, bunici, surori, prietene, colege!… 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=TDZras1U2y8

În sprijinul ieşenilor (şi nu numai)… Sâmbătă, mart. 7 2009 

… vin cu o propunere, în atenţia Primăriei ieşene şi a RATP. Mă gândesc că ar fi foarte bine dacă s-ar aplica un soft care să poată citi o singură dată biletele, în cazul în care un călător schimbă o linie aparţinând regiei ieşene de transport în comun. Astfel, în loc de două bilete compostate, s-ar utiliza unul singur, pe care ar apărea, pe lângă înregistrarea primei călătorii, data şi ora conexiunii la schimbarea traseului. Softul ar putea fi aplicat – cel puţin – pentru traseele urbane (și periurbane) ale RATP şi Unistil. Pentru înţelegerea modului de funcţionare a unui asemenea sistem se poate organiza o documentare la Bruxelles, la sediul regiei locale de transport – STIB/MIVB. Beneficiari ar fi atât o bună parte din ieşeni, care utilizează transportul în comun, cât şi cei care vizitează oraşul, precum şi studenţii…