La orele de Istorie, mai toată lumea învață că au fost două confruntări între romani și daci: prima – în anii 101-102 d. Hr. și a doua – în 105-106 d. Hr., ultima fiind soldată cu desființarea Regatului dac și transformarea unei mari părți a acestuia (în linii mari – cea mai mare parte a Ardealului, Banatul și Oltenia) în provincia romană Dacia.

Totuși, priviți imaginile de mai jos (preluate de aici):

Reiese că, deși, cu cifre arabe este scris anul 106 (cel al cuceririi Daciei de către romani), cu cifre latine apare LVI, care se „traduce” 56, în vreme ce, cu cifre romane, 106 = CVI! Aici avem dovada că L = 50, în vreme ce C = 100. Asta ar însemna că, la doar 3 ani de la naștere, copilul Traian, precoce, în loc să se joace, ca alți copii, cu lopățica în nisip, cu căluți de jucărie, etc., a venit în Dobrogea (deja, provincie romană, la acea dată) și a stabilit un „cap de pod”, dincoace de Dunăre, pe locul viitorului oraș Brăila. Nu există relatări, dar anul 56/LVI de pe soclul statuii brăilene stă mărturie că numărul războaielor lui Traian cu daci nu este de două, ci trei, primul „desfășurându-se” în vremea copilăriei viitorului împărat! 🙂