Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-6)* Marți, feb. 6 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016): partea a VI-a

3.2.5. Opțiunile politice exprimate la alegerile pentru Sfatul Țării (1917), Congresul General al Bucovinei și Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (1918)

Încheiem această perioadă cu câteva referințe legate de maniera în care, în anul 1918, regiunile aflate sub dominație străină au decis Unirea cu Țara. Fiecare dintre acestea a cunoscut măcar câteva luni (Basarabia) sau doar săptămâni (Bucovina, Transilvania, cu Banatul, Crișana, Sătmarul și Maramureșul) de evoluție politică autonomă sau/și independentă, anterioară deciziei de integrare în Vechiul Regat.

Vot p pol 1917-1918 ok

Figura 23

 

Deși am considerat că adunările legislative rezultate din votul cetățenilor acestor regiuni pot fi incluse, mai degrabă, în cadrul capitolului legat de alegerile locale, statutul lor de entități politice (vremelnic) independente, premergător Unirii, ne îndreptățește să ne referim, și aici, la acestea. În ceea ce privește distribuția spațială a preferințelor electorale, pe fondul preponderenței votului pentru formațiunile care au decis Unirea cu Țara – Partidul Național (Blocul) Moldovenesc – în Basarabia, Consiliul Național Român – în Bucovina și Partidul Național Român – în ținuturile de la vest de Carpați – se remarcă un suport electoral important pentru minorități în Bugeac, ori pentru social-democrați – în sudul și vestul Transilvaniei și în Banat.

Mandate p pol 1917-1918 ok

Figura 24

 

Foarte apropiată este și repartiția spațială a mandatelor. Astfel, în Basarabia, cu excepția județului Ismail, unde se evidențiază deputații bulgari, elementul precumpănitor în Sfatul Țării l-au constituit reprezentanții românilor, grupați în Blocul Moldovenesc (cu prezența activă a Partidului Țărănesc Basarabean, continuatorul, din vara anului 1918, al Partidului Național Moldovenesc), formațiuni urmate, la un nivel mai redus, de reprezentanți ai minorităților (germani, evrei, ucraineni, ruși, armeni). În Bucovina, elementul dominant al Congresului General s-a reunit în Consiliul Național român, dar și aici au intrat reprezentanți ai minorităților (germani, polonezi, ucraineni). În fine, desemnarea Marelui Sfat Național Român de către Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a evidențiat Partidul Național Român, dar, alături de această majoritate se remarcă și prezența deputaților social-democrați și a reprezentanților țărănimii[1]. De asemenea, la alegerile din Basarabia și din ținuturile de la vest de Carpați, au fost alese și primele femei-deputat (în Transilvania și Banat femeile au avut chiar drept de vot)[2].

 

NOTE:

[1] Datele publicate, care fac trimitere și la unitatea administrativă pe care o reprezenta fiecare deputat, ne-au permis să realocăm mandatele la nivelul județelor interbelice și nu la cel al unităților administrative existente în aceste provincii în anii 1917-1919.

[2] În Basarabia, în toamna anului 1917, prima femeie-deputat aleasă într-un legislativ românesc a fost Elena Alistar-Romanescu (din partea Blocului Moldovenesc), pentru județul Cetatea Albă, iar în Transilvania, în Marele Sfat Național a fost desemnată Eleonora Lemenyi-Rozvan, deputat social-democrat de Sibiu.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Reclame

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-5)* Luni, feb. 5 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016)[1]: partea a V-a

3.2.4. Subperioada Regatului României antebelice (1884-1918).

Aceasta se suprapune, în cea mai mare parte, peste domnia aceluiași Carol I, ca rege al României, adăugând la acest lung interval și ultimii 4 ani ai „României mici”, suprapuși peste primul Război Mondial și peste primii ani ai domniei lui Ferdinand, datorită păstrării aceluiași sistem electoral, bazat pe votul censitar în 3 colegii. În țară a continuat procesul de modernizare, în cadrul căruia, nu doar în plan politic, Dobrogea veche a făcut o notă aparte. Astfel, în plan electoral, alegătorii dobrogeni nu au votat decât din 1912[2], iar cei din Cadrilater – deloc, până după primul Război Mondial (deși sudul Dobrogei fusese atribuit României în 1913). De fapt, toate cele patru județe dobrogene nici nu au mai avut cum să voteze în 1918, pentru că, la acea dată, nu mai aparțineau, practic, României, fiind ocupate de Puterile Centrale. Deși votase deja Unirea cu Țara (martie 1918), Basarabia s-a abținut[3], la începutul verii aceluiași an, de la un vot care le-a dat net câștig de cauză conservatorilor, în condițiile în care alegătorii munteni și olteni s-au prezentat la urne printre baionetele austro-germane.

Modernizarea vieții românești a însemnat și creșterea numerică, modestă, încă, a proletariatului urban, care, și pe fondul acordării dreptului de vot știutorilor de carte, inclusiv din mediul rural, a permis începutul diversificării spectrului politic românesc, timid, spre finele veacului al XIX-lea (unul, doi deputați social-democrați sau democrați din formațiunea condusă de D. Dobrescu), dar tot mai clar, după 1910, când se produce și prima mare scindare a unuia dintre partidele mari: apariția Partidului Conservator-Democrat pare semnalul începutului decăderii Partidului Conservator, produsă după Marea Unire. Tot de acum, vreme de un sfert de veac, social-democrații își vor face, frecvent, apariția în Parlament, deși cu ponderi modeste. Apar, în același timp, și primele manifestări parlamentare naționalist-extremiste, ca un preambul al extremei drepte interbelice.

Pe acest fundal politico-istoric, se disting două clase: una cu o tendință de a vota ușor peste media națională pentru liberali, până în 1905, apoi – pentru conservatori și o a doua – cu un comportament oarecum opus. Din prima clasă fac parte, de această dată, multe județe din vestul Moldovei, dar și tradiționalul sud muntenesc (inclusiv Capitala) și județul Mehedinți, iar din a doua – rama moldovenească pruteană (inclusiv fosta capitală, Iași, prin tradiție conservatoare), nordul Munteniei și unele județe situate de-o parte și de alta a Oltului.

Vot p pol 1884-1918 ok

Figura 21

 

 

Se distinge și o a treia clasă, cu un vot acordat, oarecum în egală măsură, de-a lungul vremii, liberalilor și/sau conservatorilor (cele care, la fiecare scrutin, vor fi înclinat „balanța” votului ce a făcut ca P.N.L. și P.C. să-și împartă, aproape „frățește” anii de guvernare): vestul Munteniei, județul Dolj, județe din „axul” siretean moldovenesc (Botoșani, Roman, Tecuci).

Mandate p pol 1884-1918 ok

Figura 22

 

Aproape constant liberale s-au menținut Gorjul și Râmnicul Sărat, în vreme ce clasa formată de județele nord-dobrogene este dificil de încadrat undeva, datorită prezenței la vot la doar două scrutinuri (1912 și 1914). Prin votul din 1912 și pentru P.C.D., format din disidenți conservatori, favorabili reformelor liberale (împroprietărirea țăranilor și votul universal) și pentru P.N.L. (1914) se poate vorbi de o ușoară preferință spre liberali și aliații lor[4].

Sistemul de vot face, și de această dată, ca mandatele politice să reflecte, practic, aceeași distribuție crono-spațială, specifică și votului alegătorilor.

 

NOTE:

[1] La baza acestei părți, actualizate, a lucrării stă articolul Vote and Parliamentary Representation in Romania: a Geographic-Historical Approach, in the Context of the Regional and Local Development, publicat în Geographica Timisiensis, vol. 17, nr. 1-2, 2008, p. 265-280 (partea I) și vol. 18, nr. 1-2, 2009, p. 93-105 (partea a II-a).

[2] Totuși, prima prezență la urne, pentru alegerile legislative, s-a produs în anul 1876, când Dobrogea făcea parte, încă din Imperiul otoman. Aici au avut loc primele alegeri parlamentare, în urma reformei constituționale din 1876.

[3] Abținerea basarabenilor are mai multe cauze. Mai întâi, aceștia își desemnaseră un legislativ, Sfatul Țării, în toamna anului 1917, care funcționase ca parlament înainte de Unirea din 27 Martie/9 Aprilie și își asumase dreptul de a funcționa ca adunare regională. În al doilea rând, ținând cont de contextul politic intern și extern, basarabenii, care susținuseră votul universal, nu aveau cum să accepte reîntoarcerea (și sub regim românesc) la votul censitar, aplicat și la est de Prut de administrația țaristă înainte de primul Război Mondial. În plus, în mai bine de jumătate din județele Vechiului Regat, alegerile din 1918 s-au desfășurat în condiții de ocupație austro-germană. Probabil și acest context i-a determinat pe membrii Sfatului Țării să formuleze Unirea cu condiții. Dealtfel, revenirea României în tabăra Antantei (octombrie 1918) și, mai ales, declarațiile de Unire necondiționată ale bucovinenilor și ardelenilor i-au determinat pe fruntașii basarabeni să renunțe la condiții, fiind convinși că în noua Românie întregită vor avea dreptul la reprezentare legislativă proporțională, realizată pe baza votului universal (aprobat deja, în 1917, de Parlamentul de la Iași). Iar în ce privește abținerea basarabenilor de la a se implica în alegerile legislative românești de la jumătatea anului 1918, ea nu a fost completă, doi fruntași de la est de Prut candidând și fiind aleși pe listele conservatorilor: Ion Inculeț (fostul președinte al Republicii Democratice Moldovenești) a devenit deputat de Fălciu, iar Daniel Ciugureanu (fost premier al aceleiași republici basarabene) a devenit parlamentar de Iași.

[4] Ținând cont de faptul că în Monitorul Oficial înainte de 1912 nu se precizează apartenența politică a parlamentarilor, a fost necesar să stabilim acest lucru. Din această cauză, este posibil să se fi strecurat și unele erori, care nu afectează, însă, rezultatele pe ansamblu și concluziile derivate din acestea.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-4)* Duminică, feb. 4 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016)[1]: partea a IV-a

3.2.3. Subperioada de tranziție de la principatul autonom la Independență și proclamarea Regatului (noiembrie 1866-1883).

După votarea Constituției din 1866, care a consfințit același vot censitar, în 4 colegii, categoria social-profesională favorizată a rămas moșierimea, cu preferințe politice conservatoare, dar care era concurată, din ce în ce mai mult, de o burghezie în ascensiune, adeptă a ideilor liberale. De fapt, spre finalul subperioadei, apar și primele partide politice parlamentare propriu-zise: Partidul Național-Liberal (1875) și Partidul Conservator (1880), ambele dominând autoritar viața politică românească antebelică. Deși, ca și subperioada următoare, aceasta se suprapune peste o parte a îndelungatei domnii a lui Carol I, am procedat la separarea a două subperioade, circumscrise acestei conduceri din mai multe motive.

Primii ani ai domniei au însemnat începuturile modernizării României, care a trecut de la principatul autonom, tributar, încă, Imperiului otoman, la Independență (1877), recunoscută internațional un an mai târziu, care, în același an, a primit Dobrogea veche (dar a fost nevoită să retrocedeze Rusiei țariste sudul Basarabiei) și s-a proclamat Regat în 1881. Finalul acestei prime părți a domniei lui Carol I este reprezentat de reforma constituțională din 1883, în urma căreia, în plan electoral, din 1884, din 4 colegii se trece la 3, sistemul de vot rămânând, însă, bazat pe votul censitar.

Vot p pol nov 1866-1883 ok

Figura 19

 

Ținând cont de aceste coordonate istorico-politico-electorale, votul a reflectat preferința pentru cele două mari curente politice: liberal și conservator. Ceea ce, timid, începuse să se schițeze în subperioada anterioară, prinde acum contur cu claritate: vestul și sudul Munteniei, vestul Olteniei, dar și sudul Moldovei s-au orientat, cu precădere, spre votul pentru liberali, în vreme ce restul județelor a preferat, la vot, mai mult decât media, pe conservatori. Pe acest fond, se remarcă unele județe – puține la număr, totuși – care trec de la votul pro-conservatori, tinzând, din 1879, să transforme mai ales Oltenia și o mare parte a Munteniei în fief-uri ale liberalilor.[2] Este vorba despre județele Gorj, Vâlcea, Olt, Dâmbovița, Brăila, la care, timid, se alătură și două județe moldave: Neamț și Botoșani.

Mandate p pol nov 1866-1883 ok

Figura 20

 

Distribuția crono-spațială a mandatelor este, practic, identică, explicând și ea, din anii proclamării Independenței de stat a României, dominația de peste un deceniu a liberalilor la nivel parlamentar și guvernamental. Se conturează, de fapt, o Moldovă rămasă preponderent conservatoare și un spațiu munteano-oltean mai favorabil ideilor liberale.

 

NOTE:

[1] La baza acestei părți, actualizate, a lucrării stă articolul Vote and Parliamentary Representation in Romania: a Geographic-Historical Approach, in the Context of the Regional and Local Development, publicat în Geographica Timisiensis, vol. 17, nr. 1-2, 2008, p. 265-280 (partea I) și vol. 18, nr. 1-2, 2009, p. 93-105 (partea a II-a).

[2] Între 1876 și 1888 s-a consumat, de fapt, cea mai lungă perioadă de guvernare din istoria vieții parlamentare democratice românești, nu doar a unui singur partid (P.N.L.), ci chiar a aceluiași prim-ministru (I. C. Brătianu).

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-3)* Sâmbătă, feb. 3 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016)[1]: partea a III-a

3.2.2. Subperioada de tranziție de la Adunările ad-hoc la începutul domniei lui Carol I (1857-aprilie 1866).

Aceasta este o „subperioadă de tranziție” și datorită dificultății de a găsi o anumită continuitate a votului electoratului pentru una sau alta dintre orientări. De asemenea, consecință a Conferinței de Pace de la Paris (1856), care a luat în discuție și statutul Principatelor Române, în urma dorințelor celor două Adunări ad-hoc (1857) de Unire a celor două state românești, Adunările Elective, alese pe baza Convenției de la Paris (1858), au votat același domnitor, pe Alexandru Ioan Cuza, înfăptuind Unirea[2] (24 ianuarie/5 februarie 1859[3]).

AAH iul 1857 ok

Figura 16

 

Forțele antiunioniste externe (în principal, Austria, dar și Imperiul otoman) au încercat, folosindu-se de factorii interni (grupați în jurul caimacamului Vogoride) să impună, prin falsificarea alegerilor din iulie 1857, pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei, opinia că românii (sau măcar o parte a lor) nu voiesc Unirea. Neparticiparea la vot a unei mari părți a electoratului moldav, protestele (între care s-a înscris și demisia lui Alexandru Ioan Cuza din funcția de pârcălab de Covurlui) și demascarea falsurilor patronate de Vogoride au avut ca rezultat repetarea alegerilor, care au dus la o Adunare extrem de favorabilă Unirii. Documentele vremii evidențiază atât absenteismul masiv la vot în iulie 1857 și numele deputaților aleși, în bună măsură, prin fals și presiuni – realități prezentate în harta de mai sus –, cât și opțiunile electoratului și compoziția adunărilor alese, în ambele Principate, în septembrie 1857.

Vot p pol 1857-apr 1866 ok

Figura 17

 

Dubla alegere a lui Cuza nu a însemnat deloc o cooperare fără probleme între domnitor și legislativele din cele două țări-surori, ba chiar dimpotrivă. Ambele Adunări Elective au fost dizolvate o dată în 1860, cea munteană – și în anul următor, iar după contopirea lor într-un singur Parlament, în ianuarie 1862, a survenit „lovitura de stat” din mai 1864, când legislativul a fost din nou dizolvat. Dacă opțiunile electoratului țin cont de scrutinurile din 1860-1861 la un loc (s-au manifestat, în linii mari, aceleași opțiuni), reprezentarea crono-spațială a mandatelor evidențiază cei doi ani electorali independent unul de celălalt.

Mandate p pol sept 1857-apr 1866 ok

Figura 18

 

Odată cu unificarea administrativă a Principatelor Unite (ianuarie 1862), primul guvern unic al țării, condus de Barbu Catargiu, a decis desființarea Comisiei Centrale de la Focșani (14 februarie) și a ministerelor din Moldova, în locul acestora, ca măsură tranzitorie, fiind create directoratele. Întreaga domnie a lui Cuza, ca și cele câteva luni dintre actul abdicării sale și promulgarea Constituției din 1866 au stat, în planul legislației constituționale, sub semnul Convenției de la Paris[4] (adaptată, în 1864, de Cuza, prin acel „Statut Dezvoltător”). Tot în urma menționatei Conferințe de Pace, la teritoriul Principatelor (din 1862 – al României) se adaugă 3 județe din sudul Basarabiei, atribuite în 1856[5].

În privința preferințelor votanților se remarcă, totuși, conturarea unui areal preponderent liberal în jurul Bucureștilor și în sudul Moldovei, nordul acesteia, vestul Munteniei și o bună parte a Olteniei înclinând, timid, să-i prefere pe conservatori (această clasă deținând peste jumătate din numărul unităților administrative: 18 din 33). Există și câteva unități administrative – Bacău, Râmnicul Sărat, Muscel, Mehedinți – unde se constată o „alternanță” a votului liberali-conservatori.

În linii mari, reprezentarea parlamentară urmează preferințele alegătorilor, pe fondul oscilațiilor între cele două curente politice menționate, schițându-se, însă, o dominanță a mandatelor conservatoare. Diviziunile administrative cu preponderență peste medie a mandatelor liberale sunt doar Vaslui, Cahul, Covurlui – în vechiul Principat al Moldovei – Ialomița, Dâmbovița și Dolj în sudul nou-apărutului Principat al României unite. Se disting și câteva unități administrative cu alternanță a dominanței politice între liberali și conservatori, în linii mari, aceleași ca și la distribuția voturilor (se adaugă Putna). Mandatele atribuite înaltelor fețe bisericești mai sunt alocate în cele două Adunări până la înființarea Senatului, din 1864, locurile de parlamentar atribuite clerului fiind incluse în componența Corpului Ponderator (numit Senat, din 1866).

 

NOTE:

[1] La baza acestei părți, actualizate, a lucrării stă articolul Vote and Parliamentary Representation in Romania: a Geographic-Historical Approach, in the Context of the Regional and Local Development, publicat în Geographica Timisiensis, vol. 17, nr. 1-2, 2008, p. 265-280 (partea I) și vol. 18, nr. 1-2, 2009, p. 93-105 (partea a II-a).

[2] Datele se regăsesc în colecția Acte și documente relative la istoria renascerei României, în vol. V, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1890, p. 204-205, 326-327, 370-371, 612, 655, 674-687, 968-969 și în vol VI (1896), partea I, p. 1-30 și partea a II-a, p. 182-184 – pentru scrutinurile din anul 1857, respectiv, în vol VIII (1900), p. 49-85, 102-104 și 502-505 – pentru alegerile din decembrie 1858-ianuarie 1859.

[3] Adunarea Electivă a Moldovei l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza la 5/17 ianuarie, iar cea a Țării Românești – la 24 ianuarie/5 februarie. Până la sfârșitul Primului Război Mondial, în Vechiul Regat a rămas în uz calendarul „pe stil vechi” (ca și în Basarabia, aflată sub ocupație rusă), în vreme ce în Bucovina și Transilvania se utiliza calendarul „pe stil nou”. Trecerea la calendarul „pe nou” s-a produs în primăvara anului 1919, când ziua de 1 aprilie a devenit 14 aprilie. Utilizarea a două calendare a dus și la o adevărată inconsecvență în privința sărbătoririi unor zile deosebite din viața românilor. Astfel, dacă Ziua Unirii Principatelor se serbează după calendarul „pe stil vechi” (la 24 ianuarie), Ziua Națională a țării – fixată la 1 Decembrie, după 1989 – amintește de proclamarea Unirii cu Țara a regiunilor de la vest de Carpați, consemnată după calendarul „pe stil nou”. Involuntar, se aplică „regula” de „a nu avea nici o regulă”. În aceste condiții, spre a avea, în cele din urmă, o regulă, fie se fixează ca zi de serbat Unirea Principatelor, cea de 5 februarie („pe stil nou”), fie se mută Ziua Națională pe 18 noiembrie (după calendarul din 1918, „pe stil vechi”). O altă „tradiție”, cel puțin curioasă, este cea a „serbării Zilei Unirii Principatelor” la Iași pe 24 ianuarie, în condițiile în care, în acea zi a anului 1859, cei care l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza au fost membrii Adunării Elective de la București.

[4] Rezultatele alegerilor pentru anii 1860 (ambele principate) și 1861 (doar Țara Românească) au fost publicate în Monitorul Oficialu a Moldovei, respectiv în Monitorulu Diaru Oficiale alu Țerei Romănesci. Din 1864, rezultatele scrutinurilor legislative antebelice și interbelice au fost publicate în Monitorul Oficial al noului stat unificat (numit Principatele Unite și, după proclamarea Independenței, România).

[5] Ținând cont de faptul că, ulterior (în perioada 1918-1940), teritoriul acestuia a fost alipit județului Ismail, am cumulat datele pentru județul Bolgrad cu cele pentru unitatea administrativă antemenționată.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-2)*. Joi, feb. 1 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016)[1]: partea a II-a

3.2. Perioada antebelică/modernă (1831-1918).

Acest interval s-a caracterizat prin dreptul la vot acordat unei mici părți a electoratului, preponderent pe bază de cens[2], scopul principal fiind, inițial, de control exercitat de boierime asupra vieții parlamentare, apoi, după 1880, de împărțire a puterii doar între conservatori și liberali, aceștia din urmă – exponenți ai burgheziei românești în ascensiune. Tocmai de aceea, majoritatea parlamentară, clar definită, s-a recrutat din partea acestor orientări politice[3].

 

3.2.1. Subperioada Regulamentului Organic.

Reformele realizate sub controlul generalului țarist Pavel Kiseleff, finalizate, în plan politico-legislativ prin promulgarea Regulamentului Organic (la 1 iulie 1831 – în Țara Românească și la 1 ianuarie 1832 – în Moldova), au prevăzut și înzestrarea Principatelor Dunărene cu instituții legislative alese.[4] Primele adunări legislative, care au purtat numele de Adunarea Obștească Extraordinară, desemnate în 1831, prin numire, au dezbătut și aprobat Regulamentul Organic. Odată încheiată activitatea acestor adunări, prin adoptarea Regulamentului Organic, până la Revoluția de la 1848, legislativele din Țara Românească și Moldova au fost desemnate numai pe cale electivă[5].

Mandate p pol 1831 ok

Figura 10

 

Din harta de mai sus, se observă faptul că unele diviziuni administrative nu au avut reprezentanți în aceste adunări[6]. La nivel județean, se remarcă o prezență peste medie a reprezentanților cu vederi liberale în nord-estul și sudul Moldovei, în partea centrală a Munteniei și în Dolj (aici intrând și cele două capitale, Iași și București), a boierilor cu vederi conservatoare în nordul, centrul și vestul Moldovei și în unele județe din vestul Munteniei, în vreme ce reprezentanții clerului (pe care nu i-am inclus în nici o orientare politică) se evidențiază peste media Principatelor Dunărene în câteva unități administrative din nord-vestul și estul Moldovei, precum și în unele județe dinspre Carpați din Oltenia și Muntenia. Per ansamblu, se remarcă o preponderență a orientării conservatoare, mai pronunțată în Moldova decât în Țara Românească. Facem precizarea, totuși, că, ținând cont de faptul că ne aflăm abia la începutul cristalizării orientărilor politice în spațiul românesc, această încadrare politică trebuie privită cu circumspecție.

Potrivit acestei legislații de tip constituțional, asemenea adunări extraordinare mai urmau să fie convocate doar în cazul desemnării domnitorului, dar această prevedere a fost aplicată o singură dată, în Țara Românească, la sfârșitul anului 1842, când această adunare, desemnată pe cale electivă, l-a ales pe Gheorghe Bibescu în calitate de domnitor al acestui principat.

AOE 1842 ok

Figura 11

 

Cele două Adunări Obștești, desemnate prin vot, începând cu 1831 în Țara Românească și cu 1832 – în Moldova, erau, în realitate, niște „parlamente boierești” (I. C. Filitti, 1915), alese, practic, de un mic număr de cetățeni care aveau drept de vot (câteva mii de alegători).[7] Datele statistice, publicate în Analele Parlamentare ale României, se raportează la ținuturi (în Moldova) și la județe (în Țara Românească).[8]

Vot p pol 1831-1847 ok

Figura 12

 

Distribuția spațială a voturilor pentru intervalul 1831-1847 arată, la nivelul celor mai multe unități administrative, o preferință, ușor peste medie, a electoratului pentru candidații de orientare liberală, în vreme ce, în cele două capitale, București și Iași, se remarcă o preponderență a votului pentru conservatori.[9]

Mandate p pol 1831-1852 ok

Figura 13

 

Din aceste adunări legislative au făcut parte și cei doi mitropoliți – care erau desemnați în funcția de președinte – și episcopii.[10] Neștiind cărei grupări îi aparțineau, i-am inclus pe acești reprezentanți ai clerului la rubrica „alții și independenți”.

Mandatele parlamentare din același interval au o distribuție crono-spațială practic identică.

În Țara Românească, după declanșarea, în iunie 1848, a Revoluției, noile autorități au adoptat și o legislație electorală progresistă, pe baza căreia urma să fie aleasă o Adunare Constituantă. Legislativul, numit Generala Adunanță, urma să cuprindă 250 de membri, cu o normă de reprezentare de un deputat la 10000 de locuitori[11].

AG 1848 ok

Figura 14

 

Electoratul era împărțit în alegători primari, care votau delegați cu drept de a alege un deputat și alegători direcți care își puteau desemna reprezentanții fără alți intermediari. Campania electorală a început în luna august, fiind aleși, de către alegătorii primari o parte a delegaților cu drept de desemnare a deputaților (de exemplu, la Giurgiu, în județul Vlașca[12]). Scrutinul trebuia să se desfășoare între 9 august (când ar fi avut loc alegerile primare) și 18 august (când se finaliza desemnarea deputaților), Constituanta urmând să se deschidă în 25 august[13]. Din cauza contextului extern (mai ales a intervenției Imperiului otoman și a celui țarist) alegerile nu s-au finalizat.

În Moldova, mișcarea revoluționară a fost reprimată încă de la început, domnitorul Mihail Sturdza arestându-i pe revoluționari a doua zi (martie 1848). Totuși, nici aici nu au lipsit preocupările vizând liberalizarea condițiilor de desemnare a Adunării, notând, în acest sens, un proiect elaborat în august 1848 de Mihail Kogălniceanu, care prevedea un legislativ cu 80 de deputați[14].

AAH 1849-1852 ok

Figura 15

 

Intervenția străină a dus, în cele din urmă, nu doar la suspendarea activității celor două Adunări, ci și la înlocuirea domnitorilor (Gheorghe Bibescu plecase încă din iunie 1848 din țară, Mihail Sturdza rămânând domn până în anul următor), precum și la modificarea regulilor prin care erau desemnate legislativele de la București și Iași. În aprilie 1849 a fost semnată Convenția de la Balta-Liman, între Imperiul țarist și cel otoman, în urma căreia domnul era cel care numea pe reprezentații în Adunările (Divanurile) ad-hoc. Regulamentele Organice rămâneau în vigoare, cu unele modificări. Divanurile ad-hoc au fost convocate în anii 1850-1852, fiind constituite din 22 de membri – cel de la București – respectiv 19 (cel de la Iași), la care, în cazul în care se dezbăteau probleme legate de viața religioasă, participau și mitropoliții și episcopii[15]. Din câte se observă, din nou, precumpănea orientarea conservatoare.

Declanșarea Războiului Crimeei (1853), urmată de ocupația țaristă, apoi austriacă (1854-1856) și deschiderea Conferinței de pace de la Paris (1856) au dus la suspendarea Convenției de la Balta-Liman și, implicit, a activității legislative a Divanurilor ad-hoc.

 

NOTE:

[1] La baza acestei părți, actualizate, a lucrării stă articolul Vote and Parliamentary Representation in Romania: a Geographic-Historical Approach, in the Context of the Regional and Local Development, publicat în Geographica Timisiensis, vol. 17, nr. 1-2, 2008, p. 265-280 (partea I) și vol. 18, nr. 1-2, 2009, p. 93-105 (partea a II-a).

[2] Reforma constituțional-electorală din 1884 permitea să voteze și cetățenilor știutori de carte (acest lucru fiind echivalent cu censul), ceea ce a dus la extinderea corpului electoral al colegiului al treilea, atât în mediul rural, cât și în cel urban.

[3] În acest fragment am utilizat, în cadrul reprezentărilor cartografice legate de alegerile parlamentare, europarlamentare, prezidențiale și locale, următoarele prescurtări: soc-dem = social-democrați, lib = liberali, cons = conservatori, dem = democrați, săt = săteni, țăr = țărani, alții-indep = alții și independenți, alte part  = alte partide, BMȚ = Blocul Muncitorilor și Țăranilor, BPD = Blocul Partidelor Democrate, FDP = Frontul Democrației Populare, FUS = Frontul Unității Socialiste, FDUS = Frontul Democrației și Unității Socialiste, PCR = Partidul Comunist Român, PMR = Partidul Muncitoresc Român, FP = Frontul Plugarilor, PNP = Partidul Național Popular, PSM = Partidul Socialist al Muncii, PAS = Partidul Alianța Socialistă, PSDMR = Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România, PSDR = Partidul Social Democrat Român, PM = Partidul Muncii, PS = Partidul Socialist, PȚM = Partidul Țăranilor și Muncitorilor, PDM = Partidul Democrat al Muncii, PSD = Partidul Social-Democrat, PSU = Partidul Socialist Unitar, PSDI = Partidul Social-Democrat Independent, FSN = Frontul Salvării Naționale, FDSN = Frontul Democrat al Salvării Naționale, PDSR = Partidul Democrației Sociale din România, USD = Uniunea Social-Democrată, PD = Partidul Democrat, PLS = Partidul Liber-Schimbist, PTLDR = Partidul Tineretului Liber Democrat din România, PRNR = Partidul Renașterii Naționale Române, PSocDR = Partidul Socialist Democrat din România, USL = Uniunea Social-Liberală, ACS = Alianța de Centru Stânga, UNPR = Uniunea Națională pentru Progresul României, PDAR = Partidul Democrat Agrar din România, PUR-SL = Partidul Umanist Român (Social-Liberal), PER = Partidul Ecologist Român, MER = Mișcarea Ecologistă din România, FER = Federația Ecologistă din România, E = Ecologiștii, PV = Partidul Verde, PVE  = Partidul Verde-Ecologist, PRODEMO = Partidul PRODEMO, PNL = Partidul Național Liberal, PNLdizid = Partidul Național Liberal-disidenți, BM = Blocul Moldovenesc, PȚB = Partidul Țărănesc Basarabean, CNR = Consiliul Național Român, PDU = Partidul Democrat al Unirii, PNL (B) = Partidul Național Liberal (Gh. Brătianu), PNL (T) = Partidul Național Liberal (Gh. Tătărăscu), UN = Uniunea Națională, UA = Uniunea Agrară, UL (B) = Uniunea Liberală (Brătianu), PNL (C) = Partidul Național Liberal (R. Câmpeanu), PLAT = Partidul Liberal-Aripa Tânără, PAC = Partidul Alianța Civică, PL ‘93 = Partidul Liberal ’93, PNL-CD = Partidul Național Liberal-Convenția Democrată, PAR = Partidul Alternativa României, ANL = Alianța Națională Liberală, ANLE = Alianța Națională Liberală Ecologistă, APR = Alianța pentru România, PLDR = Partidul Liberal Democrat Român, FD = Forța Democrată, PAP = Partidul Alianța Populară, URR = Uniunea pentru Reconstrucția României, AP = Acțiunea Populară, ADA PNL-PD = Alianța D.A. P.N.L.-P.D., PLD = Partidul Liberal-Democrat, PLR = Partidul Liberal Reformator, MD = Mircea Diaconu, ACD = Alianța de Centru-Dreapta, USR = Uniunea Salvați România, PC = Partidul Conservator, PC (Carp) = Partidul Conservator (P. P. Carp), PCD = Partidul Conservator-Democrat, PCP = Partidul Conservator Progresist, PCU = Partidul Conservator Unionist, PCN = Partidul Conservator Național, PNR = Partidul Național Român, PȚ (D) = Partida Țărănească (Dobrescu), PȚ = Partidul Țărănesc, PNȚ/BNȚ = Partidul Național Țărănesc/Blocul Național Țărănesc, PȚ (L) = Partidul Țărănesc (dr. N. Lupu), PȚD-LCC = Partidul Țărănesc Democrat-Liga contra cametei, PȚR = Partidul Țărănesc Radical, PȚD (L) = Partidul Țărănesc Democrat (dr. N. Lupu), PNȚ (Al) = Partidul Național Țărănesc (Anton Alexandrescu), PNȚCD = Partidul Național Țărănesc-Creștin Democrat, CDR = Convenția Democrată Română, CDR2000 = Convenția Democrată Română 2000, GDC = Grupul Democrat Creștin, PNDC = Partidul Național Democrat Creștin, UFD = Uniunea Forțelor de Dreapta, APCD = Alianța Populară Creștin-Democrată, LP = Liga Poporului, PP = Partidul Poporului, PPN = Partidul Poporului și Național, PDL = Partidul Democrat-Liberal, ARD = Alianța România Dreaptă, FC = Forța Civică, EB = Elena Băsescu, ACL = Alianța Creștin-Liberală, PMP = Partidul Mișcarea Populară, PND = Partidul Național Democrat, PN = Partidul Național, UDN = Uniunea Democrației Naționale, FDNS = Federația Democrației Național Sociale, LANC = Liga Apărării Național-Creștine, PNA = Partidul Național Agrar, PNC = Partidul Național-Creștin, GCZC = Gruparea Corneliu Zelea-Codreanu, PTPȚ = Partidul Totul pentru Țară, FRN = Frontul Renașterii Naționale, AUR = Alianța pentru Unitatea Românilor, PR = Partidul Republican, PUNR = Partidul Unității Naționale Române, PRM = Partidul România Mare, PNGCD = Partidul Noua Generație-Creștin Democrat, PP-DD = Partidul Poporului-Dan Diaconescu, L bas ord = Liga basarabeană a ordinii, Bl cet = Blocul cetățenesc, cet = cetățeni, alții (contra) = alții (voturi contra), contra = voturi contra, PMdR = Partidul Moldovenilor din România, ARJC = Alianța Românilor din județul Covasna, UNC = Uniunea Națională de Centru, PPR = Partidul Pensionarilor din România, PNA = Partidul Național al Automobiliștilor, PRN = Partidul Reconcilierii Naționale, PIN = Partidul Inițiativa Națională, PA = Pavel Abraham, PM = Partidul Maghiar (interbelic), UPM = Uniunea Populară Maghiară, UDMR = Uniunea Democrată Maghiară din România, ACPO = Alianța Civică pentru Odorhei, TL = Tökes László, PCM = Partidul Civic Maghiar, PPMT = Partidul Popular Maghiar din Transilvania, magh = maghiari, PG = Partidul German, FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România, germ = germani, sas+svab = sași și șvabi, Gr nat evr = Grupul național evreiesc, PE = Partidul Evreiesc, UER = Uniunea Evreilor din România, evr = evrei, PRR = Partida Romilor din România, PR-PE = Partida Romilor-Pro Europa, slovc = slovaci, ucr = ucraineni, rus = ruși, pol = polonezi, bulg = bulgari, gr  = greci, arm = armeni, minorit = minorități, 1946 of = date oficiale pentru 1946, 1946 inv = date din Învățăminte (informarea secretă a P.C.R.) pentru 1946, 1946 bun = date estimate, recalculate, pentru 1946. Toate datele cartografiate sunt în format procentual. Abrevierile formațiunilor politice se succed dinspre extrema stângă spre extrema dreaptă a spectrului politic și, în cadrul aceleiași familii politice, pe cât posibil, în ordine cronologică.

[4] Anterior, Sfatul (Divanul) Domnesc se baza pe numirea de către domnitor a membrilor acestuia, sau pe moștenirea locului de către respectivii boieri, pe cale ereditară.

[5] În Imperiul otoman este menționată o Adunare Consultativă, din care au făcut parte, timp de câteva luni, câte un deputat creștin, respectiv musulman pentru fiecare provincie a imperiului. Cum Principatele Dunărene se găseau sub suzeranitate otomană, dar și sub protectorat rusesc și nu există nici o mențiune documentară legată de participarea unor reprezentanți munteni sau/și moldoveni în această adunare legislativă, nu credem că spațiul românesc nord-dunărean a fost prezent în cadrul acestui pre-parlament.

[6] În cazul Țării Românești, nu au fost desemnați reprezentanți pentru județele Râmnicul Sărat, Brăila, Ialomița, Vlașca, Teleorman, Romanați și Mehedinți. În Moldova, deputații pentru ținuturi au fost desemnați ca reprezentând două asemenea diviziuni, motiv pentru care, în această reprezentare, am consemnat procentele rezultate pentru fiecare unitate administrativă.

[7] Pentru această perioadă ne-am bazat, în mare măsură, pe informațiile cuprinzătoare publicate în Analele Parlamentare. Menționăm și lucrarea publicată de I. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic. 1834-1848, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, București, 1915.

[8] Până în 1834 au existat în Moldova și ținuturile Herța (contopit cu Dorohoi), Hârlău (împărțit între Botoșani și Iași) și Cârligătura (partajat între Iași și Roman), în vreme ce, în Țara Românească, județul Secuieni (cu teritoriul atribuit vecinilor Prahova și Buzău) a dispărut în 1841. Datele referitoare la aceste unități administrative au fost realocate ținuturilor/județelor cu care au fost contopite. În ambele principate s-au păstrat mandatele alocate unităților administrative desființate, cel puțin până la Revoluția din 1848, fapt specificat în Regulamentul Organic, chiar de la elaborarea acestuia.

[9] Până după Unirea Principatelor este dificil să vorbim de conturarea unor orientări politice în sensul viitoarelor partide parlamentare, care se vor cristaliza în primii ani ai domniei lui Carol I. Țelul principal al majorității covârșitoare a decidenților politici din Țara Românească și Moldova a fost Unirea (aceștia fiind grupați în așa-numita „partidă națională”), crez îmbrățișat și de o însemnată parte a marii boierimi, dintre care se vor recruta reprezentanții viitorului curent conservator. Totuși, ținând cont de faptul că marea boierime își avea reședințele în cele două capitale și, considerând că aceasta avea viziuni mai conservatoare, am inclus pe reprezentanții ei la orientarea conservatoare. Atribuirea uneia sau alteia dintre orientările politice (liberală sau conservatoare) trebuie privită, însă, cu rezerve.

[10] Precizări referitoare la desemnarea înaltelor fețe bisericești se regăsesc la I. C. Filitti, op. cit., p. 42.

[11] Cristian Preda, op. cit., p. 60

[12] Idem, p. 61-62.

[13] Ibidem, p. 61.

[14] Ibidem, p. 65.

[15] Analele Parlamentare ale României, tom XVI, Imprimeria Națională, București, 1909, partea I, p. XXV, partea a doua, p. XXVII-XXX și tom XVII, 1914, partea I, p. XVII, partea a doua, p. XXV.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (III-1)*. Miercuri, ian. 31 2018 

3. Vot și reprezentare parlamentară (1831-2016)[1]: partea I

3.1. Introducere. Adunări legislative în spațiul românesc în antichitate și Evul Mediu

Conturarea unor structuri de tip legislativ s-a realizat încă din perioada premergătoare formării statului dac și din timpul consolidării Regatului dac. În perioada romană, spațiul inițial traco-dacic, în curs de romanizare, a depins de Senatul roman. După retragerea aureliană, vechile structuri specifice localnicilor au fost continuate de cele existente în vremea uniunilor de obști, a cnezatelor, ducatelor și/sau voievodatelor ce au premers întemeierea statelor feudale românești (secolele IX-XIII).

Primele structuri legislative par să fi apărut încă din vremea cristalizării uniunilor de triburi traco-geto-dace (secolele VI-I î. Hr.) – conduse de regișori (Ion Conea, 1947), care a precedat formarea Regatului dac condus de Burebista. Astfel, organizarea uniunilor de triburi ca democrații militare permitea războinicilor să se întrunească în Adunarea Poporului, care avea, între prerogative, și pe aceea a alegerii conducătorului uniunii de triburi. Treptat, și ca urmare a apariției diferențierilor sociale, rolul Adunării a slăbit, acesta fiind concurată de Sfatul Bătrânilor, organ aristocratic care, începând cu veacul al II-lea î. Hr. are rolul de a-l alege pe rege (ulterior, funcția regală devenind ereditară). Adunarea s-a menținut în timpul Regatului dac (devenind un Sfat regal[2]), regele având în subordinea sa consilieri regali, care erau dregători însărcinați de monarh cu diverse atribuții: supravegherea activităților agricole, comandanți de cetăți, trimiși diplomatici (C. Dariescu, 2008).

Sp traco-dacic sec V-II i Hr+ad legisl

Figura 1

 

Intrarea treptată a spațiului carpato-balcanic sub influența Imperiului roman a dus la dependența, din punct de vedere legislativ, a acestor ținuturi de Senatul imperial. Perioada mai îndelungată de apartenență a regiunilor balcano-dunărene la Imperiu explică pătrunderea unor originari din această zonă în legislativul roman: un Maximinus[3] (atestat în secolul al III-lea), originar din Tracia sau Moesia și Demetrius[4] (sfârșitul aceluiași secol-începutul celui de-al IV-lea), senator roman devenit martir creștin, sub numele de Sfântul Dimitrie[5].

Senatores provinciae ok

Figura 2

 

Senatores provinciae procentum ok

Figura 3

 

Menționăm, pentru perioada de după întemeierea statelor românești medievale extracarpatice, Sfatul domnesc, respectiv Dieta Transilvaniei (ca adunări de stări, specifice peste tot în Evul Mediu european), reprezentând, la început, toate categoriile social-profesionale, dar restrângându-se, treptat, la a fi apanajul doar al boierimii și al clerului ortodox (în statele românești extracarpatice), respectiv al nobilimii maghiare, al clerului catolic și protestant și al scaunelor săsești și secuiești (în Ardeal).

Aceste adunări nu erau desemnate, însă, pe cale electivă (exceptând „Sfatul bătrânilor”), existând, totuși, și unele situații când membrii stărilor au fost desemnați prin vot în secolul al XVIII-lea. Sfatul Domnesc a avut, între secolele XIV-XV, un număr de circa 10-15 membri în Țara Românească și 20-30 în Moldova[6], evoluând spre 18-20 în Țara Românească[7], respectiv 15 – în Moldova[8], în secolele XVI-XVII.

Parl Tarile Romane sec XIV ok

Figura 4

 

În același timp, în Transilvania, Dieta a avut un număr de aproximativ 45-50 de membri, cuprinzându-i, în general (din veacul al XIV-lea, exclusiv), pe reprezentanții păturilor superioare ale maghiarilor, sașilor și secuilor. Românii au fost excluși complet, după 1366 (deși, reprezentanții clerului ortodox român din Ardeal erau anunțați despre convocarea Adunării țării, nu există mențiuni documentare ale participării efective a acestora[9]). Și în Dietă, o parte a membrilor erau desemnați prin vot[10].

Parl Tarile Romane sec XV ok

Figura 5

 

Parl Tarile Romane sec XVI ok

Figura 6

 

Parl Tarile Romane sec XVII ok

Figura 7

 

Parl Tarile Romane sec XVIII ok

Figura 8

 

Parl Tarile Romane sec XIX ok

Figura 9

 

În timpul domniilor fanariote (cea mai mare parte a veacului al XVIII-lea și primii ani din secolul următor), numărul membrilor Divanului domnesc a ajuns, în anii 1806-1812, la 29 în Țara Românească și la 19 – în Moldova (Alexei Agachi, 2008). În Transilvania, devenită, din 1699, Mare Principat, în componența Imperiului habsburgic, Dieta și-a păstrat componența practic neschimbată, doar din punct de vedere numeric intervenind unele modificări (situații în care numărul de membri în Dietă a ajuns la 130-150)[11]. De asemenea, de această dată, printre membrii Dietei apar episcopii cultelor românești: ortodox și greco-catolic. Dintre dregătorii, unele au și reverberații onomastice, pătrunzând, ca nume de persoană, în repertoriul antroponimic românesc: Ban, Vornic, Logofăt, Vistier(nic), Spătar, Postelnic, Paharnic, Stolnic, Armaș, Portar, Pitar, Șetrar/Șătrar și altele. Asemenea antroponime au creat și rangurile Dietei ardelene, așa cum este, de pildă, Nemeș. O parte dintre aceste ranguri – ban, vornic, logofăt, spătar, paharnic, etc. – s-au menținut și în perioada Regulamentului Organic până în vremea Unirii Principatelor.

 

 

NOTE:

[1] La baza acestei părți, actualizate, a lucrării stă articolul Vote and Parliamentary Representation in Romania: a Geographic-Historical Approach, in the Context of the Regional and Local Development, publicat în Geographica Timisiensis, vol. 17, nr. 1-2, 2008, p. 265-280 (partea I) și vol. 18, nr. 1-2, 2009, p. 93-105 (partea a II-a).

[2] Istoria României. Transilvania, Editura „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1997, vol. I, p. 108.

[3] Dacă este Maximinus Thrax, originar din Tracia sau Moesia, perioada de participare la activitățile Senatului ar fi din prima parte a secolului al III-lea, iar dacă este Maximinus Daia, născut în Moesia Superior, va fi fost senator în ultima parte a aceluiași veac. Ambii au ajuns, ulterior demnității senatoriale, împărați romani.

[4] Născut la Salonic/Thessaloniki (Salona – în latină, Sărună – în dialectul aromân), Demetrius a fost martirizat pe când era încadrat în armata romană, în anul 306, în așezarea natală. Difuzia martiriului său explică importanța acordată, în lumea ortodoxă românească, greacă și slavă. Astfel, la români, Sancti Dies Demetrii (26 octombrie) a devenit Sâ(n)medru (la românii nord-dunăreni) și Sumedru (la aromâni, care numesc la fel întreaga lună octombrie, în calendarul popular). Pe de altă parte, la toți românii, sărbătoarea Sfântului Dumitru, ca și cea a Sfântului Gheorghe, au căpătat o deosebită însemnătate în calendarul păstoresc.

[5] După o documentare proprie, din cei 130 de senatori prezenți în legislativul roman, între secolul I î. Hr. și VI d. Hr. (circa 1,24% din totalul, estimat, al senatorilor pentru aceeași perioadă), 103, adică aproximativ 4 cincimi erau originari din Peninsula Italică, 14 (un pic peste o zecime) – din regiunile europene occidentale, doar 2 (1,5%) – din provincii africane, 8 (6,2%) – din ținuturi asiatice și 3 (circa 2%) – din regiunile balcanice.

[6] N Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova – secolele XIV-XVII, Editura Academiei, București, 1968, p. 55.

[7] Op. cit., p. 57-58.

[8] Idem, p. 60.

[9] Trócsányi Zsolt, Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései (adalék az erdélyi rendiség történetéhez), p. 27, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, p. 27, ISBN 963-05-0843-5.

[10] Op. cit., p. 24.

[11] Anton E. Dörner, Power Structure, in Pop, Ioan-Aurel; Nägler, Thomas; Magyari, András. The History of Transylvania, Vol. II. (from 1541 to 1711), Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj, 2009, p. 154,. ISBN 978-973-7784-43-8.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (II-2)*. Luni, ian. 29 2018 

2. Repartiția crono-spațială a prezenței la vot (1831-2016) – partea a II-a.

A doua perioadă începe cu subperioada democrației interbelice. O bună parte a județelor extracarpatice s-a caracterizat prin valori peste medie (Oltenia, vestul și estul Munteniei, estul, nordul și sud-vestul Moldovei). Lor li s-au alăturat, din 1926, județele din Banat, sudul și nordul Transilvaniei și o mare parte a Crișanei.

Prez vot complex 1919-1937 ok

Figura 8

 

Prez vot complex loc jud 1926-1936 ok

Figura 9

 

În schimb, cea mai mare parte a Moldovei dintre Carpați și Nistru, Muntenia centrală și cea mai mare parte a Dobrogei s-au evidențiat, în primii ani interbelici, prin valori peste medie, care, după 1926, s-au situat, constant, sub medie. Maramureșul, Bihorul, nordul și estul Transilvaniei, unde o parte a electoratului aparținea minorităților (în special celei maghiare) s-au evidențiat, în întregul interval, prin procente ale prezenței la vot sub media națională, constatându-se, însă, o atenuare a diferenței față de aceasta. În fine, cu valori sub medie s-a caracterizat și electoratul celor două județe care au aparținut României în anii 1919-1920 (Bichiș și Cenad), cauza constituind-o tot prezența altor etnii cu procente însemnate (în special maghiari).

Prez vot complex 1938-1948 ok

Figura 10

 

Următoarea subperioadă (1938-1948) se caracterizează printr-o afluență la urne peste medie în toate regiunile și județele rămase țării după fatidicul an 1940. De asemenea, înainte de 1940, au votat peste medie și alegătorii din Cadrilater. Cei din nordul Bucovinei și din Basarabia au votat peste medie doar la plebiscitul organizat în noiembrie 1941 (prin care Antonescu solicitase sprijinul popular pentru continuarea campaniei de război anti-sovietice alături de Germania dincolo de frontiera estică a țării), în vreme ce electoratul din nordul Transilvaniei s-a prezentat la vot peste medie la toate scrutinurile organizate în intervalele cât această parte a țării s-a găsit între hotarele naționale. În fine, electoratul transnistrean a avut o prezență sub media națională la singurul scrutin la care acesta și-a putut manifesta opțiunea prin vot (plebiscitul din noiembrie 1941), explicația găsindu-se în faptul că o bună parte a alegătorilor neromâni (ruși, ucraineni) nu au participat la vot.

Prez vot complex 1952-1986 ok

Figura 11

 

Subperioada totalitară comunistă nu se remarcă prin diferențe prea mari de la o regiune la alta, indiferent că ne referim la alegerile parlamentare sau la cele locale. Valorile prezenței la urne, la scrutinurile legislative se apropie, oficial, de sută la sută. Totuși, se evidențiază cu valori ușor mai mari decât media națională Bucovina, nordul Moldovei, Crișana, Oltenia și sudul Dobrogei. De asemenea, cea mai mare parte a ținuturilor intracarpatice, vestul și sudul Munteniei și nordul Dobrogei s-au evidențiat, până în 1980, prin valori ușor mai mari decât media națională. Celelalte regiuni (Banatul, sudul Transilvaniei, nordul Munteniei, Ilfovul și Capitala, precum și cea mai mare parte a Moldovei) s-au caracterizat, în general, prin valori ușor sub medie.

Prez vot complex loc jud 1950-1987 ok

Figura 12

 

La alegerile locale, pe fondul unor valori care se apropie de maxim, se observă, în primii ani, că Bucureștii, unele județe din estul, centrul, sudul și vestul țării aveau valori peste medie, în timp ce, într-o mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și Bihor acestea se situau sub media națională. Ulterior, Capitala s-a remarcat, până la jumătatea perioadei comuniste, printr-o prezență la vot sub medie, dar, în general, diferențele față de medie au rămas mici.

Prez vot complex 1990-2016 ok

Figura 13

 

Ultima subperioadă, cea postdecembristă, se remarcă, în general, prin scăderea ratei prezenței la urne sub 50%, pentru prima dată în istoria electorală a României. Printr-o prezență la vot în general mare s-au evidențiat în special județele cu majoritate etnică maghiarofonă din estul Transilvaniei, cele din Oltenia, din cea mai mare parte a Munteniei și, izolat, din Banat, sud-vestul Ardealului și sudul Moldovei.

Prez vot complex PE 2007-2014 ok

Figura 14

 

Ținând cont de faptul că, de la aderarea României la Uniunea Europeană, electoratul s-a prezentat de trei ori la alegerile europarlamentare, putem vorbi, deja, și de schițarea unui comportament electoral la acest tip de scrutinuri. Pe fondul unei rate de participare la vot în preajma sau sub valoarea de 30% la toate cele trei scrutinuri europene, se evidențiază cu valori peste media națională județele din vestul, centrul și sud-vestul țării, cu precizarea că, dacă în județele din estul Transilvaniei (majoritar maghiarofone), valorile sunt, încă, superioare mediei, se observă o tendință continuă de scădere a participării la vot a alegătorilor. În schimb, sudul și, mai puțin sud-vestul țării se remarcă prin valori superioare, dar diferențele, în plus, față de media națională sunt în creștere. În toate celelalte zone ale țării, ponderea prezenței la urne este inferioară mediei naționale.

Prez vot complex p 1990-2014 ok
Figura 15

 

Singurul scrutin luat în calcul la care Capitala a avut o prezență la urne peste media națională a fost referendumul pentru parlamentul unicameral, desfășurat în noiembrie 2009, concomitent cu primul tur al alegerilor prezidențiale. La celelalte scrutinuri afluența la urne a bucureștenilor a fost mult inferioară mediei. În celelalte regiuni și județe s-au înregistrat valori apropiate, în general, de media națională, aflată, în ultimele două decenii, într-o scădere accentuată.

Prez vot complex loc jud 1992-2016 ok

Figura 16

 

Drept concluzii se evidențiază următoarele:

– prezență la vot peste medie am notat în centrul și nordul Moldovei pentru toată perioada analizată, o mare parte a sudului țării (Oltenia, mai ales) – cu un hiatus în anii 1879-1918, sudul Bucovinei, Transilvaniei și Banatului (regiuni care și din acest punct de vedere s-au apropiat de comportamentul electoral extracarpatic);

– centrul și nordul Transilvaniei au votat mai degrabă la niveluri sub medie în perioada interbelică, acest comportament menținându-se și după 1990 (în Maramureș, de pildă);

– au votat frecvent peste medie alegătorii din Cadrilater, nordul Bucovinei și al Basarabiei și din județul Cetatea Albă, care se alătură teritoriului aparținător României în anii 1857-1878, cu un comportament asemănător celui din Moldova centrală;

– sub medie au votat, frecvent, alegătorii din partea centrală a Basarabiei (în perioada interbelică; pentru Chișinău, Tighina și Bălți acest comportament se manifestă și după 1990[1]), dar și din județele aparținând României pentru intervale scurte de timp;

– prezența la vot inferioară mediei, în special în județe din provincii unite cu țara la 1918 se explică, mai ales în perioada interbelică, și prin refuzul multora dintre alogeni (maghiari, evrei, ruși, ucraineni, etc) de a participa la viața politică din cadrul statului român.

– declinul continuu al prezenței la vot la toate tipurile de scrutinuri, manifestat mai ales în ultimul deceniu, după aderarea României la NATO și la UE, declin cauzat, în mare măsură, de dezamăgirea electoratului, față de „oferta” electorală existentă.

 

NOTE:

[1] Este vorba de participarea la alegerile din R.(S.S.) Moldova.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (II-1)*. Duminică, ian. 28 2018 

2. Repartiția crono-spațială a prezenței la vot (1831-2016) – partea I.

 

Abordăm, în această secțiune, chestiunile legate de participarea la urne la diferitele tipuri de scrutinuri desfășurate în spațiul românesc în ultimii peste 180 de ani. Cele mai vechi tipuri de scrutin – și cu o continuitate apreciabilă – sunt alegerile legislative și cele locale, statuate a se desfășura în Principatele Române încă din 1831. Dacă în ceea ce privește alegerile parlamentare, informațiile, fie și incomplete, sunt accesibile încă din vremea Regulamentului Organic, despre scrutinurile locale nu avem date, cât de cât concludente, decât începând cu perioada interbelică[1].

Celelalte tipuri de scrutin fie s-au desfășurat cu mari discontinuități – plebiscitele și referendumurile –, fie au apărut recent: alegerile prezidențiale (fără prea mare importanță înainte de 1989, datorită lipsei de competiție și desemnării șefului statului de către Marea Adunare Națională), abia din 1990, iar cele europarlamentare – din 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană[2].

Din aceste considerente, analiza crono-spațială a prezenței la vot se va baza, în principal, pe alegerile legislative, la care se adaugă plebiscitele și referendumurile (atunci când s-au desfășurat), alegerile locale (cu privire specială asupra perioadelor interbelică și postdecembristă), alegerile prezidențiale și cele europarlamentare (din momentul în care se desfășoară, pe bază de vot popular).

Prez vot 1831-2016+pleb-ref ok

Figura 1

 

Prezența la vot în spațiul românesc s-a situat, în general la valori ridicate – de obicei de peste 65-70 sau chiar 80% – în mai toată perioada de democrație antebelică și interbelică[3]. Instaurarea regimurilor autoritare și/sau totalitare – în perioada 1938-1989 – a dus la creșterea valorilor la peste 90 sau chiar aproape 100% (datele oficiale trebuind privite, însă, cu deosebită circumspecție).

După 1989, revenirea la democrație a dus, mai ales în ultimul deceniu al perioadei la o scădere continuă a procentului de alegători prezenți la vot[4]. O tendință, timidă, de revigorare pare să se constate cu prilejul alegerilor prezidențiale din 2009 și 2014, când rata participării la scrutin a cetățenilor cu drept de vot a depășit, cu puțin, 50%.

Putem detalia distribuția crono-spațială a participării la urne a alegătorilor pe perioadele și subperioadele politico-electorale cuprinse între 1831-1832 (când a intrat în vigoare Regulamentul Organic în Principatele Dunărene și s-au desfășurat primele alegeri legislative și locale) și ultimul scrutin prezidențial (2014).

Astfel, în perioada antebelică, prima subperioadă (numită „regulamentară”) s-a caracterizat printr-o prezență la urne în general peste medie în nordul Moldovei, în Oltenia și în județul Ilfov (cuprinzând și Bucureștii). Celelalte regiuni se evidențiază prin participare mai redusă decât media Principatelor[5].

Prez vot complex 1831-1847 ok

Figura 2

 

 

Următoarea subperioadă, a fost una de tranziție, în care s-a produs Unirea Principatelor. Moldova s-a caracterizat printr-o prezență la urne mai modestă (exceptând partea de sud), în vreme ce sudul țării (inclusiv Ilfovul și Bucureștii) au manifestat, în general, o participare la vot peste media națională.

Prez vot complex 1857-1866 ok

Figura 3

 

 

O excepție de la regula prezenței la vot a mai mult de jumătate din alegători o constituie scrutinul, falsificat, organizat în Moldova în iulie 1857, pentru desemnarea Adunării ad-hoc.

Prez vot parl iul 1857 ok

Figura 4

 

Descoperirea și publicarea falsurilor caimacamului Nicolae Vogoride și probarea amestecului puterilor străine care nu vedeau cu ochi buni Unirea Principatelor – Austria și Imperiul otoman –, au dus la anularea rezultatului scrutinului și la organizarea de noi alegeri, în septembrie, același an. Din reprezentarea de mai sus se observă că în majoritatea ținuturilor moldave (10), prezența la vot a fost mai mică de 50% și chiar de numai 34,2% în ținutul Iașilor. Documentele vremii evidențiază aproape absența unor întregi categorii de electorat de la urne, ca măsură protestatară. Astfel, din cei 195 votanți din partea clerului, s-au prezentat la vot doar 16, alegătorii boieri proprietari de mari moșii au avut doar 212 alegători prezenți[6] dintr-un total de 477, etc. Rata de participare la urne ar fi fost încă și mai redusă, dacă alegătorii țărani ar fi procedat la fel, boicotând scrutinul. Se pare, însă că, la acest nivel (unde, oricum, alegătorii votau indirect, doar o mică parte a lor fiind desemnați spre a-și vota deputații, și ei în număr mic) nu s-au produs fraude, dovadă fiind și faptul că acești deputați țărani aleși în iulie, au fost realeși și în septembrie 1857.

Prez vot complex 1866-1883 ok

Figura 5

 

Subperioada de tranziție de la Principatul autonom la Independența de stat și proclamarea Regatului s-a caracterizat printr-o afluență mai ridicată la urne a alegătorilor din estul Moldovei și dintr-o mare parte a Munteniei, în vreme ce aproape toată Oltenia, nordul și estul Munteniei, sudul Basarabiei și partea vestică a Moldovei s-au evidențiat prin ponderi sub media țării.

Prez vot complex 1884-1918 ok

Figura 6

 

Ultima subperioadă antebelică scoate în evidență o prezență la vot peste medie în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul Munteniei și în Oltenia. Pe de altă parte, vestul Olteniei, nordul Moldovei și sud-estul Munteniei s-au caracterizat, în general, prin valori inferioare mediei naționale. Același comportament l-au manifestat și alegătorii dobrogeni, prezenți doar la două scrutinuri parlamentare (1912 și 1914). Se conturează, deja, un absenteism evident în Capitală, devenit regulă, atât în perioada interbelică, cât și după al doilea Război Mondial.

În toamna anului 1917 s-au desfășurat în Basarabia alegerile pentru Sfatul Țării, legislativul de la Chișinău care a decis în ianuarie 1918 proclamarea Independenței Republicii Democratice Moldovenești, marcând desprinderea de Rusia și, apoi, în 27 Martie/9 Aprilie 1918 a hotărât Unirea cu România. În noiembrie, același an, au fost desemnate prin vot Congresul General al Bucovinei (care a decis la 15/28 Noiembrie, la Cernăuți, Unirea acestui ținut cu Țara) și Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, care, de asemenea, a hotărât, la 18 Noiembrie/1 Decembrie, integrarea în cadrul statului român a regiunilor de la vest de Carpați.

Prez vot parl 1917-1918-ok

Figura 7

 

În condiții de război și de tulburări social-politice, prezente în întreaga Europă, participarea la vot nu avea cum să atingă valori ridicate. În Basarabia, la momentul votului, o parte din locuitorii cu drept de vot ai regiunii se găseau, ca militari în armata rusă, dislocați în diverse alte zone. În Bucovina, alături de români, și-au exercitat dreptul de vot germanii, polonezii și ucrainenii, dar nu și reprezentanții celorlalte etnii (de exemplu, evreii), iar în Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș, unde au putut vota și femeile, au avut dreptul de a delega reprezentanți la Alba Iulia doar românii cu drept de vot. În aceste condiții, pe ansamblul regiunilor care s-au unit cu România în 1918, prezența la vot a depășit, cu puțin 50%. Valori mai ridicate s-au consemnat în sudul Bucovinei, în nordul și sudul Transilvaniei, în vreme ce, în zonele în care elementul românesc deținea ponderi modeste (județele Bichiș și Cenad, din vestul Crișanei sau unitățile administrative din estul Transilvaniei), participarea la urne a fost extrem de modestă.

 

NOTE:

[1] Din acest motiv, am inclus în această parte a lucrării, hărți referitoare doar la trei intervale: cea interbelică, cea comunistă și cea postdecembristă. Dintre acestea, semnificative, prin dinamica indicatorilor electorali sunt doar prima și ultima, scrutinurile comuniste caracterizându-se prin valori (oficiale) aproape de 100%. Ambele au ca principale trăsături desemnarea aleșilor prin vot universal și participarea la viața politică a unei mari diversități de formațiuni politice și candidați independenți. Dacă pentru perioada antebelică nu dispunem de informații legate de prezența la vot, perioadele autoritare/totalitare, caracterizate prin lipsa alternativei politice de ales (exista doar „partidul unic”) și cvasiunanimitatea (oficială) a participării la vot nu permit, tocmai din aceste motive, evidențierea obiectivă a unor particularități crono-spațiale.

[2] În cadrul materialelor cartografice din această parte, consacrată participării alegătorilor la diferitele scrutinuri, au fost utlizate următoarele abrevieri: prez vot % parl = prezența la vot la alegerile parlamentare, prez vot % pleb = prezența la vot la plebiscit, prez vot % loc = prezența la vot la alegerile locale, prez vot % ref = prezența la vot la referendum, prez vot % PE = prezența la vot la alegerile pentru Parlamentul European, prez vot % p  = prezența la vot la alegerile prezidențiale (t1 = turul întâi, t2 = turul al doilea). Toate valorile sunt în format procentual.

[3] Excepțiile de la această regulă s-au manifestat doar în situațiile când manifestarea opțiunii electorale a fost tulburată (și) de ingerințe străine. Astfel, amestecul extern – al Austriei și Imperiului otoman – a generat protestul prin neprezentarea la vot la alegerile, falsificate, pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei din iulie 1857. Această atitudine și publicarea dovezilor fraudelor, au dus la anularea scrutinului. De asemenea, la jumătatea anului 1918, Guvernul Marghiloman a organizat alegeri, pe care conservatorii le-au câștigat categoric, noul Parlament având ca principală sarcină aprobarea înrobitoarei păci cu Puterile Centrale. Faptul că în mai bine de jumătate din teritoriul Vechiului Regat alegătorii urmau să voteze în regim de ocupație a „centralilor” a generat o reacție de protest prin neprezentarea la urne. Parlamentul ales la începutul verii anului 1918 a avut, de fapt, o existență efemeră, fiind dizolvat de regele Ferdinand în octombrie.

[4] Neîmplinirea unei mari părți a promisiunilor electorale, dezamăgirea față de clasa politică și absența unei/unor opțiuni politice credibile au îndepărtat, treptat, mai mult de jumătate din electorat de urnele de vot.

[5] Chiar dacă Unirea celor două state românești s-a produs în 1859, iar din punct de vedere politic, unificarea administrativă a avut loc în 1862, am raportat toate datele (atât referitoare la prezența la vot, cât și la preferințele electorale și/sau reprezentarea parlamentară) la media viitorului stat român, format în 1859.

[6] Cristian Preda, Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent, Editura Polirom, Iași, 2011, p. 75.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Particularități de geografie politico-electorală în spațiul românesc (I)*. Sâmbătă, ian. 27 2018 

 1. Repere geopolitice europene (1830-2017).

Modernizarea vieții economico-sociale și politice, precum și a societății românești a stat, după Revoluția franceză de la 1789, sub semnul influenței pe care evoluțiile economice, sociale și politice de pe continentul european le-au avut asupra spațiului românesc. Astfel, o primă consecință a fost Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821, care a avut ca efect revenirea la domniile pământene. Apoi, în urma conflictului ruso-turc, încheiat prin pacea de la Adrianopol (1829) s-au produs alte schimbări, care au însemnat accelerarea ritmului modernizării societății românești. Astfel, a fost asigurată libertatea navigației pe Dunăre, inclusiv pentru ambarcațiuni moldo-muntene, sub pavilion național, românesc. De asemenea, Principatele Dunărene obțineau libertatea schimburilor comerciale, îngrădită până atunci de monopolul otoman. Înalta Poartă a retrocedat Țării Românești raialele Brăila, Giurgiu și Turnu. Un ultim efect de subliniat este înființarea, prin prevederile Regulamentului Organic, elaborat sub supravegherea și cu implicarea generalului țarist Pavel Kiseleff, a Adunărilor Obștești, practic primele parlamente alese prin vot ale Principatelor Române.

           

1.1. Poziția geopolitică a Principatelor Dunărene în Europa în prima parte a secolului al XIX-lea (1830-1848).

În acest context, configurația geopolitică a Europei către mijlocul veacului al XIX-lea a cunoscut și ea schimbări importante. Astfel, în urma Războiului antiotoman, sprijinit și de puterile europene, apare, la 1829, tot în urma păcii de la Adrianopol, primul stat independent în Balcani – Grecia[1]. De asemenea, Poarta recunoaște și autonomia Serbiei (căreia i se atribuie, în 1832, și zona Timocului), ca și cea Principatelor Dunărene. La 1830, în urma unei mișcări anti-olandeze, partea de sud a Țărilor de Jos devine independentă sub numele de Belgia. State independente se regăseau mai ales în partea vestică a continentului – Franța, Regatul Unit (care, însă, avea în componența sa și Irlanda), în Peninsula Iberică (Spania și Portugalia) și în partea sa nordică – Danemarca (aceasta controlând și Islanda) și Regatul Suediei și Norvegiei. Partea mediană era extrem de fragmentată, între numeroase state, fie germane (cu un început de apropiere în cadrul Confederației germane), fie italiene. În același timp, cea mai mare parte a centrului, estului și sud-estului „bătrânului continent” se găsea sub dominația Imperiului habsburgic, a Imperiului țarist și a Imperiului otoman.

Europa geopolitica 1830

Figura 1

 

1.2. Poziția geopolitică a Principatelor Române/României în Europa la mijlocul veacului al XIX-lea (1848-1866).

Mijlocul veacului nu aduce prea multe modificări ale hărții politice a Europei, deși efectele Revoluției europene de la 1848 se vor face repede simțite. Înfăptuirea dezideratelor de unire ale românilor, italienilor și germanilor, cerută în anii revoluționari 1848-1849,  se va face, prin mijloace politice după 1856. Primii au fost românii, care au făcut un prim pas, la 1859, când, prin alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn în ambele principate, a luat naștere statul modern român. Acesta rămânea, însă, autonom, încă, față de Poarta otomană și avea mai mult de jumătate din teritoriul dorit în stăpânirea imperiilor vecine (otoman, țarist și austriac). Totuși, Conferința de pace de la Paris (1856), convocată în urma Războiului Crimeei, a acordat Moldovei partea de sud a Basarabiei. Vor urma italienii și germanii, procesul de unificare încheindu-se, în linii mari, în anul 1871. Totuși, și pentru italieni rămâneau o serie de ținuturi aflate sub dominație străină (habsburgică), în timp ce statul german modern a înglobat și teritorii cu populație ne-germană (în special poloneză).

Europa geopolitica 1860

Figura 2

 

1.3. Europa în ultima treime a secolului al XIX-lea și în primii ani ai secolului al XX-lea (1867-1905).

Ultima parte a secolului a adus mai multe modificări ale hărții politice a continentului. Pentru a se salva de la dezmembrare, împăratul austriac acceptă să îi coopteze la conducerea treburilor Imperiului și pe maghiari, statul devenind, astfel, Austro-Ungaria. După mai multe revolte antiotomane, în 1877 se declanșează un nou conflict ruso-otoman, în care, în scurt timp, va intra și România. Otomanii, înfrânți, cer pace.

Conferința de pace, convocată la Berlin, sancționează mai multe schimbări ale realităților politice est-europene, multe în favoarea statelor și popoarelor din zonă, dar și unele favorabile imperiilor țarist și austro-ungar. Astfel se recunoaște independența Muntenegrului, Serbiei și României, în timp ce Bulgaria și Rumelia devin principate autonome față de Imperiul otoman.

Pe de altă parte, Imperiul țarist obține reîncorporarea sudului Basarabiei de la România (deși se angajase, în 1876, să respecte integritatea teritorială a statului român), oferindu-i acesteia Dobrogea[2], veche provincie românească, ocupată de otomani la începutul secolului al XV-lea[3]. Grecia obține Tesalia, tot de la Imperiul otoman. De asemenea, Conferința berlineză acordă „în administrație” austro-ungară Bosnia-Herțegovina, provincie rămasă, oficial, în componența Imperiului otoman. Pe de altă parte, la începutul secolului trecut (1901), Norvegia se separă de Suedia.

Europa geopolitica 1880

Figura 3

 

1.4.Europa în preajma primului Război Mondial (1905-1914).

Ultimul deceniu de pace din ceea ce s-a numit „la belle epoque”, a fost dominat, pe de-o parte de „criza macedoneană” și pe de alta – de cea marocană. Prima a opus statele balcanice independente – Grecia, Muntenegru, Serbia, Bulgaria – Imperiului otoman. „Mărul discordiei” l-au constituit ultimele teritorii europene pe care Sublima Poartă le mai ocupa, între acestea, cel mai important fiind Macedonia. Spre finalul secolului al XIX-lea și la începutul celui următor, Imperiul otoman a încercat aplicarea unor reforme, fiind zguduit și de conflicte interne – între acestea cel mai important fiind „mișcarea junilor turci”. Cu toate acestea, în Balcani au continuat tulburările, de acestea nefiind străine statele balcanice vecine, care mai aveau conaționali în componența provinciilor europene ale imperiului. În 1908, Bulgaria se unește cu Rumelia și își proclamă independența. În același an, Austro-Ungaria anexează Bosnia-Herțegovina, provincie aflată, formal, în componența Porții.

Europa geopolitica 1910

Figura 4

 

 

Ulterior, statele balcanice se aliază, iar în 1912 izbucnește primul Război Balcanic. Imperiul otoman este înfrânt, dar, la delimitarea teritoriilor cucerite, foștii aliați încep să se certe. Acest lucru duce la reconfigurarea alianțelor, cel de-al doilea Război Balcanic aducând împreună Grecia, Serbia, Imperiul otoman și România, toate împotriva Bulgariei. Aceasta din urmă este repede învinsă. Pacea se semnează la București, în august 1913. Serbia și Muntenegrul își împart Sangeacul, prima, alături de Grecia și Bulgaria obțin diverse părți din Macedonia, o mare parte a Traciei trece în componența Bulgariei și a Greciei, în vreme ce, drept compensație a faptului că teritorii macedonene cu populație aromână au intrat în componența Bulgariei, România obține de la aceasta ceea ce Rusia refuzase să-i acorde la 1878: sudul Dobrogei (Cadrilaterul). Pe de altă parte, Albania își proclamase independența în 1912, act recunoscut imediat de România, ceea ce a împiedicat Grecia și Serbia să o împartă între ele[4]. Totuși, Serbia a obținut Kosovo-Metohija, ținut cu o importantă minoritate albaneză, considerat, însă, de către sârbi, leagănul statului lor medieval.

Al doilea conflict, deși nu s-a produs în Europa, ci în nord-vestul Africii, a grăbit definitivarea alianțelor ce aveau să se înfrunte câțiva ani mai târziu. Astfel, în Europa Centrală se conturase un nucleu, al Puterilor Centrale, format din Reichul german și monarhia dualistă austro-ungară. La această alianță aderaseră Italia și România[5]. Ambele nu vor intra, însă, în război de partea aliaților, ci în tabăra opusă, cea a Antantei, constituită din Regatul Unit, Franța și Imperiul țarist. Scopul alianțelor nu mai era extinderea cuceririlor pe continent, ci împărțirea coloniilor în restul lumii.

 

1.5. Europa în vremea primului Război Mondial (1914-1918).

Primul Război Mondial a fost o consecință a actului austro-ungar din 1908: anexarea Bosniei-Herțegovina. Atentatul studentului sârb Gavrilo Prinkip asupra cuplului moștenitor al tronului monarhiei bicefale a avut ca reacție o listă de cereri aproape inacceptabile de către orice stat independent. Totuși, Serbia a cooperat cu Austro-Ungaria, dar nu cât considerau reprezentanții Vienei că ar fi trebuit. În aceste condiții, în toiul verii anului 1914, a început „Războiul cel mare”. Declarația de război a Austro-Ungariei a dus, imediat la replica Antantei, care, în semn de sprijin pentru mica Serbie, a declarat război monarhiei bicefale. Germania, la rândul ei, a declarat război Antantei. Italia și România[6], oficial aliate ale Puterilor Centrale, au ales neutralitatea. Războiul, declanșat în Europa, a devenit, rapid, un conflict mondial, deoarece 3 dintre beligeranți – Marea Britanie, Franța și Germania – aveau întinse imperii coloniale. Pe de altă parte, în afara altor state europene, intrate în conflict de o parte sau alta – Imperiul otoman, Bulgaria – de partea Puterilor Centrale, Muntenegru, Grecia, Italia, Belgia, Portugalia, România – în tabăra Antantei, războiul a adus, pentru prima dată, implicarea pe continent a unor state din afara acestuia, evenimentul cel mai demn de consemnat fiind intrarea în război a Statelor Unite, tot de partea Antantei (1917).

Anul 1917 a adus și un alt eveniment-surpriză, care a dus nu doar la schimbarea, temporară, a sorților de izbândă pe frontul de est în favoarea „Centralilor”, ci la reconfigurarea geopolitică a Europei central-estice pentru mai bine de jumătate de veac: Revoluția bolșevică din octombrie. După ce, în februarie 1917, avusese loc o revoluție burghezo-democratică, a doua, cea bolșevică, a dus la ieșirea din război a Rusiei, pe de-o parte, dar și la șansa multor popoare asuprite de Imperiul țarist de a găsi drumul spre libertate. Este ceea ce au și făcut finlandezii, estonii, letonii, lituanienii, polonezii și românii basarabeni. Au reușit, dar doar pentru scurt timp, armenii și georgienii, reîncorporați, câțiva ani mai târziu tot de Imperiu, dar de această dată numit sovietic.

Vremelnic învingătoare pe frontul de est, Puterile Centrale au intrat în colaps în toamna anului 1918. Un colaps ce a dus la prăbușirea tuturor celorlalte imperii europene. Pe ruinele acestora s-au întregit sau au apărut, mai ales în Europa Central-Estică, mai multe state. Astfel, s-au extins teritorial România[7], Franța, Italia și Regatul sârbilor, croaților și slovenilor. Au apărut, ca state independente, Polonia, Cehoslovacia, dar și Germania, Austria, Ungaria sau Turcia. De asemenea, cea mai mare parte a insulei irlandeze s-a desprins de Regatul Unit, constituind Republica Irlanda.

Europa geopolitica 1914-1918

Figura 5

 

1.6. Europa interbelică (1919-1938).

Conferința de pace de la Paris (1919-1920) nu a reușit nici să mulțumească pe toată lumea – nici măcar dintre învingători – și nici să aducă mult-dorita pace, decât pentru aproximativ două decenii. Acest lucru nu s-a datorat doar frustrărilor celor învinși (Germania, Ungaria, Bulgaria) sau ale unora dintre învingători (Italia), ci și slăbiciunii statelor de la care Europa s-a așteptat să păstreze pacea: Marea Britanie și Franța. Apariția statului comunist sovietic a concentrat atenția Europei nu spre pericolul unui război care putea duce nu doar la instaurarea altui regim totalitar – cel puțin la fel de rău precum cel din Uniunea Sovietică –, ci a avut drept consecință, pe lângă pierderile umane și pagubele ce apar în orice război, exterminarea a milioane de oameni.

A fost înființată Societatea Națiunilor, cu sediul la Geneva, primul organism mondial menit să păstreze pacea și să asigure medierea, pe cale negociată, a diferendelor între state. S-a încercat crearea unor sisteme de alianțe, dar atât măsurile adoptate de Societatea Națiunilor – de pildă sancțiunile votate împotriva Italiei care atacase Abisinia (încălcate de mai multe state) – cât și tratatele de pace și sistemele de alianțe defensive – cum au fost și Mica Antantă[8] (Înțelegere), formată în 1920 de Cehoslovacia, România și Iugoslavia sau Înțelegerea Balcanică, creată în 1934 de Turcia, Grecia, Iugoslavia și România – nu au putut împiedica ofensiva forțelor revanșarde, revizioniste.

Europa geopolitica 1930

Figura 6

 

 Acestea au găsit un teren favorabil de manifestare și datorită marii crize economice din anii 1929-1933. Poate nu este întâmplător faptul că, tocmai la finele acestei crize, a venit la putere Hitler în Germania. Deja se instauraseră regimuri dictatoriale sau autoritare în Italia, Ungaria, Portugalia, etc, dar Germania era cel mai însemnat dintre statele învinse în primul Război Mondial, cu un important potențial demografic, economic și militar.

Pe lângă acțiunile represive în plan intern – împotriva evreilor sau a politcienilor de stânga – regimul lui Hitler a devenit tot mai agresiv și pe plan extern, beneficiind și de atitudinea concesivă, conciliatoristă a Marii Britanii și a Franței. Acțiunile au vizat, rând pe rând, reocuparea zonei demilitarizate renane (1936), încorporarea Austriei – Anschluss (1938), anexarea regiunii sudete și transformarea Cehiei într-un „protectorat” german (1938-1939). În paralel cu acțiunile Germaniei se desfășurau și ințiativele revizioniste ale Italiei (atacarea Abisiniei, ocuparea Albaniei), ale Ungariei și chiar ale Poloniei (care au fost copărtașe la destrămarea Cehoslovaciei)[9].

Europa interbelică a fost o arie unde s-au înfruntat democrația cu regimurile dictatorial-totalitare. Europa democratică interbelică a pierdut. Atât în fața regimurilor de extremă dreaptă – pe care a avut puterea să le înlăture (dar numai după încă o conflagrație mondială) – cât și, mai ales, în fața celor de extremă stânga. Concesiile făcute de marile puteri democratice occidentale – care au dus la sacrificarea Austriei și Cehoslovaciei – n-au orientat regimul nazist spre atacarea U.R.S.S. (nu în prima fază), ci tocmai a regimurilor democratice vestice.

 

1.7. Europa în timpul celui de-al doilea Război Mondial (1939-1945).

În prima parte a anului 1939, revendicările teritoriale ale Reichului nazist păreau a fi fost satisfăcute. Aceasta părea să fie opinia printre britanici și francezi. Și totuși… Lumea nu știa că, la 23 august, se semnase un protocol secret germano-sovietic, ce prevedea împărțirea Europei Central-Estice între cele două state. La începutul lunii septembrie, Germania a atacat Polonia[10], pe care, după aproximativ 3 săptămâni, și cu concursul proaspătului aliat „de conjunctură”, Uniunea Sovietică, a desființat-o ca stat independent. Britanicii și francezii au declarat război Germaniei, dar ceea ce a urmat s-a numit „Războiul ciudat”… Peste câteva luni, a venit rândul celuilalt totalitarism să atace o țară independentă: Uniunea Sovietică a atacat Finlanda. Contrar așteptărilor, în așa-numitul „Război de iarnă”, mica Finlandă a rezistat eroic colosului bolșevic. A fost nevoită, până la urmă, să cedeze Karelia.

Vara anului 1940 a adus nu doar „Războiul-fulger” german în vestul Europei ci și prăbușirea frontului de vest: Parisul a fost ocupat de naziști în iunie, după ce frontul rezistase doar câteva săptămâni. Marea Britanie rămăsese singură și, aproximativ un an, a rezistat. Căderea Franței a însemnat și momentul punerii în practică a ultimatumului sovietic la adresa României. Cu doar câteva săptămâni mai devreme, țările baltice „se uniseră” în mod „pașnic” cu U.R.S.S.. Rămasă singură, România a cedat nu doar Basarabia, ci, drept „compensație” pentru cei 22 de ani de „ocupație” românească la est de Prut și în numele „majorității covârșitoare” ucrainene din această zonă, i s-a luat și nordul Bucovinei și, „din greșeală” și nord-vestul județului Dorohoi, cunoscut, de atunci, sub numele de ținutul Herței. După doar două luni, un „diktat” semnat la Viena, prin „medierea” Germaniei naziste și a Italiei fasciste, dădea Ungariei partea nordică a Ardealului. La începutul lunii următoare, printr-un acord semnat la Craiova, Bulgaria încorpora sudul Dobrogei. România a pierdut în nici 3 luni, fără a trage nici un foc de armă, o treime din populație (din care peste jumătate erau români) și din teritoriul național.

Europa geopolitica 1939-1945

Figura 7

 

În primăvara anului următor s-a aplicat „scenariul cehoslovac” și pentru Iugoslavia. Din fosta Cehoslovacie mai rămăsese doar Slovacia, ca stat independent, amputată, însă, de Ungaria. Iugoslavia a acceptat, inițial, în martie, cu intenția de a evita dezmembrarea, aderarea la Axa Roma-Berlin-Tokyo. Guvernul de la Belgrad a fost, însă, răsturnat, fapt ce a atras invazia din partea Germaniei, Italiei, Bulgariei și Ungariei. România nu a intervenit în conflict[11]. Au rezultat o Croație independentă – dar amputată de Italia, teritoriile slovene împărțite între germani și italieni, Macedonia și unele mici zone de graniță din est anexate de Bulgaria, Kosovo încorporat la Albania, deja colonie italiană și teritorii din nordul Serbiei anexate fie de Ungaria, fie transformate în protectorat german.

În iunie, sprijinit de Italia, România, Finlanda, Ungaria, Slovacia, Hitler, uitând ce pățise Napoleon în 1812, dar și Kaiserul în primul Război Mondial, a atacat Uniunea Sovietică. După izbânzile inițiale, a venit rândul „generalului iarnă” din stepele rusești să facă ravagii. Succesele au fost înlocuite, din 1943, cu eșecuri. Între timp, Italia a capitulat, deși Mussolini, recuperat de germani, mai controla nordul țării. În vara anului 1944, aliații – de partea cărora intrase, din decembrie 1941, și Statele Unite – au debarcat în Normandia redeschizând frontul occidental. Cam în aceeași perioadă România a trecut de partea Națiunilor Unite. Sistemul militar german din Balcani s-a prăbușit. În mai 1945 Germania a capitulat.

 

1.8. Europa după al doilea Război Mondial (1945-1989).

S-a spus despre finalul celui de-al doilea Război Mondial, că aliații occidentali „au câștigat războiul, dar au pierdut pacea”. Marele învingător al Conferinței de pace de la Paris (1946-1947) a fost Uniunea Sovietică. Aceasta dobândea din partea democrațiilor vestice nu doar recunoașterea achizițiilor teritoriale obținute prin protocolul secret din 1939 cu Germania nazistă („pactul Molotov-Ribentropp”), ci și întinse zone de influență în partea central-estică a continentului, unde, în anii 1945-1948, s-au instaurat, cu concursul Moscovei, regimuri de „democrație populară”). Pacea postbelică nu aducea doar încetarea ostilităților, ci și, mai ales, divizarea continentului, prin partea sa mediană, de către ceea ce, imediat după finalul conflictului, Winston Churchill a considerat a fi „cortina de fier”. Începuse „Războiul Rece”.

Dacă după primul Război Mondial Statele Unite se retrăseseră în „izolaționismul” propriu, de această dată au fost inițiate mai multe acțiuni, coordonate sau încurajate de americani, vizând, în prima fază, oprirea „expansiunii bolșevice” spre vestul Europei, iar, ulterior, o politică de „încercuire” prin alianțe politico-militare și o competiție „pașnică” în dotări militare cât mai moderne cu Uniunea Sovietică și aliații săi. Așa se explică punerea în practică a „planului Marshall”, menținerea bazelor militare americane în vestul Europei, crearea N.A.T.O. și încurajarea cooperării între democrațiile europene, care, de această dată, să nu mai evite Germania (sau ce rămăsese democratic din ea, fiindcă în partea estică se crease, sub control sovietic, R.D. Germană). În acest context, în 1952, se înființează Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului – C.E.C.O., având ca semnatari Franța, R.F. Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia. După doar 5 ani, prin Tratatele de la Roma, aceasta se transformă în Comunitățile Europene. La aceasta vor adera, succesiv, Marea Britanie, Irlanda, și Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania și Portugalia (1986).

Dincolo de „cortina de fier”, unitatea „de monolit” în jurul Uniunii Sovietice se destramă repede sau dă semne că au apărut fisuri. Mai întâi se conturează diferendul cu Iugoslavia lui Tito, care decisese să aleagă „calea iugoslavă” de „construire a socialismului”. În 1953 moare Stalin: apar tulburări în R.D. Germană, în Polonia și în Ungaria (aici fiind nevoie de intervenția armatei sovietice pentru reprimarea revoluției populare). Albania se distanțează de Moscova, apropiindu-se, inițial, de Beijing, după care se izolează aproape complet. În 1968, „primăvara de la Praga” este curmată de tancurile Pactului de la Varșovia (cu excepția notabilă a României). România urmează, în distanțarea de Moscova, „modelul iugoslav”, dar numai până la un punct, treptat regimul de la București transformându-se, sub conducerea lui Ceaușescu, în unul național-comunist, dominat de „cultul personalității” la adresa „Conducătorului iubit”. În anii ’80 se produc tulburări în Polonia, fiind necesară intervenția armatei.

Între timp, în 1985, este ales un nou conducător al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov. Este tânăr și a venit la putere cu gândul de a reforma societatea sovietică și de a lăsa mai multă libertate și statelor socialiste aliate. Din ce în ce mai frecvent se aude despre „perestroika” și „glasnost’”. Dacă în U.R.S.S. s-a trecut la reforme, este timpul ca și Europa Central-Estică să facă ceva. Începutul îl face Solidaritatea poloneză, care ajunge în fruntea primului guvern preponderent necomunist din istoria postbelică a Poloniei. Se întâmpla în august 1989. U.R.S.S. nu intervine. În toamnă, Ungaria anunță renunțarea la conducerea țării de către „partidul unic” comunist, și, după aniversarea semicentenarului R.D. Germane, sub presiunea miilor de oameni, „zidul Berlinului” se prăbușește. Urmează căderea „cortinei de fier”: rând pe rând, regimurile comuniste din Cehoslovacia, Bulgaria și România se prăbușesc.

Europa geopolitica 1970

Figura 8

 

1.9. Europa la cumpăna dintre milenii (1990-2017).

Revenirea Europei central-estice la democrația multipartită și la economia de piață nu este chiar așa de ușoară și nici lipsită de tulburări. Anul 1990 aduce primele semne că și Albania va renunța la socialism, dar și tulburări inter-etnice în Iugoslavia și în România (unde intervin și minerii în sprijinul regimului de la București). Spre sfârșitul anului se produce reunificarea Germaniei. În anul următor începe dezmembrarea Iugoslaviei, din cadrul căreia doar Slovenia a avut parte de o desprindere relativ calmă. Procesul a cunoscut și faze de conflict acut, în Croația, Bosnia-Herțegovina sau Kosovo, dar și un început de război interetnic în Macedonia (între forțele guvernamentale și albanezi), repede aplanat. După ce inițiase „perestroika” și devenise primul președinte al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov a fost arestat de puciștii antireformiști. Este eliberat, dar Uniunea Sovietică suferă o implozie (1991) care face ca Gorbaciov să rămână și singurul președinte pe care l-a avut statul sovietic.

Europa geopolitica 2008

Figura 9

 

În 1992 Comunitățile Europene devin Uniunea Europeană. De asemenea, devine limpede faptul că cehii și slovacii vor continua să meargă separat, fapt confirmat de „divorțul pașnic” de la începutul anului următor. În anii următori vor adera la Uniunea Europeană Austria, Finalnda și Suedia (1995-1996). Sunt recunoscute ca parteneri în negocierile de aderare la U.E. (dar și la N.A.T.O.) o mare parte dintre statele foste comuniste. Astfel, în 2004, se produce cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Au aderat Malta, Cipru, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. Acestea au fost urmate, în 2007, de România și Bulgaria, iar în 2013 – de Croația, astfel încât, la peste 5 decenii de la fondare, organizația pan-europeană numără 28 de state membre. Situația (geo)politică a României a devenit una complexă, atât în urma agresiunii forțelor rusofone în Ucraina (din 2014), a instabilității politice din Republica Moldova, cât și ca urmare a afluxului de imigranți din Orientul Apropiat și Mijlociu și din nordul Africii înspre Europa.

 

1.10. Concluzii.

Putem conchide că, în cursul îndelungatei evoluții istorice, spațiul românesc a cunoscut mai multe etape de (re)racordare la nivelul superior al civilizației europene, întrerupte de etape în care, mai ales datorită unor factori externi, acest proces a fost stopat. Astfel, societatea traco-geto-dacică se racordează la ritmurile europene greco-romane, din vremea lui Dromichaites și Burebista, până la Decebal, perioadă continuată cu transformarea unei mari părți a Daciei în provincie romană. Această etapă este întreruptă, în spațiul nord-dunărean, de retragerea aureliană (275 d.Hr.), iar la sud de fluviu – în anul 602 d. Hr., când limes-ul roman se prăbușește sub atacurile slavilor.

Această întrerupere durează până în secolele XIII-XIV, când se formează primele voievodate românești independente, Țara Românească (1300) și Moldova (1359). Și a doua etapă este întârziată și chiar oprită, în principal de către Imperiul otoman (din secolul al XV-lea), care le impune Țărilor Române plata tributului (situație generalizată în veacul al XVII-lea) și trimite, vreme de circa un secol, domnitori fanarioți. Decăderea otomanilor este folosită, într-o primă fază, de statele vecine, care reușesc să anexeze teritorii românești (Imperiul habsburgic încorporează Transilvania, Banatul și Bucovina, vremelnic și Oltenia, iar Imperiul țarist – Basarabia).

După revoluția condusă de Tudor Vladimirescu (1821) începe a treia etapă de modernizare a societății românești[12], care culminează, în 1918, cu unificarea celei mai mari părți din pământurile locuite de români. Odată cu instaurarea dictaturii regale și cu amestecul străin în treburile țării (1938-1945), România este amputată și i se impune chiar un model politico-economic străin de voința sa (cel comunist, instaurat și datorită ocupației sovietice).

Căderea regimului comunist, în 1989, a deschis calea spre cea de-a patra etapă, care a urmărit, în prima sa fază, aderarea țării la N.A.T.O. și Uniunea Europeană. Urmează reîntregirea țării și ridicarea nivelului de trai al unei cât mai mari părți dintre cetățenii României cât mai aproape de nivelul Uniunii Europene.

 

NOTE:

[1] Independență de facto avea și micuțul Muntenegru, dar aceasta va fi recunoscută oficial abia la Conferința de pace de la Berlin (1878).

[2] Refuzul principelui Carol I al României de a accepta pretențiile rusești a dus, pe lângă amenințările țariste, și la „pedepsirea” României, căreia i s-a acordat, astfel, doar jumătatea nordică a Dobrogei, restul rămânând principatului autonom bulgar. La vremea respectivă, cel mai important element etnic între Dunăre și Marea Neagră era cel turco-tătar, urmat de cel românesc, prezent mai ales în nord, dar și în tot lungul malului drept al Dunării (unde se găseau comunități românești vechi, ale așa-numiților dicieni, care aveau strânse legături cu Moldova și Muntenia) și chiar și spre mare – prin numeroșii păstori, în special ardeleni, veniți la iernat. Primele școli și biserici pentru creștini le deschide Imperiul otoman, la jumătatea veacului, pentru români – inclusiv o școală la Silistra. Existau și comunități de bulgari, greci, armeni, lipoveni, germani, etc.

[3] Din memoriile lui Carol I reiese intenția României de a încorpora și zona Vidinului, dar această intenție nu s-a materializat, din cauza refuzului Austro-Ungariei. Pe de altă parte, după apariția Bulgariei, ca principat autonom, Guvernul de la Sofia i-a propus conducătorului României realizarea unei uniuni personale, prin preluarea coroanei principatului bulgar, adică realizarea unei „Româno-Bulgarii”, după exemplul Austro-Ungariei (în anul 1886). Carol I a declinat oferta, mai ales datorită faptului că noul stat bulgar era tributar Imperiului otoman, situație din care România tocmai scăpase, dar și din cauza opoziției Imperiului țarist și a Austro-Ungariei (I. Nistor – Istoria Românilor, vol. II, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2003, p. 171). Despre opoziția austro-ungară față de intenția românilor de a încorpora Vidinul amintește și N. A. Constantinescu – Chestiunea timoceană, p. 80.

[4] După o scurtă perioadă de „îngheț” în relațiile directe, după proclamarea Independenței României și participarea sa la campania antiotomană din Balcani, relațiile româno-otomane s-au normalizat, iar Poarta a găsit în România cel mai important aliat în păstrarea statu-quo-ului teritorial balcanic. Acest fapt ar fi fost singura garanție că minoritatea românofonă – aromâni și meglenoromâni – concentrată în Macedonia, ar fi beneficiat, în continuare, de dreptul de a învăța și a se ruga în limba sa, realitate garantată de Imperiul otoman (în ciuda protestelor Greciei, care susținea și atunci, ca și astăzi, că aromânii și meglenoromânii sunt „greci latinizați”). Minoritatea românofonă macedoneană a beneficiat la începutul secolului trecut chiar și de reprezentare parlamentară, la Istanbul. În condițiile acutizării „crizei macedonene” și a izbucnirii primului conflict balcanic, România a sprijinit proclamarea Independenței albaneze, în speranța că sqhiptarii îi vor coopta la conducere și pe aromâni (acest lucru nu s-a întâmplat). Prin Pacea de la București din 1913, România, care a evitat să revendice teritoriile aromânești, a obținut respectarea dreptului minorității românofone din Macedonia la școală și biserică în limba națională (prevederea a fost încălcată sistematic de către toți semnatarii și chiar neaplicată – de către Bulgaria).

[5] Aderarea României la această alianță fusese dorită în primul rând de Regele Carol I, german de origine, dar a avut și scopul de a evita o izolare politică externă a țării după tensiunile apărute în relațiile cu Rusia. Totuși, tratatul de aderare a rămas secret, fiind cunoscut doar de către cei care au ajuns în fruntea Guvernului român. Tensiunile cu Austro-Ungaria, generate de „Războiul vamal” de la finele secolului al XIX-lea, dar, mai ales, nerespectarea drepturilor românilor din monarhia bicefală, au dus la distanțarea treptată a țării de această alianță, coroborată și cu normalizarea raporturilor cu rușii.

[6] Chiar dacă aproape toți politicienii români convocați de Carol I la Consiliul de Coroană de la Sinaia au optat pentru această soluție, mâhnindu-l pe bătrânul suveran, aceștia aveau dreptate: România era obligată să ajute Austro-Ungaria (sau Germania) doar dacă aceasta era atacată. Or, cea care atacase fusese chiar monarhia austro-ungară.

[7] N. A. Constantinescu – Chestiunea timoceană, București, 1941, p. 80. Delegația Ligii pentru liberarea românilor din Timoc, condusă de dr. Atanase Popovici (Furnică) a pledat, la Conferința de Pace de la Paris, fără succes, pentru integrarea regiunii de est a Serbiei, locuită majoritar de români, în componența României.

[8] După încoronarea ca rege a lui Carol al II-lea (iunie 1930), regentul Horthy al Ungariei a trimis un emisar la București, cu propunerea ca șeful de stat al României să preia și coroana Ungariei. Mihai, fost rege sub regență (1927-1930), devenit Mare Voievod de Alba Iulia, ar fi domnit, în numele regelui Carol al II-lea, pe tronul maghiar. Ideea nu a fost materializată, atât din cauza spiritului revanșard al Ungariei interbelice la adresa vecinilor, cât și, mai cu seamă, datorită existenței Micii Antante (realizarea unei „Româno-Ungarii” ar fi fost percepută de către Cehoslovacia și Iugoslavia ca o amenințare la adresa lor).

[9] Consecventă cu cea mai mare strictețe în poziția favorabilă menținerii statu-quo-ului teritorial rezultat prin sistemul de tratate elaborat de Conferința de pace de la Paris (1919-1920), România a refuzat categoric să participe la acțiunea de dezmembrare a statului cehoslovac, deși două treimi din Maramureșul istoric, situate la nord de Tisa, unde locuiește și o comunitate românească, fuseseră atribuite statului vecin. În acest sens, România a refuzat și invitația Poloniei, dar și cererea de „unire” formulată de liderii ucrainenilor din zonă, de teama anexării ei la Ungaria. Pe de altă parte, se verifică, încă o dată, vechea zicală românească, „să nu te bucuri de răul altuia”, zicală ce se aplică, în acest caz, foarte bine Poloniei, desființată ca stat în anul următor.

[10] Deși România își declarase neutralitatea încă de la începutul conflictului germano-polonez, autoritățile au acordat sprijin statului vecin, atât în ceea ce privește găzduirea refugiaților, a unei părți a armatei și a conducătorilor statului polonez, cât și prin permisiunea ca valorile băncii centrale poloneze să tranziteze țara către un stat occidental. Această atitudine explică asasinarea premierului Armand Călinescu de către legionari, la ordinul Berlinului.

[11] Tot în spiritul sistemului de tratate semnate la Conferința de pace de la Paris (1919-1920), România a refuzat să se implice în războiul împotriva Iugoslaviei, deși în vestul Banatului, în regiunea Timocului și în Macedonia se află importante comunități românofone. Mai mult, și datorită atitudinii generalului Ion Antonescu, Germania nu a permis Ungariei să anexeze vestul Banatului, rămas cu regim de protectorat german.

[12] Din acest punct de vedere, spațiul analizat, locuit de strămoșii traco-daci, intrați în procesul de romanizare spre a deveni români spre finalul primului mileniu al erei creștine, a „oscilat” între influențele culturale și politice venite dinspre est sau vest. Astfel, primul factor ce a influențat spațiul tracic, carpato-balcanic a  fost cel elen, fie prin vecinătatea tracilor balcanici cu grecii, fie prin influențele exercitate asupra geto-dacilor carpato-dunăreni de coloniile pontice grecești. După ce, încă dinainte de nașterea lui Hristos, sudul și vestul Peninsulei Balcanice devine parte a statului roman, influențele occidentale s-au manifestat și în regiunile dunărene și carpatice în primul și al doilea secol al erei creștine. De la domnia împăratului Constantin cel Mare (în vremea căruia legiunile romane revin la nord de Dunăre), deși Imperiul rămâne, încă, roman, influențele vor veni, din nou, dinspre Orient, capitala statului roman mutându-se la Constantinopol. Chiar dacă Imperiul roman de răsărit devine, din secolul al VII-lea, după pătrunderea slavilor în Balcani, stat bizantin, cu limba oficială greaca, influențele cultural-politice ale Constantinopolului continuă, fapt observabil și după cucerirea orașului de către otomani, în 1453. Așa se explică adeziunea preponderentă a unui popor romanic la lumea ortodoxă, în care ne-am integrat după Marea Schismă și din care n-au reușit să ne scoată, decât marginal, nici tentativele medievale de catolicizare ale Regatului maghiar (secolele XIII-XIV), nici crearea, în Transilvania, a Bisericii Greco-Catolice de către habsburgi (1701). Abia în secolul al XIX-lea, la început timid, iar după Unirea Principatelor – tot mai evident, spațiul românesc se reracordează la influențele occidentale, în acest context intrând și secularizarea averilor mănăstirești (1864), ruperea legăturilor seculare cu Poarta, prin proclamarea Independenței (1877) și declararea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, transformată în Patriarhie, în 1925. Influențele occidentale au fost afectate și chiar întrerupte de evenimentele de la finele deceniului al patrulea al secolului trecut și de controlul venit tot dinspre Răsărit, dar, de această dată, dinspre Moscova, în toată perioada totalitară postbelică (instaurată cu ajutor sovietic), până în 1989, când se reia procesul de racordare a României la influențele occidentale, reflectat și de aderarea la NATO (2004) și la Uniunea Europeană (2007).

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

Alegerile în spațiul românesc: problematică și metodologie de cercetare* Vineri, ian. 26 2018 

Problematica abordată este una diversă, dar, în linii mari, este vorba de următoarele aspecte:

– evoluția crono-spațială a teritoriului românesc, de la triburile traco-geto-dace la statele românești medievale;

– trecerea în revistă a construcției edificiului statal românesc, în strânsă legătură cu evoluțiile geopolitice de pe continentul european;

– prezentarea evoluției organizării politico-administrative românești la care se raportează datele reprezentate pe hărți;

– evidențierea unor particularități regionale legate de prezența la urne, votul pentru anumite partide/orientări politice sau/și candidați independenți, precum și de reprezentativitatea parlamentară;

– reliefarea evoluției istorice a prezenței la vot, a votului pentru anumite partide/formațiuni/orientări politice și a reprezentării parlamentare a diferitelor formațiuni/orientări politice în spațiul românesc;

– scoaterea în prim-plan a diversificării spectrului politic românesc în cei peste 180 de ani de viață parlamentară;

– în continuarea (și în completarea) alegerilor legislative românești am inclus și prezentarea alegerilor europarlamentare la care România și-a trimis reprezentanții, chiar dacă este un interval scurt (2007-2014), cu doar trei scrutinuri europene;

– atenție specială a fost acordată și alegerilor locale, precum și celor destinate alegerii conducătorilor în spațiul românesc, începând cu prima parte a secolului al XIX-lea până în zilele noastre;

– de asemenea, am ținut cont și de desfășurarea diferitelor plebiscite și referendumuri în România, consultări ce acoperă, inegal, un interval de aproape 150 de ani;

– tot pe un secol și jumătate se întinde și prezentarea originii geografice a miniștrilor și prim-miniștrilor din guvernele românești, motivația alăturării acestui aspect la particularitățile electoral-geografice românești fiind dată de faptul că executivul a fost și este un rezultat, indirect, al votului cetățenesc la scrutinurile legislative;

– ca parte a spațiului românesc – și componentă a României pe un interval de câteva decenii – am acordat atenție și fenomenului electoral din al doilea stat românesc, apărut la est de Prut, ca o consecință a aplicării pactului Molotov-Ribentropp; de asemenea, am considerat necesară și o scurtă prezentare a nivelului și însemnătății reprezentării legislative a elementului etnic românesc aflat în afara granițelor statului român, începând cu mijlocul veacului al XIX-lea și până în zilele noastre;

În aplicarea practică a acestor aspecte ne-am lovit de mai multe probleme:

– inexistența, pentru anumite intervale, a unor date detaliate și complete la nivelul unităților administrative luate în calcul (în special pentru scrutinurile de dinainte de 1860);

– extraordinara instabilitate la nivelul decupajului politico-administrativ, atât în plan extern (continua modificare a granițelor între 1831 și 1945), cât și intern (repetatele intervenții ale autorităților care au modificat atât conturul, cât și mărimea acestor unități administrative, care au evoluat, succesiv, de la ținuturi și județe – 1831-1859, la județe (termen oficializat în timpul domniei lui Cuza) – până în 1939, la ținuturi – 1939, iarăși la județe – din 1940 până în 1950, apoi, la regiuni – 1950-1968, cu schimbări repetate ale numărului și dimensiunilor lor și, din nou la județe, din 1968, fără ca toate cele anterioare să reapară și cu modificări și în ce privește numărul și statutul acestora: în 1981 au apărut județele Călărași și Giurgiu și a fost înființat sectorului agricol Ilfov, subordonat Capitalei și declarat, și el, județ, din 1996;

– modificări apărute atât în ceea ce privește formațiunile politice afiliate unei anumite orientări (mai ales din 1919 încoace), cât și legate de apartenența uneia sau alteia la o anumită orientare politică („migrarea” P.D. de la social-democrație înspre creștin-democrație/conservatorism, a P.U.R./P.C. de la social-democrație către liberalism ș. a.);

– falsificarea rezultatelor alegerilor din 1857 (în Moldova, unde, de altfel, s-au și repetat) și, mai ales, a celor din 1946 ne-a obligat ca, pe baza rezultatelor corecte existente (extrem de incomplete) să încercăm estimări ale ponderilor reale ale orientărilor politice la acest scrutin, motiv pentru care, pentru familiile politice reprezentate atunci, am întocmit câte două sau chiar trei hărți;

– datele, tabelele, graficele și hărțile prezentate se referă (deocamdată), practic, doar la Adunarea (Camera) Deputaților (continuatoare a Adunărilor Obștești, a Adunărilor/Divanurilor ad-hoc și a Adunărilor Elective și substituită în perioada comunistă de Marea Adunare Națională); Senatul, înființat de Alexandru Ioan Cuza la 1864 (când așa-numitul „Corp Ponderator” nu a fost ales, ci numit) a avut discontinuități în timp, lipsind până la Unirea Principatelor și în perioada 1940-1989; în plus, o parte însemnată a senatorilor nu erau aleși (atât înainte de 1918, cât și în perioada interbelică);

– neconcordanța, începând din perioada interbelică, între vot (acordat unor coaliții, uniuni, blocuri, federații, etc.) și mandate (de regulă, defalcate pe formațiuni politice afiliate unei anumite orientări); aceasta face ca unele orientări politice să nu se regăsească printre opțiunile de vot, chiar dacă respectiva orientare politică este reprezentată în Parlament; voturile pentru o anumită orientare au fost alocate ținând cont de cea mai puternică formațiune, care a imprimat și direcția principală a respectivei alianțe (de pildă: Uniunea Națională – 1931-1932, dominată de liberali, fiind condusă de P.N.L.; Blocul Partidelor Democrate – 1946-1948, de orientare comunistă, P.C.R. impunându-se și în fața mai bine cotatului său aliat, P.S.D., pe care l-a obligat, doi ani mai târziu la fuziune, rezultând „partidul unic al clasei muncitoare”, P.M.R.; Convenția Democrată din România – 1992-2000, de orientare creștin-democrată/populară, controlată de către P.N.Ț.C.D., Alianța D.A. P.N.L.-P.D. – 2004-2007, în care P.N.L. a încercat să fie „vioara întâia”, prin conducătorul său, care s-a menținut la conducerea Guvernului, U.S.L. – în perioada 2012-2014 ș. a.);

– am urmărit să evidențiem în primul rând evoluția vieții parlamentare românești de la începuturile sale, acordând o atenție secundară alegerilor prezidențiale (deoarece, în timpul regimului totalitar, nu s-a putut vorbi de alegeri, în adevăratul sens al cuvântului, referințele cuprinzând doar scrutinurile post-decembriste) și celor locale (la care referințele detaliate se leagă de perioada interbelică și, în special, de intervalul de după 1990); în schimb, fiind vorba tot de alegeri parlamentare, dar la nivel continental, am acordat atenție și alegerilor pentru Parlamentul European (noiembrie 2007, iunie 2009), tratate în continuarea alegerilor legislative[1];

– am acordat atenție și consultărilor de tip plebiscit și referendum, precum și distribuției crono-spațiale a miniștrilor și prim-miniștrilor din executivele românești, în ultimii 150 de ani, dar și scrutinurilor desfășurate, după 1990, în cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova; de asemenea, este prezentată evoluția crono-spațială a mandatelor parlamentare după 1820, pentru românii din statele vecine cu spațiul românesc;

Materialul prezentat are și din aceste cauze, un caracter preliminar, iar concluziile au același statut; există și posibilitatea apariției unor scăpări, pentru care ne cerem scuze, cu anticipație și cu dorința ca ele să fie eliminate pe viitor, în măsura în care acest lucru depinde de noi.

 

Metodologia de lucru utilizată.

             Aceasta cuprinde atât metodele de colectare a materialului documentar-statistic, cât și cele legate de prelucrarea și interpretarea acestuia:

– colectarea informațiilor existente din diverse surse – în special colecția Monitorului Oficial[2], până în 1941 și din 1990, a organului P.C.R. (Scânteia), în perioada 1945-1989, dar și a unor site-uri Internet: (www.transindex.ro, site-urile Autorității Electorale Permanente, Biroului Electoral Central, etc); pentru anul 1946 am utilizat lucrarea lui Dinu C. GiurescuFalsificatorii. „Alegerile” din 1946 – apărută în urmă cu câțiva ani (2006), iar pentru informațiile publicate după 1990 am apelat și la Anuarul Statistic al României;

– introducerea în calculator și prelucrarea electronică a datelor;

– completarea informației statistice, prin estimări, realizate pe baza interpolării datelor existente;

– realizarea, parțial, tot prin estimări, a unei baze de date sintetice, la nivelul acelorași unități administrative, pe formațiuni și pe familii politice, pentru întregul interval de timp analizat;

– găsirea, în cazul hărților referitoare la repartiția crono-spațială a realităților politico-electorale, a unui nivel de reprezentare unitar, ca unități administrative, ceea ce a presupus recalcularea datelor, în special pentru perioada postbelică;

– determinarea perioadelor pentru care s-au realizat hărțile de sinteză;

– întocmirea hărților, atât la nivel de detaliu (pe fiecare scrutin și la nivelul fiecărui partid sau/și a fiecărei orientări politice), cât și a celor de sinteză, evidențiind repartiția crono-spațială a prezenței la vot, a diverselor formațiuni/orientări politice (atât în privința votului cât și a reprezentării parlamentare) și a votului pro sau contra la plebiscite și referendumuri, atât înainte, cât și după 1918.

 

NOTE:

[1] Desfășurarea celui de-al doilea scrutin europarlamentar la care participă și electoratul român, în iunie 2009, a impus separarea unui capitol special, dedicat alegerilor pentru Parlamentul European.

[2] Perioada Regulamentului Organic, când s-au desfășurat primele alegeri legislative, pentru Adunările Obștești din Moldova și Țara Românească, dar și primele alegeri locale pentru Sfaturile Orășenești, este acoperită de colecția Analelor Parlamentare ale României, publicată în perioada 1890-1914.

 

* Acest text este un fragment actualizat din lucrarea Geografie electorală, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2013.

« Pagina anterioarăPagina următoare »