Una dintre problemele ce trebuie rezolvate rapid – nu într-o zi-două, ci în câteva ore, ori chiar (zeci de) minute! – este legată de nivelul de detaliere a datelor ținând de populația totală și de structurile acesteia (etnică, lingvistică, confesională) la nivelul cartierelor făgărășene. Mă aflu între „ciocanul” necesității detalierii acestor date pe cartiere mai mici, dar mai multe – spre a putea avea un număr suficient de entități spațiale de acest nivel pentru analiza multivariată – și „nicovala” definitivării unui articol științific în cel mult două săptămâni…

Înclin spre a lăsa (deocamdată) datele deja calculate așa cum sunt. Ele mai trebuie și prelucrate (mai sunt de calculat o mulțime de valori procentuale, pentru mai multe secole!), apoi, pe baza lor, realizate hărțile, apoi scris textul, care mai trebuie și tradus în engleză… Pe de altă parte, recalcularea datelor pe noile cartiere este un fel de „salt în necunoscut”, deoarece nu știu deloc cât timp va lua, dar, aproape sigur, e o treabă care va dur(e)a!… În plus, mai apare o problemă: corelațiile între structura etnică, lingvistică și confesională se referă doar la datele postbelice (pentru care, urmare a extinderii teritoriale a orașului, există un număr suficient de mare de cartiere), astfel încât, momentan, între efortul necesar recalculării acestor date, cu o finalitate modestă (ca interval de timp acoperit) și trecerea la prelucrarea datelor actuale (utilizabile, imediat, pentru toate secolele analizate!), înclin să optez pentru ultima variantă!…

Nu (mă) aștept (la) alte opinii, dar, dacă apar, sunt binevenite! 🙂