Aceasta e o activitate începută mai de timpuriu… După ce, în sesiunea de iarnă de la începutul anului 1993 (eram în anul al doilea), ca „exercițiu”, în timpul în care învățam la examenul de Etnografie și Toponomastică, am scos pe o foaie, „din memorie”, numele așezărilor din Țara Oltului, categorisindu-le după originea lingvistică, imediat sesiunea încheiată, am mers la domnul profesor Alexandru Ungureanu spre a-l întreba dacă poate accepta să-mi coordoneze lucrarea de licență cu o asemenea temă. Domnia Sa a acceptat, teza în cauză fiind susținută câțiva ani mai târziu, în vara anului 1996.

Pe această temă s-au fixat și lucrările de disertație (1996-1997) și doctorat (1999-2005), în anul următor, domnul profesor și subsemnatul publicând și un curs de Toponomastică. Între timp, exact ca și în cazul inventarierii antroponimelor, și toponimele culese deveniseră mult mai numeroase, adăugându-se numeroase arii ale spațiului românesc, aflate, azi, între granițele țării sau nu…

Și în acest caz este vorba de o documentare, pe cât posibil exhaustivă, care, deocamdată, însă, s-a oprit la hărțile topografice interbelice, de pe care se realizează această inventariere, începând din vara anului trecut…