Cândva, pe la începutul anului 1995, am luat la „prelucrat” excelenta lucrare a lui Ion Conea, asupra Țării Vrancei. Renumitul geograf nu se mulțumise să colecteze doar toponimele, ci notase și cele mai frecvente nume de familie, nu numai din satele vrăncene, ci și din multe localități din zonele învecinate. Plecând pe teren, spre a aduna date pentru licență, în vara aceluiași an, am procedat la fel, pentru așezările Țării Oltului.

Deja,în 2001, datele culese cu câțiva ani mai devreme, au fost de un real folos în realizarea referatelor din planul de cercetare doctorală. Ulterior, baza de date s-a mărit, cuprinzând nu doar Țara Oltului, ci și multe alte arii ale spațiului românesc. Deși nu formau obiectul tezei de doctorat, antroponimele au constituit baza multor analize geografice din amintita lucrare. Mai mult, datele colectate în 2004 (listele electorale la nivel de localitate) au format nucleul viitorului Tezaur Antroponimic al Țării Oltului, anunțat încă din anul ante-menționat, într-o comunicare.

Din 2013-2014 s-a trecut într-o altă fază, cea a extinderii documentării la întregul spațiu românesc. Aș fi avut și cu cine lucra, dar mai aveam de „învățat” la capitolul „metodologie de cercetare”. Așa se face că, abia acum, s-au „copt” condițiile pentru demararea documentării la nivel național…