În seria de „întrebări fără răspuns” intră și momentul în care românii au adoptat (de ce?) alfabetul chirilic? Este un lucru foarte important pentru evoluția poporului român și a limbii române. Petre P. Panaitescu, în Începuturile și biruința scrisului la români, afirmă că românii au început să scrie „slavonește” din veacul al X-lea… O fi, n-o fi așa? Nu ne putem pronunța acum și aici! Rămâne să inventariem onomastica – începând cu antroponimele! – și-apăi om vedea ce oferă datele adunate și interpretate!

Aiasta, dacă povestea de mai sus mai interesează pe cineva în spațiul carpatodanubianopontic!…