Deși am zis că despre dulapul săsesc mut nesimțit nu mai comentez, pe principiul, „despre personUlități – numai de bine!”, nu pot să nu remarc crearea unui „grup de lucru pe tema COMBATERII schimbărilor climatice”!… Când am văzut știrea (înainte de a o șterge!), mi-am amintit de cum urmăreau comu(n)iștii să realizeze COMBATEREA eroziunii solurilor!… Poți, în mod normal, să atenuezi eroziunea, dar să o „combați”, vorba unui „filosof”, NEVER!…
Pentru cei mai puțin familiarizați cu domeniul, eroziune există pe toate corpurile cerești cu atmosferă, deci, de exemplu, și pe Marte sau pe Venus! Cum poți „să combați” un fenomen natural, care, atât pe Marte (unde, se pare, nu mai există viață), cât și pe Pământ (unde, mult timp, a existat eroziune, FĂRĂ să se fi „născut” specia umană!), acest lucru s-a întâmplat firesc, de milioane și miliarde de ani???
Între „consecințele” ignorării eroziunii (naturale) a solului pe Pământ, aș cita transformarea în praf a sute de mii de hectare de sol cultivat, desțelenit din (fosta) preerie ierboasă, în Statele Unite interbelice și (după ce proștii sovietici n-au vrut să învețe nimic din pățania americanilor) efectul identic, produs prin anii ’60 ai secolului trecut, cu solurile din (fosta) stepă, în Kazahstan!
Ca geograf, nu sunt specialist pe climă, dar, după cunoștințele (pe care nu le-am uitat) parcurse în primul an de facultate, după ultima fază glaciară, încheiată acum 10 mii de ani, am reținut că Pământul se află într-o perioadă de încălzire climatică (în general), cu „oscilații”, cum a fost „mica glaciație” de la jumătatea mileniului al doilea! Influența societății umane, până prin secolul al XIX-lea (când s-a produs „expansiunea” revoluției industriale în multe zone ale Lumii) a fost cvasi-nulă! Am mari rezerve, azi, nu legate de existența „încălzirii climatice”, ci de (lipsa de) onestitate(a) și (lipsa de) caracter(ul) a celor care „se alarmează” pe acest subiect, dar, să vrei să „combați” schimbarea climei mi se pare o tâmpenie de dimensiuni, nu comice, ci cosmice!…
Așa e când în „sfera” personală de (auto)mulțumire (mai mult decât) mediocră, te „consulți”, la Cotroceni, cu pseudo-specialiști. Dacă grupul s-ar fi chemat „grup de lucru pe tema ATENUĂRII/ REDUCERII EFECTELOR schimbării climatice” nu aveam nimic de spus!… Dar, după o veche vorbă românească, „Unde nu-i cap…” Asta, fiindcă România are (aproape) orice, dar este „fără cap”, a-cefală, de-cerebrată!…

În completarea celor scrise mai sus, aștept(ăm) cu interes, noile măsuri „geniale” ale echipei „selectate” de dulapul săsesc (incompetent), de la „tras cu praștia” în nori, ca să cadă ploaia să se „răcorească” țara, până la „instalat” panouri mate, deasupra României, la limita atmosferei cu spațiul co(s)mic (apropos, unde e această limită?), ca să „scadă” temperatura, în zilele caniculare… Mă rog, presupun că „idei crețe și mărețe” au și idi(h)oții din „grupul” menționat, nu tre’ să le dau „mură-n gură”!…
Pe de altă parte, desemnarea ante-menționatului „grup” demonstrează că, nici ca „profesor” de fizică, dulapul nesimțit n-a fost (prea) competent!… O bună parte a fenomenelor atmosferice intră la „fizica atmosferei”, ori nesimțitul e(ra) „profesor” de fizică! Asta arată câtă fizică (nu) mai știe!…
Fapt credibil (deprofesionalizarea), dacă, după 3-4 ani de activitate, ca inspector școlar, cu ani în urmă (peste 20!), un profesor (azi, pensionar) a spus, la un moment dat: „Când mi se termină mandatul, mă întorc la catedră!”…
„De ce?” – am întrebat. „Mă deprofesionalizez!” Ori dulapul neobrăzat a stat 10 ani ca inspector de fizică (1990-2000), înainte de a fi ales primar de Sibiu! Din acel moment, n-a mai avut nici o treabă cu școala (nu că înainte ar fi avut cu mult mai multă!)!… Vorbesc, în parte, și din experiență personală: după o „pauză” de (numai) câteva săptămâni de la o anumită activitate profesional-didactică, am nevoie de o zi-două să- „înțeleg” despre ce e vorba acolo! Dar, după decenii de „ruptură” cu domeniul, cât (mai) știi???
Deci, acel „grup” e tot o inițiativă „pompieristică” a nesimțitului din Dealul Cotrocenilor, ca și „România handicapată”, pardon, „România meditată”, ăăă, scuze, „România (ne)educată”!…

P.S. Dacă efectele schimbărilor naturale – eroziunea solurilor, climă – pot fi, cel mult atenuate, nu „combătute”, fenomenele negative la nivelul societății/comunităților umane pot fi ȘI combătute. Așa încât, e valabilă întrebarea din titlu: ia cineva măsuri pentru combaterea prostiei???