România intră într-o nouă (i)epocă de prefaceri fundamentale… Pe plan politico-electoral-administrativ sunt propuse următoarele:

b) Țara se va chema, în continuare, „România”, pentru derutarea „inamicului/inamicilor extern(i)” (nu se știe care, dar îl/îi găsesc ciumele roșie-galben-verde=maro, numite guviermi!).

o) Legislativul va avea 300 de șparlamenta(u)ri (de la aceleași ciume).

i) Șeful „statului” va fi un rege, numit Papură Vodă, care va fi ales, în cadrul unor alegeri „regale”, o dată la 4 sau 5 ani, sau când (și, mai ales, dacă!) au chef șparlamenta(u)rii și guviermii!

i) Pentru simplificarea maximală a (re)organizării administrative, amintita țară va avea o singură localitate: Satul fără câini!