Continuăm prezentarea de ieri cu date referitoare la locul unde se situează România și R. Moldova, atât din punctul de vedere al fiecăruia din cei 12 subindicatori, cât și legat de nivelul general de prosperitate arătat de indicele amintit.

Astfel, la nivelul siguranței și securității România se încadrează între statele care stau foarte bine, cu o medie de 75,8 pentru intervalul 2007-2020. R. Moldova are un scor ceva mai modest – 69,9, la o medie mondială de 72,5.

În ceea ce privește libertatea personală, România, se regăsește peste medie, dar nu în grupul țărilor cu cele mai bune scoruri, iar R. Moldova, sub jumătate. România a acumulat un scor de 65,5, iar R. Moldova – 49,9. Media mondială – 62,1.

Și la capitolul guvernanță România are o valoare mai bună, apropiată de media mondială (59,4), iar R. Moldova sub aceasta. Scorurile acumulate sunt 57,1 – pentru România, 45,7 – pentru R. Moldova.

Referitor la capitalul social, care a mai fost amintit, scorurile ambelor țări, modeste, chiar inferioare mediei, sunt extrem de apropiate: România – 43,7%, R. Moldova – 42,6. Media mondială este de 55,4.

Mediul investițional este mai favorabil, din nou, în România, cu o valoare peste medie – 61,7 și una modestă, peste Prut: 49,7. La nivel mondial, scorul este de 59,9.

Condițiile antreprenoriale arată valori modeste pentru ambele state, cu un scor ușor mai ridicat în România – 56,4 și mai coborât în R. Moldova – 45,5, în vreme ce, la nivel mondial, se consemnează 60,8 puncte.

Și în privința accesului la piață și al infrastructurii, fără a avea valori extraordinar de mari, România stă ceva mai bine, cu un scor de 62,1, în vreme ce R. Moldova a acumulat doar o valoare de 49,2, sub media mondială (58,2).

Cam același decalaj – și tot în favoarea României – se constată în privința calității economice. Aceasta are, în România, un scor de 60,1, iar în R. Moldova – doar 45,8. La nivel mondial – 56,4.

Valori mai ridicate se constată în ceea ce privește condițiile de trai. Cele două țări au valori apropiate: România – 77,5, R. Moldova – 71,3, la o medie mondială de 75,2.

Oarecum similar se distribuie scorurile și în domeniul sănătății. România a acumulat 73 de puncte, iar R. Moldova – 68. Media mondială este de 71 de puncte.

În schimb, la capitolul educație, în ambele țări valorile sunt ușor mai mari decât la nivel mondial (64,7) și aproape egale. România are un scor de 69,6, iar R. Moldova – 68,5.

În fine, în ceea ce privește mediul natural, chiar dacă România are un scor sensibil mai mare decât R. Moldova (57,8, față de 45,5), ambele state se găsesc sub media mondială a subindicatorului menționat (58,3).

Pe ansamblu, scorurile indicatorului de prosperitate Legatum, pe intervalul 2007-2020 arată, la o medie mondială de 62,8 puncte, un scor ușor mai ridicat în România – 63,4, respectiv mai modest în R. Moldova – 54,3.

În general, după câte se observă, România stă mai bine decât R. Moldova. Dacă la mulți subindicatori și la indicatorul de prosperitate România se află ușor deasupra mediei mondiale (cu excepția subindicatorilor guvernanță, capital social, condiții antreprenoriale), R. Moldova se află, de regulă, sub această medie (excepția constituind-o capitolul educație, unde s-a consemnat o valoare superioară celei mondiale). Cu toată această poziție mai bună, România se află în plutonul de mijloc al statelor Lumii, iar R. Moldova, chiar sub acesta, la un nivel extrem de modest…

Un subiect de meditație!…