Acesta este elaborat, începând din 2007, de Legatum Institute, despre care am mai vorbit. Acest indice este constituit dintr-o medie cu,prinzând 12 subindici (subindicatori), pe care îi vom prezenta, pe scurt.

1.Siguranță și securitate – se referă la gradul în care războiul, teroarea, conflictele și crimele destabilizează securitatea cetățenilor, cu efecte imediate și/sau pe termen lung.

2.Libertatea personală – măsoară progresele în direcția drepturilor civile și a libertăților individuale.

3.Guvernanța – se referă la capacitatea autorităților de a opera efectiv, fără corupție.

4.Capitalul social – reflectă forța relațiilor sociale, încrederea instituțională, normele sociale și participarea civică într-o țară.

5.Mediul investițional – măsoară gradul în care investițiile sunt adecvat protejate și accesibile.

6.Condițiile antreprenoriale – se evidențiază gradul în care reglementările permit unei investiții să pornească, să concureze cu altele și să se extindă.

7.Accesul la piață și infrastructură – se referă la calitatea infrastructurii care permite comerțul și distorsiunile în piața bunurilor și serviciilor.

8.Calitatea economică – reflectă cât de bine o economie este echipată spre a genera bunăstare sustenabilă și cu angajamentul integral al forței de muncă.

9.Condițiile de trai – evidențiază gradul în care calitatea rezonabilă a vieții este experimentată de toată lumea, incluzând resursele materiale, serviciile de bază și conectivitatea.

10.Sănătatea – se referă la gradul în care oamenii sunt sănătoși, au acces la serviciile necesare pentru a-și păstra sănătatea, incluzând factorii de risc, rata mortalității, etc.

11.Educația – măsoară procentul celor înscriși și al absolvenților și calitatea de-a lungul celor patru nivele de educație (pre-primar, primar, secundar și terțiar), precum și competențele populației adulte.

12.Mediul natural – reflectă aspectele mediului fizico-geografic care au efect direct asupra oamenilor, a activităților lor cotidiene și schimbările cu impact asupra generațiilor viitoare.

Am prelucrat atât datele anuale și pe fiecare subindicator, cât și datele ponderate pe intervalul 2007-2020. Vom reveni cu o discuție asupra locului ocupat, la nivel mondial, de spațiul românesc – România și R. Moldova – atât pe fiecare componentă, cât și la nivelul mediei indicelui de prosperitate Legatum.