Astăzi sunt prăznuiți, în calendarul creștin-ortodox, Sfinții Martiri Brâncoveni. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, cel 4 fii ai săi, Constantin, Radu, Ștefan și Matei, precum și sfetnicul Ianache, au fost decapitați, la Constantinopol (Istanbul) din porunca sultanului, la 15 august 1714. Spre a fi lăsați în viață, li s-a cerut să se lepede de credința creștină, ceea ce ei au refuzat categoric. Astfel, răposatul domnitor al Țării Românești (1688-1714), și-a încheiat viața pământească, așa cum și-a început domnia: în 1688, prin sprijinul domnesc acordat și milosârdia mitropolitului Ungrovlahiei, Antim Ivireanul (de origine, din Iviria/Iberia = Georgia de azi), a apărut Biblia de la București, prima ediție a Cărții Cărților în limba română.

Mai multe detalii, aici.