Vă invit să citiți Directivele de Bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică… Documentul merită citit integral. Totuși, atrag atenția, în mod special punctele următoare:

„18. Trebuie organizat ca numai acei conducători sa fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.”

„32. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea normală a aparatului birocratic.”

„35. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie sa fie înlăturați profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie sa fie ocupate de oameni numiți de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Sa se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee sa se oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filosofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut sa servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei, și pe lupta poporului asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.”

„45. Trebuie ca la facultăți sa ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați sa se perfecționeze la nivel înalt, ci doar sa obțină o diplomă.”

Comparați textul de mai sus – mai ales fragmentele subliniate – și spuneți dacă s-a schimbat ceva după 1989…