S-au decis următoarele:

Denumirile unor localități se modifică, după cum urmează: Negrești = Afro-americanești; Negreni = Afro-americaneni; Neagra Șarului = Afro-americana Șarului; Negreasca = Afro-americaneasca; Negru Vodă (Constanța) = Afro-american Vodă;

Următoarele nume de persoană se vor înlocui, astfel: Negru = Afro-american; Negrea = Afro-americanea; Negrilă = Afro-americanilă; Negraru = Afro-americanaru; Negrescu = Afro-americanescu; Negreanu = Afro-americaneanu;

Se interzice expresia „negru de fum”: se va folosi doar „afro-american de fum”! Nu se va mai folosi nici expresia „negru de supărare”, care se va înlocui, doar când este necesar, cu „afro-american de supărare”! De asemenea, expresia „straie cernite” se înlocuiește cu „straie afro-americanite”! În stilouri nu se va mai pune „cerneală”, ci „afro-americaneală”!

Numele localităților Cernavoda și Cernăuți vor deveni Afro-americanvoda și Afro-americanăuți! De asemenea, Cerna și Cernișoara se redenumesc Afro-americana și Afro-americanișoara!

De acum încolo, Marea Neagră se va numi Marea Afro-americană!

Verbul „a înnegri” se va modifica în „a înafro-americani”!

Se modifică și versurile Baladei lui Afro-American Vodă, astfel:

Pe Argeș în jos,

Pe un mal frumos,

Afro-American Vodă trece

Cu tovarăși zece…”

Titlul filmului „Pisica albă, pisica neagră” se modifică în „Pisica albă, pisica afro-americană”! De asemenea, expresia „alba-neagra” se schimbă în „alba-afro-americana”…

Se înființează o comisie care să descopere orice alte modificări necesare a se face și care să vegheze la respectarea și aplicarea schimbărilor deja făcute!

Schimbarea actelor de identitate ale celor afectați de aceste modificări, precum și a oricăror altor înscrisuri, documente, inscripții, cărți, etc. se va face pe cheltuiala celor care inițiază modificările, din buzunarele lor!

P.S. Acesta este un pamflet și trebuie luat ca atare! Este necesar să (re)vină George Orwell. Pentru curioși, citiți 1984 și Ferma animalelor și veți înțelege…