La 26 octombrie 1860, prin Înalt Decret Domnesc, Alexandru Ioan Cuza semna „actul de naștere” al primei Universități moderne din România – Universitatea din Iași. Așa cum era firesc, instituția menționată poartă, de multă vreme, numele întemeietorului ei.

La mulți și rodnici ani, Alma Mater Jassyensis!