Chiar dacă am început să discutăm despre scrutinele de acest fel de dinainte de 1918, datele (aproape) complete despre care să fi avut cunoștință se referă, mai ales la perioada interbelică (pe lângă cea postdecembristă, normal). Astfel, încă de la ediția, publicată (în 2013) a Geografiei electorale, am inclus informații – și hărți – de la cele 3 rânduri de alegeri locale – cele din 1926, 1930 și 1936-1937*.

Datele, ceva mai complete, atunci, se referă mai cu seamă la alegerile comunale (deci, cele la nivel de comune, orașe și municipii), referirile la alegerile pentru consiliile județene fiind mai puține. Recent, în primăvară, „profitând” de perioada de „izolare”, am inventariat online presa interbelică, găsind, în special în colecția publicației Gazeta de Transilvania, înființată, la Brașov, de George Barițiu, în 1838, o mulțime de informații, cu date, nu doar la nivel județean, ci chiar la nivel comunal… Astfel, alegerile pentru consiliile județene din 1930 sunt prezentate, chiar în mai multe numere ale publicației amintite, pentru fiecare județ în parte, din cele 71, câte avea România atunci…

În aceste condiții, având acces și la numeroase date referitoare la alegerile de acest tip din perioada antebelică – pentru care, la o analiză sumară, avem „acoperite” cam jumătate dintre scrutinele pentru consiliile județene din anii 1864-1918 (cu intermitențe, în anii 1864-1884 și practic toate, după!) și circa un sfert din cele comunale (e adevărat, doar legate de comunele urbane – practic toate cele desfășurate la începutul secolului trecut) – putem continua, cu date (aproape) complete, ambele tipuri de asemenea consultări electorale și pentru perioada interbelică.

Deși n-au relevanță, am inventariat, introdus în calculator și prelucrat, în ultimii ani, datele legate de alegerile locale din perioada comunistă (publicate la nivel de regiune și raion, până în 1967, respectiv, la nivel de județ, după aceea). Aceste scrutine sunt lipsite de relevanță deoarece erau lipsite de opțiune, alegătorii având de „ales” între candidații comuniști și… candidații comuniști… Firește, după 1989, mai exact, din 1992, există date, chiar la nivel comunal, pentru alegerile locale, doar că prelucrarea lor e inegală… Urmează, în perioada următoare să introduc în calculator datele legate de scrutinele lipsă – sau cu date incomplete – în paralel cu activitatea de inventariere a informațiilor legate de consultările electorale antebelice…

Câteva cuvinte despre Gazeta de Transilvania... Fiind vorba de cea mai veche publicație a românilor ardeleni, gazeta apărută la Brașov, ne-am fi așteptat să existe interes, din partea autorităților – centrale și locale – în menținerea ei „în viață”… După ce, odată cu trecerea României de partea Națiunilor Unite, gazeta a încetat să mai apară (1944), fapt legat, probabil, și de orientarea cam naționalistă din deceniul precedent (afiliată politicii naționaliste a lui Vaida Voevod, apoi celei a lui Carol al II-lea…), reapărută după căderea comunismului, publicația a încetat, din nou, să mai apară, în 2009… Însă, cum România de azi are nu jurnaliști, ci „gurnaliști”…

*Nechemații de pe Wikipedia au pus la pagina în engleză a alegerilor din România, în caseta dedicată alegerilor locale, separat „1937”, în condițiile în care este vorba de ACELAȘI SCRUTIN, „întins” din motive (liberale) de „menținere la putere”, pe parcursul a un an și jumătate (din primăvara lui 1936, până în octombrie 1937). „Metoda” nu e(ra) nouă, fiind aplicată încă din perioada antebelică (prima dată – de conservatori)… Dar, așa se întâmplă când cei care se pricep să scrie n-au timp (sau chiar NU SUNT LĂSAȚI) să scrie, iar cei care scriu – NU SE PRICEP, DAR SCRIU!…