Printre formele legate de patronimul Ziane, sau mai exact, de derivatul său, Sânziane, în estul Poloniei, apar forme cu dz. Cum acestea nu se mai întâlnesc în zonă, și asemenea forme – pentru alte elemente onomastice – apar și la aromâni, este de presupus că, în această parte a Poloniei, elementul românesc a dispărut undeva prin/după secolele X-XI. Aceste forme, însă, au dăinuit până azi.