După finalizarea, în linii mari, a introducerii în calculator a datelor legate de variantele și derivatele de la patronimul Cristofor suntem în măsură să facem câteva aprecieri statistico-geografice.

Astfel, mai întâi, la nivel mondial, am inventariat 283 de mii de purtători ai acestor nume. Mai bine de un sfert – peste 78 de mii (27,73%) – se găsesc în România, care ocupă primul loc ca număr total de purtători. Concentrări importante mai sunt în Brazilia – aproape 43 de mii (14,94%), Indonezia – peste 35 de mii (12,5%), Statele Unite – peste 27 de mii (9,67%). Republica Moldova se apropie de 6 mii de purtători ai acestor nume (2,07%). Reținem faptul că situarea pe primul loc, cu peste un sfert din total, a României poate fi considerat un argument în favoarea atât a vechimii, cât și a frecvenței mari de utilizare a acestui nume în spațiul românesc.

Dacă ne concentrăm doar asupra spațiului carpato-balcanic, din cei peste 98 de mii de purtători ai acestor patronime, peste patru cincimi se află în spațiul românesc: 77,15% în România și aproape 6% în R. Moldova. În rest, nici o altă țară nu se apropie de 3%, cu valori între 1 și procente situându-se, în ordine descrescătoare, Albania (2,77%), Slovacia (2,53%), Cehia (2,45%), Ungaria (2,21%), Ucraina (2,03%), Croația (1,6%), Austria (1,34%). De notat că, cu excepția Ucrainei (țară majoritar ortodoxă, dar care a avut și are și o importantă comunitate greco-catolică și s-a aflat, în mare parte, sub influența occidentală, prin apartenența la Regatul Poloniei medievale și/sau la Republica Polonă interbelică, ori subordonat Curții imperiale de la Viena), în celelalte cazuri este vorba de țări cu o puternică influență a catolicismului (inclusiv în Albania, cel puțin înainte de trecerea unei mari părți a populației la Islam).

Totuși, pe de altă parte, e vorba de state/regiuni unde au existat și însemnate comunități românești, încă destul de vizibile, măcar în Ucraina și în Ungaria.

Dacă ne referim la spațiul românesc actual – acoperind, în sens restrâns – teritoriul României interbelice, pe primele locuri, cu peste 10 mii de purtători ai antroponimelor derivate de la Cristofor în fiecare caz, se situează, în ordine, Muntenia, București-Ilfov, Moldova și Ardeal, care concentrează aproape 46% din total și mai mult de jumătate din toate aceste patronime din spațiul românesc.