Авънд ън виедери фаптул къ с-а триекут ла ора ди варъ, кари иести ора Московии, гувиермии Румънии ау хотърът ка, ънчипънд ди мъни, съ си треакъ шъ ла стилул виекиу, фолосът ди бинекрединчиошъи православничи ортодокши. Астфиел, дупъ зъуа ди 31 мартии (стил нуоу), ва урма зъуа ди 19 мартии (стил виекиу). Ди асъминеа, съ вор фачи диемерсурили ниечесари пиентру адиерареа Румънии ла Униунеа Еуро-Асиатикъ ши пиентру съиудиниреа ачестии църи ку Риеспублика Молдовинеаскъ. Дупъ съиудинириа чиелор доуъ стати, лимба официалъ ва диевени лимба молдовиниаскъ, ку алфабиет чирилик. Ну ън ултимул рънд, чиума рошъ а гувиермилор Румънии ва диепуни иефортури ън виедереа адиерърии ла зона рублиеуро.