O… dedi(că)cație, pentru toți iubitorii și simpatizanții regimului co-mu(n)ist(oid)!