Mă rog, nu e chiar un deceniu, ci oleacă mai mult, din 20 Iulie 2008, până la finalul anului plecat, 2018, dar, cred că nu se supără nimeni pentru această mică… inexactitate (statistică)! 🙂

Au fost, în total, în intervalul analizat, 91815 vizualizări, la care au contribuit 63055 vizitatori. Aceștia au lecturat 686 de articole, postate de subsemnatul, făcând 264 de aprecieri și postând 823 de comentarii (acestea din urmă, parțial, aparținându-mi). Distribuția pe ani a acestor date este prezentată în tabelul de mai jos.

Facem precizarea că, în tabelul de mai sus, datele însemnate cu roșu sunt recalculări personale (numărul de vizualizări nu este consemnat de WordPress decât din 2010, pe baza lui apreciind și datele referitoare la vizitatori).

Așa cum se poate observa, atât din tabel, cât și din graficul de mai jos, anii cei mai „rodnici” în ceea ce privește vizualizările au fost 2010 (cu un total de 12314) și 2018 (cu 12130). Aceștia sunt urmați de 2012 (9683 vizualizări) și 2009 (9494). Ceilalți ani au avut, în general, între 6000 și 8000 de vizualizări. O mențiune specială merită primul an, 2008, care, de fapt, este reprezentat de cam 5 luni și câteva zile, dar, în acest interval, a „strâns” 5750 vizualizări.

Trecând la vizitatori (prezentați în graficul de mai jos), precizăm, mai întâi, că aceștia nu sunt unici (deci, totalul include și mai multe „vizite” ale aceluiași cetățean care a accesat, măcar odată, blogul). Și din acest punct de vedere, unii ani au fost mai „rodnici” – 2010 (cu 8611 vizitatori), 2018 (7301), 2012 (6771) sau 2009 (6640). Iarăși, deși „ciotul” din 2008 a „prins” 4022 vizitatori, evidențiem și acest an, deoarece, dacă ar fi fost întreg, ar fi „concurat” la primul loc cu cei ante-menționați…

Vizitatorii – cu una sau mai multe vizualizări – au fost atrași, nu o dată, de articole (de unele dintre ele, chiar foarte frecvent). Din acest punct de vedere, anul recent încheiat este „regina balului”: din 686 postări, 464 (67,6%) au fost în 2018, care s-a instalat, de departe pe prima poziție. La mare distanță (așa cum se poate observa și din reprezentarea grafică de mai sus) se află anii 2009 (cu 89 de articole) și 2008 (un „ciot” cu 35 de postări). Ceilalți ani abia ating 20 de articole, „lanterna roșie” fiind ocupată de 2013, cu doar două postări.

Anul ce ne-a părăsit recent deține prima poziție și în ceea ce privește aprecierile (așa cum se observă din graficul de mai sus), cu o pondere chiar mai categorică 92,4% (adică, 244 aprecieri, din 264!). Și la comentarii (vezi imaginea de mai jos), 2018 stă cel mai bine: 287 intervenții. Este urmat de 2009 (cu 228 comentarii), 2008 (157) și 2010 (70). Ceilalți ani au cel mult 25 de comentarii, totalizând 81 de luări „de cuvânt”, în 7 ani (2011-2017)!

Cum distribuția spațială este unul din aspectele ce ne pre(a)ocupă și, ținând cont de faptul că WordPress ne ajută nițel, din acest punct de vedere, am elaborat și două reprezentări cartografice, legate de repartiția (crono-)spațială a vizualizărilor (singurul element analizat anterior, pentru care există și o evidență, pe țări). Astfel, din harta de mai jos, realizată prin metoda clasificării ierarhice ascendente, rezultă faptul că, în intervalul 2008-2018, blogul a fost accesat mai ales de cetățeni din România și Republica Moldova. Apoi, un alt grup însemnat se localizează în Europa Central-Vestică – Germania, Franța, Regatul Unit, Spania și Italia – la care se adaugă, peste Atlantic, Statele Unite.

Schimbând puțin metoda (trecând la reprezentarea prin metoda coeficienților de distribuție spațială), alături de România și Republica Moldova, se remarcă mai multe țări europene, dar și Canada, Australia și Noua Zeelandă. Făcând suma pe tot intervalul analizat și împărțind datele fiecărei țări la totalul mondial, reiese că procentele cele mai mari de vizualizări au venit din România – peste 75%, în toți anii (chiar mai mult de 79% în 2013) – urmată de Republica Moldova – 7%, media celor 10 ani și ceva, dar cu valori cuprinse între 5,7%, în 2015 și 8,3%, în anul următor. Procente peste 1% au mai înregistrat Statele Unite (2,3%), Germania (1,86%), Italia (1,8%), Regatul Unit (1,56%), Spania (1,25%), Franța (1,06%), în fiecare caz fiind vorba de valori pe întregul interval analizat.

Putem bănui că, într-un număr mare de cazuri, cei care au generat acest număr însemnat de vizualizări sunt tot români aflați în aceste țări. Mai remarcăm și faptul că aceste țări, plus Canada și Belgia, s-au aflat, continuu, în „top 10”, atât pentru fiecare an, cât și pentru întregul interval analizat. Aceste state concentrează peste 96,1% din totalul vizualizărilor, la care au contribuit cetățeni din 95 de țări și teritorii ale Pământului.

În încheiere, adăugăm o ultimă statistică, de aici. Conform acestui site, Ze list, Poianetu’ lui Iocan a intrat în atenție, din 3 februarie 2009 (deci, la cam 6 luni după „naștere”), pe poziția 18539, în ultima înregistrare, din 25 decembrie 2018, situându-se pe locul 12956. „Extremele” au fost locul 24219, în 8 decembrie 2009, respectiv, 7498 – în 7 august 2012 (în contextul „fierbinte” al mascaradei vizând suspendarea lui Băsescu). Au mai fost suișuri și coborâșuri (datele sunt comunicate săptămânal), dar, în general, tendința este de urcare. Astfel, dacă în 2009, media anuală a pozițiilor ocupate a fost 16152, blogul a „urcat”, în perioada 2012-2015, pe poziții situate în preajma locului 14000 (între 14333, în 2013 și 13518, în 2014), pe la 13100-13400, în anii 2016-2017 și deasupra locului 13000 – în 2018 (locul 12940). De fapt, dacă în primii ani amplitudinea săptămânală a fost mare (între 10-12000 și 20000 și chiar mai jos!), din februarie 2012, blogul nu a mai coborât mai jos de locul 15380 (2 iunie 2015). Pentru ultimul an, 2018, oscilațiile au fost chiar mai reduse: minima, locul 14869 – consemnat în 5 iunie 2018, maxima – poziția 12578, înregistrată în 10 iulie 2018. Totuși, în ceea ce privește minima, avem rezerve, deoarece, atât înainte, cât și după (între aprilie și decembrie 2018), s-au consemnat clasări între 13100 și 12500, și, mai mult, de la acea minimă, blogul nu a mai atins locul 13000!

O statistică asemănătoare – peste încă un deceniu! 🙂