Ion Drăgoi – Hora de la Moinești Joi, nov. 1 2018 

Dans de pe Mureș – Voșlăbeni (Ciuc) Joi, nov. 1 2018 

Răspândirea antroponimelor Cosma și Damian în spațiul carpato-balcanic Joi, nov. 1 2018 

Astăzi, în calendarul creștin ortodox sunt prăznuiți sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian. Motiv de a povesti câte ceva despre răspândirea numelor acestora, în spațiul carpato-balcanic.

Prima mențiune a lui Cosma este din anul 553, când un prelat cu acest nume, reprezentând provincia romană asiatică Cilicia (azi, în Turcia), a participat la Conciliul Ecumenic de la Constantinopol. Următoarele atestări, destul de numeroase, datează din secolele VII-X, fiind consemnate în cuprinsul actualelor state Turcia, Bulgaria, Grecia și Albania.

În veacurile XI-XV, patronimul este atestat mai rar, fiind prezent în Turcia actuală, inclusiv în partea sa europeană, pentru ca în intervalul secolelor XVI-XVIII să îl întâlnim în Turcia, Grecia și România (unde a fost înregistrat în Muntenia).

De-altfel, deși apare de circa un mileniu și jumătate, frecvența numelui nu a fost nicicând foarte mare. În epoca medievală, în Moldova – Cozma se situa pe locul 21, iar în Ardeal, Cosma se găsea pe locul 47, în vreme ce în Muntenia nu „prindea” primele 100 de locuri. De fapt, Damian era chiar mai rar, nefiind atestat în nici o regiune între cele mai frecvente patronime. La nivelul întregului spațiu românesc medieval, Cosma se situa pe locul 41.

Patronimul circulă și în prezent, în forme precum: Cosma, Cozma, Cosmescu, Cosmache, Osmache, Cosman, Cosmin, Cosmei, Cosmoiu și altele.

Mai notăm faptul că, în România, numele este prezent în oiconime – Cozmeni, Cosmești – în Ardeal și Moldova sau Codrii Cosminului, Valea Cosminului – în nordul Bucovinei.

În forma Damianus (latinizată), celălalt nume este atestat ceva mai târziu, abia în secolul al IX-lea, una dintre primele mențiuni fiind chiar din ținuturi locuite de români, și la acea vreme. Astfel, în anii 867-896, este atestat un Damianus, ca episcop de Durostorum (în sudul Dobrogei, Silistra de azi, în Bulgaria). Tot din acea vreme avem mențiuni și din Grecia.

În perioada următoare – secolele X-XV, dispunem de atestări pentru Bulgaria și ROmânia (unde prima mențiune, din anii 1437-1447, este din Moldova), iar pentru secolele XVI-XVIII, patronimul este consemnat doar în Grecia.

Patronimul este prezent și astăzi în onomastică, în forme ca Damian, Dămienescu, Daminescu, Dimian, Domian, Demenescu, Diminescu.

Totuși, ambele nume, astăzi sunt mai modest situate în ierarhia onomastică din spațiul românesc: Cosma se situează între primele 200 de patronime (pe locul 121), iar Damian – în zona locurilor 350-360.

Ca și celălalt patronim, și Damian a dat naștere la nume de localități, cum este oiconimul băcăuan Dămienești sau Dimieni (în sudul țării).