Zilele trecute, am luat la cunoștință despre un sit al unui castru roman, numit Gerulata. Castrul, atestat până pe la 400 d. Hr., se găsea în aria actualei suburbii Petrzalka a Bratislavei.

Cum limita vestică a Regatului dac pe timpul lui Burebista era în apropiere, credem că este posibil ca acest nume să fie de origine traco-dacă.