Titlul de mai sus ar putea suna pompos… Va fi vorba despre Centenar, dar într-o altă manieră… În fine, să nu lungim vorba!

La 27 Martie/9 Aprilie 1918, prin votul majorității deputaților Sfatului Țării (legislativul de la Chișinău), Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) s-a unit cu România. Spre finalul aceluiași an, după prăbușirea Imperiului austro-ungar, și celelalte ținuturi locuite de români au făcut același pas. Mai întâi, Congresul General al Bucovinei, întrunit la Cernăuți, la 15/28 Noiembrie, a decis, în unanimitate, Unirea cu România. În fine, câteva zile mai târziu, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională a românilor din Ardeal, Banat, Sătmar, Maramureș și „părțile ungurene” (viitoarea Crișană), a decis Unirea acestor ținuturi cu Țara. Această ultimă decizie, ce a încununat Întregirea României, a fost adoptată la 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918.

În fiecare caz, am notat câte două date: prima este cea din calendarul „pe stil vechi”, iar a doua – data „pe stil nou”. Dacă în fostele provincii austro-ungare, calendarul oficial era „pe stil nou”, „stilul vechi” era în vigoare, încă, atât în Vechiul Regat, cât și în Basarabia (și, implicit, în defunctul Imperiu țarist, de care regiunea de la est de Prut se desprinsese spre sfârșitul anului 1917). Dealtfel, autoritățile române au și trecut, rapid, la „stilul nou, în prima parte a anului 1919: astfel, după 31 martie, a urmat, nu 1 aprilie, ci 14 aprilie.

Totuși, cum toate regiunile de mai sus s-au unit cu România (Vechiul Regat), în același an, 1918, este de neînțeles, dacă nu, măcar, greu de înțeles, de ce, în aceeași țară, Unirea Basarabiei cu România este marcată la 27 Martie („pe stil vechi”), iar cea a Bucovinei, respectiv a ținuturilor de la vest de Carpați, la 28 Noiembrie, respectiv, 1 Decembrie („pe stil nou”). Unde este regula? Sau se aplică doar „regula” de „a nu avea nici o regulă”?

Nu mai insist în legătură cu „alinierea” tuturor sărbătorilor la același stil (fie „pe vechi”, fie „pe nou”), dar precizez că, în aceeași situație, se mai află și Ziua Unirii Principatelor și cea a Independenței României (ambele marcate „pe stil vechi”)…