Astăzi este Saint Patrick’s Day, Ziua Națională a Irlandei. Deși nu suntem nici irlandezi, nici majoritar catolici, putem spune, totuși, câteva cuvinte despre prezența numelui – Patricius (varianta latină), Patrikios (greacă) sau Patrichie (românească medievală, de origine greco-slavă) – în partea central-sud-estică a Europei.

Patronimul în cauză derivă de la termenul latin patricius = patrician. Primele atestări onomastice în spațiul carpato-balcanic sunt din secolele IV-VII, menționând mai mulți prelați creștini, toți localizați în partea asiatică a Turciei de azi.

La români, primele atestări apar începând cu epoca medievală, când am înregistrat formele Patriche (prezent în sudul Moldovei, pe la 1800) sau Patrichia (o formă feminină, atestată tot în Moldova, în secolul al XVII-lea). Astăzi, este menționată forma Patriciu, ca prenume, însă nu exclusiv, precum și Patrițiu. Tot în zilele noastre, dar ca nume de familie apar forme ca Patric în Banat (Caraș-Severin), Patriche – în Banat (Timiș, Caraș-Severin), Oltenia (Vâlcea, Dolj, Olt), Ardeal (Bistrița-Năsăud, Mureș, Brașov), Moldova (Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați), Dobrogea (Constanța), Muntenia (Argeș, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov, București), Patrichi – în Banat (Timiș, Caraș-Severin), Oltenia (Dolj, Olt), Ardeal (Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Hunedoara, Brașov), Moldova (Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați), Dobrogea (Constanța,  Tulcea), Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov, București), Patriciu – în Oltenia (Dolj), Ardeal (Cluj), Moldova (Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați), Muntenia (Prahova, Brăila, Ilfov, București) sau Patrichie (atestat în Olt).

Asemenea forme, dar și altele apar și la est de Prut. Astfel, am notat patronimul Patriche în raionul Cahul, Patrichi – în Cahul și la Chișinău, dar și forme mai mult sau mai puțin slav(izat)e: Patricenco și Patricencu – în Cahul, Patricheev, Patricheos – la Chișinău și Patrichios – în raionul Cimișlia. Forme ca Patricenco, Patricencu par să fi suferit o influență ucraineană, Patricheev este posibil să fie un derivat pe „teren lingvistic” rusesc, iar Patricheos și Patrichios să redea derivate de la forma greacă Patrikios.

Distribuția geografică arată o prezență mai consistentă a numelui mai ales în jumătatea sudică a spațiului românesc. În nord, din Crișana, Maramureș, o mare parte a Bucovinei, până în nordul Moldovei și al Basarabiei, nu sunt consemnate atestări ale patronimului. Această constatare este valabilă, cel puțin, pentru epoca actuală.