Termenul mucenic, cu varianta măcinic, este vechi în română, fiind de origine slavă – dintr-un mučeniku. Acest lucru e dovedit de atestarea onomastică, la italieni (vecini și ei cu lumea slavă) a patronimului Mocenigo, nume al unui doge din Veneția medievală. Apelativul se referă la Cei 40 de mucenici, prăznuirea celor 40 de martiri din Sevastia, ce cade pe 9 Martie, și colacii ce se duc la biserică în acea zi, respectiv la colăcel fiert cu nuci pisate și cu miere, care se face la această sărbătoare (L. Șăineanu, 1929). Local, acest colac mai este numit și sfințișor – în Moldova și bradóș – în Oltenia (A. Scriban, 1939).

În spațiul românesc, numele derivat din termenul amintit a fost consemnat, în secolele trecute, în forma Mucenic – în nordul Munteniei, sau Mucinicu – în Oltenia. Mai frecvente par formele derivate de la măcinic: Măcenic – menționat în Ardeal și în Oltenia, Măcinic sau Macinic – ambele, din nou, în Ardeal. De la ultima formă, prin apocopă, a rezultat și numele orășelului nord-dobrogean Măcin (N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic românesc, Editura Academiei, București, 1963, p. 113).

În prezent, patronimul, în forma Mucenic(u) este înregistrat în Crișana (Arad), Banat (Timiș), Ardeal (Cluj, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara), Oltenia (Gorj, Vâlcea, Dolj), Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Călărași, București), Moldova (Neamț, Bacău), Dobrogea (Constanța), iar în forma Mucenica/Mucenică – în Banat (Caraș-Severin), Oltenia (Vâlcea), Ardeal (Hunedoara, Sibiu), Moldova (Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați), Muntenia (Dâmbovița, Prahova, Ilfov, București) și Dobrogea (Constanța). La Chișinău apare antroponimul Mucinic, iar la Iași este consemnată și varianta Mucinică. Poate, de la o formă cu apocopă, se consemnează patronimele Mucin (Argeș) și Mucinoiu (Teleorman).

Forma Măcinic este atestată în Crișana (Arad), Ardeal (Cluj, Mureș, Alba, Covasna), Moldova (Suceava), Muntenia (Prahova, Buzău, Călărași, București), iar Măcinică este consemnat în Banat (Timiș), Ardeal (Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara) și Moldova (Neamț), în vreme ce Măcenică apare doar în Dobrogea (Constanța). Derivate, din varianta cu apocopă Măcin, pot fi considerate și formele Măcina – consemnate în Banat (Timiș) și în Muntenia (Buzău), Măcinoi  atestate în Moldova (Iași, Vaslui) și la București, precum și în raionul basarabean Rezina și Măcinoiu, notate în județul Iași și la București. În raionul Anenii Noi am notat și o formă, slavizată, Macinev. Pe de altă parte, la Brăila, Bârlad și Caransebeș este consemnat antroponimul Măcineanu, ce evidențiază o imigrare dinspre Măcin.

După cum se observă, atestările documentare mai vechi evidențiază o prezență în jumătatea sudică a spațiului românesc actual (Ardeal, Oltenia, Muntenia și Dobrogea). În schimb, localizarea actuală a patronimelor derivate de la termenii mucenic/măcinic arată o extensiune teritorială ceva mai largă, ce acoperă sudul Crișanei, Banatul, Ardealul, Moldova (inclusiv sudul Bucovinei), Basarabia, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Doar Maramureșul (în sens larg) nu are astfel de atestări. De fapt, întreaga arie nordică a spațiului românesc actual pare să nu aibă nici o mențiune a vreunui asemenea patronim, aici intrând nordul Crișanei, al Ardealului, cel al Moldovei și al Basarabiei. Ținând cont de consemnările din secolele anterioare – care nu aveau cum să fie exhaustive – este de presupus ca localizarea acestor patronime să fie, azi, asemănătoare cu cea din veacurile trecute.