Evoluția crono-spațială a structurii etnice și confesionale în spațiul românesc (1831-2011).

Spațiul românesc astfel definit, număra, în 1831-1832, peste 8,6 milioane locuitori, dintre care 2,8 milioane trăiau în Moldova (inclusiv Transnistria), aproape 4 milioane în Transilvania (în sens larg), iar aproape 1,9 milioane în Țara Românească. Cele mai importante comunități etnice erau reprezentate de români (aproape 5,2 milioane), unguri (aproape 1,1 milioane), ucraineni (835 mii), germani (449 mii), evrei, polonezi (câte 256 mii fiecare), țigani (245 mii), etc. În plan confesional, cea mai importantă confesiune era cea ortodoxă (cu aproape 5,5 milioane aderenți), urmată de confesiunile greco-catolică (aproape 1,1 milioane), romano-catolică (975 mii), reformată (555 mii), evanghelică (274 mii), mozaică (256 mii) și altele.

 

Str etno-confes 1831-32 ok

Figura 21

 

 

În anii 1856-1859, populația totală a spațiului românesc sporise la 11,3 milioane locuitori, dintre care 4 milioane locuiau în Moldova, 4,7 milioane – în Transilvania și aproape 2,6 milioane – în Țara Românească. Din punct de vedere etnic, cei mai numeroși erau românii (6,6 milioane), urmați de unguri și ucraineni (aproape 1,4 milioane fiecare), germani (559 mii), evrei (484 mii), țigani (370 mii), etc. Confesiunile cu cel mai mare număr de aderenți erau: ortodoxă (7,5 milioane), greco-catolică (aproape 1,2 milioane), romano-catolică (924 mii), reformată (735 mii), mozaică (479 mii), evanghelică (340 mii) și altele.

Str etno-confes 1856-59 ok

Figura 22

 

În următorul moment, 1878-1880, populația spațiului românesc atinsese 13,3 milioane locuitori. Dintre aceștia, cele mai importante comunități etnice erau reprezentate de români (aproape 7 milioane), ucraineni (1,9 milioane), unguri (aproape 1,6 milioane), evrei (792 mii), germani (668 mii), țigani (353 mii) și altele. Dintre confesiuni, cele cu un mare număr de aderenți erau: ortodoxă (8,7 milioane), greco-catolică (1,2 milioane), romano-catolică (1,1 milioane), mozaică și reformată (câte 787 mii fiecare), evanghelică (413 mii) etc.

Str etno-confes 1878-80 ok

Figura 23

 

La hotarul dintre secolele XIX și XX (1897-1900) se consemna un număr de 17,4 milioane locuitori, dintre care, în Moldova se înregistrau 7,3 milioane, în Transilvania – 5,8 milioane, iar în Țara Românească – aproape 4,4 milioane. Cele mai însemnate etnii erau românii (9,1 milioane), urmați de ucraineni (2,6 milioane), unguri (aproape 2 milioane), evrei (1,2 milioane), germani (835 mii), ruși (534 mii), țigani (312 mii), bulgari (267 mii) și altele. Confesiunile cele mai importante numeric erau: ortodoxă (11,5 milioane), romano-catolică (1,5 milioane), greco-catolică (aproape 1,4 milioane), mozaică (1,2 milioane), reformată (966 mii), evanghelică (516 mii), etc.

Str etno-confes 1897-1900 ok

Figura 24

 

În anii 1908-1913, populația spațiului românesc era de aproape 19,7 milioane locuitori. Dintre aceștia, 8,1 milioane oameni locuiau în Moldova, 6,3 milioane – în Transilvania și aproape 5,4 milioane – în Țara Românească. Cel mai numeros grup etnic era reprezentat de români (10,9 milioane), urmat de ucraineni (2,7 milioane), unguri (2,2 milioane), evrei (1,2 milioane), germani (880 mii), ruși (588 mii), țigani (300 mii), bulgari (297 mii) etc. Aproape 13,5 milioane de aderenți aparțineau confesiunii ortodoxe, urmată de cea romano-catolică (1,7 milioane), greco-catolică (1,5 milioane), mozaică (1,1 milioane), reformată (1 milion), evanghelică (570 mii) ș. a. m. d.

Str etno-confes 1908-13 ok

Figura 25

 

*Textul de față face parte din viitorul curs de Geografie istorică.