Acum 92 de ani, Sfatul Ţării al Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) a hotărât Unirea acestei provincii cu Ţara. Momentul era dificil pentru România, care avea mai mult de jumătate din teritoriul său („Vechiul Regat”), inclusiv Capitala, ocupat de Puterile Centrale, care se pregăteau să-i impună şi o „pace” înrobitoare… Momentul a deschis, însă, calea trecerii de la agonia înfrângerii la extazul de la 1 Decembrie 1918, când cea mai mare parte a românilor s-au regăsit în cadrul aceluiaşi stat. Basarabenii, împilaţi de Imperiul ţarist peste un secol, au arătat şi celorlalţi români Calea, aceasta fiind urmată şi de bucovineni, de ardeleni şi de bănăţeni. Chiar dacă Basarabia nu se (mai) află (sperăm, vremelnic) în cuprinsul Ţării, este bine să nu uităm de acest moment!