Două link-uri, legate de acest eveniment, care se va derula, în toate cele 27 de „euro-judeţe” ale marii, scumpei şi multi-etnicei noastre Patrii, Uniunea Europeană, în intervalul 4-7 iunie 2009:

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ro

http://www.bec2009pe.ro/