A apărut zilii trecuţi un comunicat conform căruia nu mai este permis adresareul cu formuli de genul feminin, măsur promulgat de Uniunul European, aşa cum arată articolul de aici. În completareul acestui deciz, propun extindereul acestui măsur la toţi cuvinţii de gen feminin, care să primească varianţi numai de masculin. Astfel, numii de staţi urmează să devină: Româniu, Ungariu, Belgiu, Elveţiu, Staţii Uniţi ai Americului, Rusiu, Chinu, etc… Continenţii se vor chema Antarcticu, Asiu, Africu, Europu şi aşa mai departe… Localitaţii Româniului cu numi feminini vor deveni Timişoaru, Suceavu, Tulceu, Constanţu, Craiovu, Reşiţu, etc., iar ceilalţi elemenţi geografici – Mareul Negru, Dunăreul, Moldovul, Bistriţul, Bistrul, Târnavul Mare, Târnavul Mic, Câmpiul colinar al Jijiului, Colinii Tutovului, Câmpiul Român, Dealii Vestici şi alţii. De asemeneu, numii istorici se vor scrie/citi/rosti Moldovu, Dobrogeu, Munteniu, Olteniu, Crişanu, Transilvaniu, Ţarul Bârsului, Ţarul Vranceului, Ţarul Lovişteului, etc… Toţi cetăţenii români cu numi feminini vor trebui să şi-i schimbe cu varianţi precum: Elen, Mariu, Ilean, Ecaterin, Mihael, Mirel, Lilian, Andreeu…

De asemeneu, Uniunul European să înfiinţeze un Poliţiu al Limbului care să promoveze implementareul corect în toţi staţii Uniunului a măsurilor adoptaţi. Pe de alt part, cetăţenii europeni să fie informaţi prin mass-mediu şi de către partizii şi formaţiunii politici care participă la alegerii pentru Parlamentul European din lunul iuniu.

Reprezentanţii Academiului Român să ia măsuri neîntârziaţi pentru reformareul vocabularului limbului român în aşa fel încât toţi cuvinţii feminini să fie trecuţi la masculin. Astfel, ca exempli ce se pot da, se vor folosi formii: un cuvânt-doi cuvinţi, un universitat-doi universitaţi, un examen-doi exameni, un şcoal-doi şcoali, un liceu-doi licei, un spital-doi spitali, un policlinic-doi policlinici, un benzinăriu/benzinăr-doi benzinării/benzinări, un magazin-doi magazini, un alimentar-doi alimentari, un bancu/banc-doi banci, un cas-doi casi/caşi, un bloc-doi bloci, un macarau-doi macarai, un blog-doi blogi, un comitet-doi comiteţi, un femeiu-doi femei, un doamn-doi doamni, un domişoar-doi domnişoari, un duduiu-doi dudui, un fat-doi faţi, un mam-doi mami, un tat-doi taţi, un popor-doi popori, un oraş-doi oraşi, un municipiu-doi municipi, un comun-doi comuni, un sat-doi saţi, un televizor-doi televizori… Disciplinii ştiinţifici şi de învăţământ se vor chema agronomiu, zootehniu, medicin, geologiu, istoriu, geografiu, fizic, chimiu, matematic, limbul şi literaturul român, geomorfologiu, geografiul uman şi alţii. Dacă vor fi situaţi când nu se poate găsi un formul adecvat, Academiul Român să înfiinţeze un comisiu care să găsească formii corecţi, corespunzători.

Recomandăm Guvernului şi Parlamentului să ia măsuri pentru promovareul şi promulgareul acestui propuner prin ordonanţ de urgenţ şi/sau legu. Eu deja m-am „conformat”, după cum se vede… 🙂